Šestiletá Campbella šampionkou mladých klisen plemene hafling

24. 10. 2014 Veronika Jenikovská Autor fotek: Lucie Hladová, Petr Braun a Veronika Bechová

Letošní ročník Národního šampionátu mladých klisen plemene hafling se už druhým rokem konal na výstavišti v Lysé nad Labem, v rámci výstavy Kůň 2014. V letošním roce se přehlídky těch největších nadějí pro český chov zúčastnilo celkem 13 klisen. Nejvíce ze všeho ale potěšila účast celkem čtyř klisen českého chovu, které navíc jejich majitelé dovezli až z Moravy.

Šampionátu předcházelo jako obvykle krátké předvedení plemenných hřebců na ruce. Každým rokem se Svaz chovatelů haflinga snaží, aby se největší celostátní výstavy zúčastnili nově uchovnění plemeníci, které ještě neměla veřejnost možnost vidět.

To se podařilo i letos, kdy do Lysé přijel nově licentovaný hřebec českého chovu 2038 Amaranth, který je z chovu Petra Brauna z Kasejovic a v majetku Františka Volka z Loděnic na Moravě, kde hřebec také působí v přirozené plemenitbě. Amaranth je potomkem klisny Šárky (po Nurmi) a hřebce italského původu, Ajaxe-G. Jeho známka za exteriér je 7,6 bodů, stejné ohodnocení pak získal i za zkoušky výkonnosti pod sedlem, které úspěšně absolvoval letos na podzim v Měníku. Hřebce hodnotila komise jako koně korektního, i když poněkud těžší stavby těla, vyzdvihla u něj hlavně výbornou stavbu lopatky a horní linie.

Amaranth

Druhým předvedeným plemeníkem byl již prověřený plemeník 1884 Avalon, který je rakouského původu a už třetím rokem bude působit v severočeských Vrchovanech. Syn slavného plemeníka Amadea a matky Lonella (po Standard) byl hodnocen jako kůň výborného rámce, komise pochválila především tělesnou harmonii a vynikající stavbu končetin. Na svůj věk téměř sedmnácti let vypadá Avalon výborně. Avalon je v rámci české plemenné knihy zařazen do akceleračního programu.

Avalon

Po předvedení hřebců již začala práce pro komisi, kterou tentokrát tvořil Michael Gruber – tajemník Světového chovatelského a sportovního svazu haflingů, a Dr. Alessandro Botte, který je mezinárodním posuzovatelem haflingů a bude v komisi během Světové výstavy hafling v Ebbsu v červnu 2015.

Skupina klisen nahlášených do šampionátu byla opět rozdělena do dvou výstavních tříd, z každé třídy následně vybrala komise tři nejlepší, které postoupily do celkového šampionátu. Ve třídě 3- a 4letých bylo předvedeno celkem sedm klisen, z toho jedna českého chovu. Komise u této třídy konstatovala, že kolekce klisen je velmi vyrovnaná a všechny klisny odpovídají požadovanému typu. O postupu do šampionátu tak rozhodovala především mechanika pohybu.

Ze třetího místa postoupila klisna Selene – čtyřletá klisna původem z Rakouska, po otci Abendstern a z matky Swissy (po Nobelius). Majitelem této klisny, která byla na svodu hodnocena 7,6 body a ZV pod sedlem absolvovala s hodnocením 7,8 bodu a je tudíž zařazena v akceleračním programu, je Pavel Studnička z Vrchovan. Selene byla hodnocena jako harmonická klisna moderního typu s velmi dobrou horní linií. Pochválena byla také za korektní postoje končetin a dobrý pohyb.

Selene

O stupínek lépe se v hodnocení mladší kategorie umístila tříletá Marja, která je rovněž v majetku Pavla Studničky. Také tato dcera plemeníka Nabucco a klisny Mina-Melora (po Afghan II) je zapsána v akceleračním programu, a to s hodnocením exteriéru 8,0 bodu. Za výkonnost pod sedlem získala Marja výborné hodnocení 8,3 bodu. U této klisny komise vyzdvihla především výbornou stavbu přední části těla – tedy lopatky, kohoutku a krku.

Marja

Vítězkou třídy 3- a 4letých klisen se stala čtyřletá klisna Unadonna rovněž ze stáje ve Vrchovanech. Stejně jako přechozí dvě klisny byla i Unadonna odchována v Rakousku, otcem je hřebec Nabucco, matkou Unasta (po Morgenrot). Unadonna byla v loňském roce zařazena do plemenné knihy i akceleračního programu (8,1 bodu ze svodu, 7,8 bodu ze zkoušek výkonnosti pod sedlem). Unadonna komisi zaujala především vynikajícím typem. Oproti dvěma předchozím klisnám pak předvedla lepší mechaniku pohybu, a to zejména v klusu.

Unadonna

Ve třídě 5- a 6letých klisen bylo předvedeno šest klisen, z toho polovina českého chovu. Nakonec se ale do finále prosadily klisny importované.

Třetí příčka tentokrát připadla šestileté Cabině po otci Wolfgang, z matky Cynthia (po Mahatma). Tato klisna je v majetku Pavla a Veroniky Sixtových z Obroku a zapsána byla se známkou 7,4 bodu. Stejně jako ostatní předvedené klisny i Cabina má již absolvované zkoušky výkonnosti pod sedlem (7,8 bodu), navíc je aktivní také ve sportu (výkonnost Z ve skocích i drezuře), což potvrdila také vítězstvím letošního šampionátu plemene ve všestrannosti. Cabina byla pochválena především za typ, jako menší nedostatek označila komise mírnou přestavěnost.

Cabina

Stříbrnou pozici obsadila v této kategorii rovněž šestiletá Sunflower, po otci Amadeus, z matky Schatenfell (po Novalis). Sunflower, která opět výborným hodnocením ze svodu (7,9 bodu) a absolvováním zkoušek výkonnosti pod sedlem (9,0 bodu) splňuje podmínky pro zařazení do akcelerace, se tak stala dalším želízkem v ohni, které měl Pavel Studnička ve finále šampionátu. Komise u této klisny pozitivně hodnotila zejména harmonickou stavbu těla, především stavbu krku, kohoutku a horní linie. Zjevným, i když ne nijak závažným nedostatkem této klisny je naopak barva.

Sunflower

Z první pozice postupovala do finále klisna Campbella manželů Sixtových z Obroku. Také tato šestiletá klisna byla importována coby odstávče z Rakouska, jejím otcem je plemeník Avalon, matkou pak Carina-Carisma (po Standschütz). I Campbella je jednou z elitních českých klisen zařazených do akcelerace (7,9 bodu za exteriér, 9,2 bodu za výkonnost pod sedlem) a komisi v Lysé přesvědčila jednak výbornou tělesnou stavbou a dobře utvářenými končetinami, ale především vynikajícím pohybem.

Campbella

Všech šest výše uvedených klisen se následně porovnalo ve finále šampionátu. Na třetím místě se nakonec umístila klisna Sunflower, stříbro pak brala její stájová kolegyně Unadonna. Zlato opět putovalo do Obroku, a to prostřednictvím klisny Campbelly, která byla vyhlášena letošní šampionkou klisen plemene hafling.

Na úplný závěr se do předvadiště vrátily také čtyři české klisny, z nich komise vybrala šampionku českého chovu. Rozhodování bylo nelehké, protože každá z předvedených klisen má pozitivní stránku někde jinde. Nakonec se pánové Gruber a Botte rozhodli upřednostnit korektní stavbu těla v kombinaci s dobrým pohybem a vítězkou vyhlásili pětiletou 52/25 Gretu, jejíž majitelkou i chovatelkou je Radka Volková z Loděnic. Klisna Greta po otci Nautilus-L a z matky Ganz (po Angel-A) byla do plemenné knihy zapsána s hodnocením 7,1 bodu, následně složila i zkoušky výkonnosti v zápřeži, a to s hodnocením 8,2 bodu.

Vítězkou šampionátu klisen českého chovu se stala Greta

Letošní šampionát byl opět ukázkou toho nejlepšího, co mezi haflingy v ČR aktuálně máme a co by mělo být nadějí pro další úspěšný chov. Velmi si ceníme účasti chovatelů z Moravy, kteří vážili dlouhou cestu, aby předvedly své klisny, které byly v posledních letech zapsány do hlavní plemenné knihy a jsou tak jedněmi z nejlepších klisen, které byly odchovány přímo našimi chovateli.

V letošním roce navíc bylo předvedení haflingů doplněno také o jezdeckou ukázku. Krásnou čtverylku nacvičili s klisnami, které se účastnily šampionátu, jezdci z Vrchovan a Obroku. Poděkování také patří sponzorům, kteří věnovali věcné ceny pro vítězky – firmám Fitmin, ADW a Energy´s. V neposlední řadě samozřejmě velmi děkujeme komisi vyslané světovým svazem za jejich nestranné hodnocení a podrobný komentář k jednotlivým klisnám, který je vždy výbornou lekcí pro samotné chovatele, ale i přihlížející publikum.

Tři nejlepší klisny šampionátu 2014 se svými majiteli a komisí

Další foto najdete v albech na rajčeti:

Video čtverylky haflingů: http://www.youtube.com/watch?v=m6n2D9k5PUM&feature=youtu.be

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…