Spolek Český teplokrevník z. s. se připravuje na celostátní konferenci

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro zájemce o vstup do spolku či další chovatele, kteří se o chov zajímají, a z diskuze vzešlo mnoho dobrých nápadů a připomínek, kterými se bude zabývat nové předsednictvo, které bude voleno na celostátní konferenci SČT.

Každá oblast si taktéž zvolila svého garanta, tedy člověka, který bude komunikovat s chovateli, zajímat se o chovatelské dění v oblasti a pomáhat s organizací chovatelských akcí. Na první západočeské oblastní schůzi byla do funkce garanta zvolena Petra Vraná, o jihočeské chovatele se bude starat Ing. Hana Štěrbová. Na severní Moravě byl nově zvolen Emil Ludvík, ve východních Čechách se chovatelé mohou s dotazy obracet na Petra Vančuru a ve středočeské oblasti bude chovatele nadále informovat Šárka Pospíšilová, severočeskou oblast má na starosti Jan Chýle a s jihomoravskými chovateli bude ve spojení našiměřický Richard Novák.

Kompletní zápisy z oblastních schůzí spolku Český teplokrevník naleznete na stránkách www.ceskyteplokrevnik.cz v sekci Dokumenty – Zápisy z konferencí. Chovatelé na oblastních schůzích zvolili své delegáty na celostátní konferenci spolku Český teplokrevník, která se uskuteční ve středu dne 30. 3. 2022 v Hostinci u Čiháků ve Vystrkově od 10:00. Na této konferenci bude 35 delegátů volit Radu plemenné knihy českého teplokrevníka a předsednictvo spolku, které bude následující čtyři roky pečovat o chovatele a pomáhat ASCHK ČR z. s. v realizaci Šlechtitelského programu českého teplokrevníka.

Spolek Český teplokrevník z. s. byl založen 27. 5. 2020 sedmi členy Rady plemenné knihy českého teplokrevníka a k 31. 12. 2020 byl celkový počet členů 48. Svou členskou základnu začal rozšiřovat v průběhu roku 2021, a zejména po přijetí do ASCHK ČR z. s., kdy ke konci roku evidoval již 182 členů a k dnešnímu dni, tedy 28. 3. 2022 bylo přijato celkem 280 členů. Tento pozitivní trend je velmi potěšující a je pro nás zavazující poskytovat chovatelům co nejlepší servis, garantovat kvalitu a pracovat na zlepšení chovatelských akcí a dalších příležitostí pro chovatele.

V loňském roce obdrželi členové spolku barevný Katalog hřebců pro rok 2021, Ročenku českého teplokrevníka 2020 a celou chovatelskou sezonu dokumentovala svými fotografiemi neúnavná Martina Kůstková, která pro vás připravila většinu fotogalerií a článků z chovatelských akcí nejen na oblastní úrovni, ale i celostátní záležitosti, kterými byly všechna Finále KMK a přehlídky. Za rok 2021 již chovatelé obdrželi veškerou finanční podporu ve formě dotací na výkonnostní zkoušky, přehlídky, kritéria mladých koní i akcelerační program a ověření paternity. Za tento servis je potřeba poděkovat kanceláři ASCHK ČR, která vše velmi dobře zúřadovala.

Pokud máte zájem o vstup do spolku Český teplokrevník, veškeré potřebné informace naleznete na našich webových stránkách v sekci Kontakty. Dále zde stávající členové spolku naleznou seznam členů, ve kterém je vyznačeno, zda mají pro rok 2022 uhrazený členský příspěvek. Všem chovatelům přejeme bezproblémové porody, mnoho radosti a úspěchů v chovu a šťastnou ruku při výběru plemeníka.

Těšíme se na vás na letošních chovatelských akcích a ať vám koně jdou.

   
Podobné články

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…

Domov ušlechtilých starokladrubských koní zapsaný na seznam světového dědictví UNESCO. To je Národní hřebčín Kladruby nad Labem, který chová bělouše…