Speciální výstava ušlechtilých koní - Šampion Orlických hor 2008

24. 8. 2008 Jindřiška Svobodová Autor fotek: Helena Görnerová

Orlickými horami vedla kdysi Královská solná cesta. Ačkoliv chov koní zde v historii nebyl zaměřený směrem zušlechťování, jeho význam dopravního prostředku a tažné síly na sotva úrodné půdě a v hospodářských lesích mu 26. července 2008 „vystavěl“ skromný pomník mezi místními chovateli – výstavu.

Kulturní dědictví si vybralo v podstatě netypická plemena pro oblast orlickohorska, která se zde zabydlela až v době reálného socializmu za rozkvětu lesních těžeb: plemena chladnokrevná a pony všech kategorií - z rodin, které podporují ve svých dětech jezdecký rekreační sport a turistiku.

Po desáté hodině dopolední nastoupili na předvadiště koně (dle katalogu označení čísly), mezi kterými bohužel chyběla norická klisna Cita s paní Meisnerovou a také norická klisna Berenika pana Peňáze. Přesto bylo zastoupení chladnokrevných plemen v ČR chovaných úplné plus welsh-part bred a český sportovní pony.

Po oficiálním zahájení výstavy slečna Kateřina Grundová s šeltií Beduinem z Ďáblovy studánky navodila přátelskou atmosféru tancem se psem – dog dancingem. Byli prvním programovým zpestřením mezi jednotlivými posuzovacími kruhy kolekcí plemen. Následovalo již hodnocení plemene slezský norik a vyhlášení. Výsledky najdete na jiném místě.
Další z ukázek byla již řazena do třídy „Show“, kdy kůň je předveden v ukázce jiné než předvedení na ruce či výrazně zdobený a s úpravou srsti. Slezský norik Martin a Jan Gallas představili dobovou ukázku vojenské podsedlové improvizované zápřeže z mobilizace roku 1938. Letní horko prověřilo pana Gallase v prvorepublikové uniformě, nicméně i z jiných materiálně technických důvodů byla tato velmi interesantní.Českomoravští belgičtí koně byli nepočetnou skupinou, přesto kolekce jednoho majitele byla i zde zastoupena. Po vyhodnocení komisařkou ing. Martinou Kosovou výtečně připravené belgiky vystřídalo na travnatém předvadišti taneční vystoupení účastnice semifinále v orientálním tanci v Praze paní Markéty Matějčíkové, uměleckým jménem Safíra. Diváci v kuloárech ocenili, že výstava, kterou nelze zaměňovat s koňskou sportovní akcí, díky tanci získala na kultivovanosti.

Norický kůň byl následně vystavován v celkem třech třídách a v jednom vystoupení „Show“. Další orientální taneční kompozice – tentokrát za účasti vznosných zástupců plemen pony, označená jako „Setkání v poušti“, vystřídala noriky na výstavišti. Byla předvedena kolekce pony plemen. Daniela Svobodová (alias Bejrút) se projevila jako jemná tanečnice, zatímco v jiném vystoupení „Výchova ročních hříbat hrou“ spolu se svými kolegyněmi předvedla nekompromisní zaměstnání mladých hříbat.


Norický kůň Dublin Veroniky Jaškové byl dalším zástupcem třídy „Show“ a doložil tak, že majitelka, která je i „paničkou“ Martina z prvorepublikové ukázky, je přívržencem výchovy mladého koně zaměstnáním prostřednictvím hry.

Mladý kůň, resp. klisna pony Innka a slečna Marie Gregorová také v „Show“ ukázaly obecenstvu, jak vypadá skoková příprava na cestě ke sportovním úspěchům. Komentované výsledky ze soutěží posunuly výstavu k vrcholu – a tím bylo vyhlášení vítěze vítězů, vyhlášení Šampiona Orlických hor pro rok 2008.Po vyřazovacím předvádění vítězů jednotlivých tříd titul získala klisna čmB 44/30 Ajda jako nejlépe předvedený zástupce ideálu svého plemene. Šťastný majitel pan Edvín Ságner převzal dekorativní přehoz šampiona z výroby společnosti SVITAP J.H.J., koženou vozovou ohlávku a dárkový balíček s kokardou v barvách šampionů.


Vítězové v třídách a plemenech:

Slezský norik:
dvou-tříletí koně – 46/804 Striga (o. 245 Gosun, m. 46/391 Síla Vůle), majitel Josef Svoboda, Pěčín,
pracovní třída – 46/623 Sosna (o. 2691 Streimur, m. SM 3566 Stanga), maj. Jiří Knapovský, České Libchavy,
Klisny s hříbaty – 46/622 Slunečnice (o. 2775 Neugo s.v., m. 46/391 Síla Vůle) a Niger (o. 1061 Brynet), maj. Josef Svoboda, Pěčín
kolekce chovatele – Slunečnice, Síla Vůle, Striga, Gaben Hradčany, maj. Josef Svoboda, Pěčín

Českomoravský belgický kůň:
třída otevřená – 44/30 Ajda (o. 2531 Aret, m. 46/345 Tereza), maj. Edvín Ságner, Uhřínov p. D.
pracovní třída – 46/617 Boris (o. 2392 Bosbar, m. 46/345 Tereza), maj. E. Ságner, Uhřínov p. D.

Norický kůň:
dvou-tříletí koně – 26/36 Dublin (o. 683 Gospe, m. 26/689 Debora), maj. Veronika Jašková, Praha
třída otevřená – 69/89 Martin (o. 2412 Gonet, m.SM 3324 Paluba), maj. V. Jašková, Praha
klisny s hříbaty – 26/896 Babočka (o. 687 Ministr s.v., m. 26/683 Berenika), a Blesk (o. 2774 Navar), maj. Josef Peňáz, Lhoty u Potšt.

Pony, otevřená třída – 68/972 Pretoria Belladona (o. Gwenllan Ben 40167, m. 71/323 Beauty), WPBR, maj. Radka Dvořáková, Záchlumí

Show třída – 69/86 Martin (o. 2412 Gonet, m. SM 3324 Paluba), maj. Veronika Jašková, Praha

Komisařka (rozhodčí) ing. Martina Kosová v letošním druhém ročníku měla opravdu kvalifikovaný úkol – z výtečně připravených koní a výtečně oblečených handlerů vybrat skoro ideály krásy plemen. Úroveň letošního předvedení byla vysoká i na regionální úrovni. Slovní hodnocení na mikrofon pro veřejnost a chovatele samotné zajistilo transparentní výsledky a tak bylo velmi těžké. Na výstavě se sešel opravdu chovatelský výběr regionu, kdy zástupci plemen nevykazovali žádné zásadní nedostatky.


Pro rozvoj výstavnictví byla vyhlášena a podpořena firmou Zooprodukt „Cena nejmladšímu vystavovateli“, kterou získala Pavlínka Holendová se Sněhurkou. Dále „Cena za nejlépe připraveného ponyho“ od téže firmy „ověnčila“ Pretorii Belladonu a „Cena za odvahu“ byla odměnou Petra Holendy za zvládnutí WPBR Viktora při kolizi v předvadišti.

Realizační tým děkuje následujícím za rozvoj výstavnictví:
Obec Pěčín, starosta Miroslav Petr,
ZOOPRODUKT Ešpandr s.r.o.,
SVITAP J.H.J. Spol. s r.o.,
Sedlářství Pavlína Moravcová,
Veterinární praktik MVDr. Richard Minařík ,
COLOR STUDIO Žamberk ,
Helena Görnerová fotografka,
Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany, o.s.,
Zuzana Smetanová, Pacetluky,
Sedlářství Luboše Jelínka,
UNIPRINT s.r.o.,
hřebčín Hradčany, s.h.

...a samozřejmě za podporu informacemi Equichannel.cz, o.s.!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…