Síla světových plemenných knih

15. 1. 2020 Martina Cerhová Autor fotek: Cerhová Martina

Co určuje vliv a „sílu značky“ jednotlivých plemenných knih? Jednoznačně je to počet koní a jejich konkurenceschopnost ve sportu, ale také velikost členské základy. To vše výrazně ovlivňují další faktory, jako jsou počty každoročně narozených hříbat a nedílnou součástí je i obchodní šílenství kolem nových plemenných hřebců. Díky nedávno zveřejněným statistikám WBFSH se můžeme podívat na to, které plemenné knihy patří k těm největším, pod kterou PK se rodí nejvíce hříbat, a kde je zařazováno nejvíce či nejméně plemenných hřebců. Je leden a všichni čekáme na zveřejnění aktuálních kolekcí plemenných hřebců a na ohřebení březích klisen, tak se na ta zajímavá čísla pojďme v mezičase podívat.

V přehledu je zahrnuto celkem 71 plemenných knih (které jsou členy WBFSH), můžeme tedy konstatovat, že se jedná o velmi zajímavý pohled pod pokličku.

Hříbata

Hříbata jsou pro každou plemennou knihu nesmírně důležitá, však se také jedná o budoucí sportovní či chovné reprezentanty. Bez nich by PK postupně zanikly (jen příliv klisen z jiných PK vše nezachrání).

V roce 2016 se narodilo 85 529 hříbat. Nejvíce hříbat se narodilo v rámci plemenné knihy PRE (Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española), a to 10 941. Na druhém místě s 9 344 hříbaty skončila plemenná kniha KWPN. O více než 2 000 hříbat méně (7 090) bylo registrováno v rámci hannoverské plemenné knihy a 6 000 hříbat v rámci plemenné knihy Selle Français. U irského sportovního koně se jednalo o 4 968 hříbat.

V plemenné knize českého teplokrevníka bylo v roce 2016 registrováno 463 hříbat (což v žebříčku znamená 26. místo) a Zvaz chovateľov koni na Slovensku (ZCHKS) měl ve stejném roce registrováno 134 hříbat (47. místo).

Níže naleznete graf zahrnující 20 plemenných knih s největším počtem registrovaných hříbat v roce 2016.

 

V roce 2017 se narodilo 88 210 hříbat, tedy o více než 3 000 hříbat více, než tomu bylo v roce 2016. Opět byl největší počet narozených hříbat registrován pod plemennou knihou PRE – celkem 10 140 hříbat. Vlastně prvních pět míst zůstalo v naprosto stejném pořadí – na špici již zmiňovaná PRE, na druhém místě KWPN s 9 803 hříbaty, dále pak hannoverská PK s 6 877 hříbaty, Selle Français se 6 300 hříbaty a irský sportovní kůň s 5 154 hříbaty. O 1 466 hříbat více bylo registrováno pod PK Zangersheide, která se tím vyšvihla z osmého na šesté místo.

V rámci PK českého teplokrevníka bylo v roce 2017 registrováno 509 hříbat (což je stejně jako v předchozím roce 26. místo) a Zvaz chovateľov koni na Slovensku (ZCHKS) 118 hříbat (50. příčka).

Níže opět graf zahrnující 20 plemenných knih s největším počtem registrovaných hříbat v roce 2017.

Také v roce 2018 byl zaznamenán nárůst počtu hříbat. Celkem se jich narodilo 91 214. A i v tomto roce se nezměnilo pořadí na prvních čtyřech místech. Opět vévodí plemenná kniha PRE s 11 062 hříbaty, na druhém místě je opět KWPN s 10 639 hříbaty, následuje 6 996 hannoverských a 6 500 Selle Français hříbat. Plemenná kniha Zangersheide se posunula z šesté na pátou příčku (5 884 hříbat).

417 registrovaných hříbat zaručilo PK českého teplokrevníka 29. příčku, zatímco PK ZCHKS je na místě 46.

20 plemenných knih s největším počtem registrovaných hříbat v roce 2018:

Hříbata 2016–2018

Během tří let tak bylo v plemenných knihách, které jsou členy WBFSH, registrováno celkem 264 953 hříbat. Což je rozhodně velké množství. Za zváženou stojí, zda je vůbec v silách lidí se o tyto koně vhodně postarat, ale to by byla jiná úvaha. V grafu uvedeném níže je vidět, které plemenné knihy byly v letech 2016–2018 největšími producenty hříbat.

Pojďme se ještě podívat, jak si vedly nejúspěšnější plemenné knihy ve světovém sportu (dle žebříčku WBFSH/FEI), protože ač to někteří rádi vyvrací, je to právě jezdecký sport, díky němuž se chová tolik koní. Pozor, porovnáváme úspěšnost jednotlivých PK ve sportu v roce 2019 s celkovým počtem hříbat narozených v letech 2016–2018.

 

Drezura:

Plemenná kniha

Umístění 2019

Počet hříbat 2016–2018

KWPN

1.        

29 786

HANN

2.        

20 963

WESTF

3.        

9 000

OLDBG

4.        

11 546

DWB

5.        

5 141

DSP

6.        

12 632

LUSIT

7.        

5 395

TRAK

8.        

2 462

BWP

9.        

9 258

 

Parkur:

Plemenná kniha

Umístění 2019

Počet hříbat 2016–2018

KWPN

1.        

29 786

WESTF

2.        

9 000

ZANG

3.        

14 554

BWP

4.        

9 258

SF

5.        

18 800

OS

6.        

7 664

SBS

7.        

2 420

HOLST

8.        

7 664

AES

9.        

7 773

DSP

10.    

12 632

 

Všestrannost:

Plemenná kniha

Umístění 2019

Počet hříbat 2016–2018

ISH

1.        

14 272

HANN

2.        

20 963

KWPN

3.        

29 786

HOLST

4.        

8 554

SF

5.        

18 800

OLDBG

6.        

11 546

TRAK

7.        

2 462

DSP

8.        

12 632

BWP

9.        

9 258

SHBG

10.    

1 134

 

Noví plemeníci

Hříbata ovšem potřebují mít rodiče. Matky mají svou nezastupitelnou roli, ale jsou to právě plemeníci, kolem kterých je neuvěřitelné šílenství (marketingové i chovatelské). Zajímavé je, kolik jich jednotlivé plemenné knihy v roce 2018 zapsaly.

A opět je to PRE, která je ve vedení – 1 460 nově licencovaných plemeníků. To je úctyhodný počet. Na druhém místě je PK Lusitano se 199 novými hřebci. Klasická teplokrevná plemena reprezentuje PK Selle Français se 128 novými hřebci na třetím místě a meklenburská PK se 103 hřebci. Holštýnská PK je pátá s 96 plemeníky a AES má 87 nových hřebců.

Na chvilku se zastavme a porovnejme počty nově licencovaných plemenných hřebců s počty hříbat – vyjdou nám zajímavá čísla, že? Ano, trh si to sám „srovná“, ale… (… PK vedou odborníci, ti asi vědí, co činí). PK ČT je se svými 19 nově zapsanými hřebci na 27. místě. ZCHKS má pouhé 2 nové plemeníky. Je ovšem škoda, že není stejný přehled o celkovém počtu plemeníků, chovných klisen a koní ve všech uvedených PK. K dispozici je pár údajů z roku 2017, ale vzhledem k tomu, že jsou nekompletní, nejsou v tomto přehledu zahrnuty.  

Členská základna

Od čtyřnožců k dvounožcům. Která z plemenných knih má největší členskou základnu? Možná vás to překvapí, ale na prvním místě je PK PRE se 35 527 členy. Na druhém místě je polská PZHK se 24 162 členy, dále pak KWPN s 18 270 členy, německý sportovní kůň se 14 681 členy, hannoverská (12 392) a westfálská PK (7 500). PK ČT je se 400 členy na 33. místě a slovenská ZCHKS s 298 členy na místě 38.

Chov koní je o penězích, nedělejme si iluze, že není. Je to hra na nejúspěšnější, největší, nejsilnější, nejdražší, nejnadanější, nejžádanější, nej… (doplňte si potřebné). A lidé na to slyší. Ale právě díky tomu se koně chovají, ač se můžeme nad jejich počty občas pozastavovat. Vyjměte je z tohoto obchodního šílenství a sportu a zbyde jich pár pro skalní fanoušky (nedělejme si iluze, že ne).

Tak ať vám koně jdou (skáčou, běhají a vůbec dělají radost), ať už patří pod jakoukoliv PK a praktikujete s nimi jakýkoliv sport či jen procházky do přírody, a mnoho štěstí do nové sezony jak v chovu, tak sportu. Ať je ta „nej“ :)

 

Zkratky méně známých plemenných knih:

ISH - irský sportovní kůň
SWB - švédský teplokrevník
PZHK - Polský svaz chovatelů koní (Studbook for Polish Half Bred Horses - Polish Horse Breeders Association)
DWB - dánský teplokrevník
ZfdP - Zuchtverband für deutsche Pferde e.V.
MIPAAF - PK italského sportovního koně
AAFE - Argentinský svaz chovatelů koní

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…