Seminář o problematice chovu a využití velšských plemen pony a cob

10. 10. 2011 Julie Hábová Autor fotek: archiv autora a pořadatelů

Ve dnech 17. - 18. září se ve velmi pěkném areálu hřebčína Amerika manželů Rotových uskutečnil dlouhou dobu plánovaný seminář o chovu velšských plemen a jejich využití v zápřahových disciplínách. Seminář byl určen jak pro začínající chovatele, tak pro širší veřejnost a jeho cílem bylo seznámit příznivce velšských plemen s historií, standardem plemene a využitím těchto mimořádně všestranných a charakterních koní v zápřeži.

Než se dostanu k samotnému průběhu semináře, dovolím si představit oba přednášející, kterými byli páni Henk van Dijk a Teo Barth z Holandska.

Henk van Dijk, Bundesschau, Německo, 2011Pan Henk van Dijk je zakladatelem nejstaršího a největšího chovu plemene Welsh cob v Holandsku, hřebčína Ruska. Hřebčín Ruska významně ovlivnil prostřednictvím svých odchovů a uskutečněných importů chovnou základnu welsh cob a welsh pony of cob type v mnoha evropských i českých hřebčínech. Kromě toho, že pan van Dijk je úspěšným chovatelem, jeho odchovy zaznamenávají výsledky nejen v kontinentální Evropě, ale i ve své domovině, Walesu, vykonává také již několik desetiletí funkci posuzovatele (akreditace pro Německo a Holandsko) a je také dlouholetým aktivním členem Rady nizozemské organizace Welsh Pony en Cob Vereniging (WPCV). Všechny nejvýznamnější výstavy ve Walesu se jen zřídka kdy obejdou bez jeho přítomnosti.

Teo Barth, Masdam, Holandsko, 2010Druhým přednášejícím, který měl pod taktovkou část semináře určenou zápřahovým disciplínám, byl pan Teo Barth. Pan Teo Barth je nejen velmi úspěšný trenér a vozataj, ale dlouhá léta působil také jako aktivní chovatel, který ve svém hřebčíně Iron, zaměřeném především na produkci zvířat sekce C, používal krev známého velšského hřebčína Nebo. Dnes se již plně věnuje přípravě welsh pony&cob do všech vozatajských disciplín, nicméně jeho srdeční záležitostí zůstává Show-driving, ve kterém nasbíral se svým dvouspřežím klisen welsh pony of cob type (sekce C) mnoho vítězství, jak ve své domovině v Holandsku, tak na mezinárodní scéně. Jelikož výčet všech umístění by vydal na dlouhý seznam, zmíním zde výsledek nejprestižnější. V roce 2010 hřebec welsh mountain pony - Bruinderink's Arno v tréninku pana Bartha zvítězil v show zápřeži na prestižní Royal Welsh Show ve Velké Británii a v roce 2011 se umístil na druhém místě. Přes všechny úspěchy zůstává pan Barth nesmírně skromným a milým člověkem s velmi korektním a citlivým přístupem ke koním i jejich lidem, o čemž se mohli na vlastní oči účastníci semináře přesvědčit.

Den 1

Henk van Dijk vyprávíV sobotu ráno kolem desáté jsou všichni účastníci na místech a seminář může začít. Pan van Dijk začíná své vyprávění výletem do historie vzniku velšských plemen. U každé sekce (welsh pony&cob se dělí podle kohoutkové výšky do čtyř sekcí A,B,C,D) pan van Dijk zmiňuje klíčové momenty v historii této sekce, jsou jmenováni plemenní hřebci i klisny, kteří tuto sekci nejvíce ovlivnili, a v neposlední řadě je zmíněno prostředí, ve kterém vyrůstali a jak toto utvářelo podobu velšského ponyho a coba tak, jak ho známe dnes. Celé vyprávění je protknuto jeho osobními vzpomínkami na konkrétní hřebce, hřebčíny, a generaci chovatelů, kterým vděčíme za to, že toto plemeno existuje.

Po obědě se přesouváme ven ke kruhové ohradě, jelikož důležitou součástí standardu plemene je i jeho specifická mechanika pohybu. V kruhové ohradě se nám postupně předvádí v pohybu hřebec sekce A, klisna sekce C a klisna sekce D a pan van Dijk komentuje jak exteriér, tak mechaniku pohybu jednotlivých pony.

Následuje malá ukázka toho, co se bude dít v neděli - příprava koně pro zápřahové disciplíny. Slova se ujímá pan Barth. Nejprve předvádí s mladým hřebcem sekce C postup při práci na dvou lonžích, vše pečlivě komentuje a nezapomíná vždy zdůraznit, že je potřeba nespěchat, dát koni čas zažít si novou věc a teprve pak postoupit k další. Slova, která každý z nás v knihách četl mnohokrát, ale řídíme se jimi důsledně i u svých koní? Již v této chvíli má publikum spoustu otázek, takže to vypadá na zajímavou neděli. Tím ale sobotní program zdaleka nekončí. Pan Rota nám následně předvádí svého hřebce sekce D v kočáře a vše je opět pečlivě komentováno mistrem opratí Barthem. Následně si na kozlík sedá sám pan Barth a předvádí nám, jak to vypadá, když si opratě vezme on.

Ukázky práce na dvou lonžích pokračovaly i druhý den

Tímto končí krátká ochutnávka nedělního programu semináře a my se opět přesouváme ke kruhové ohradě, kde si můžeme předvést ostatní koně, kterými hřebčín Amerika disponuje, a nechat si panem van Dijkem posoudit jak exteriér, tak pohyb každého z nich. Je důležité zmínit, že bylo předvedeno kolem 20 welsh pony&cob různých sekcí včetně hříbat a pan Dijk postupně u každého z nich poukázal na exteriérové klady i na nedostatky. Velký dík patří majitelům hřebčína Amerika, manželům Rotovým, kteří neúnavně předváděli všechny své koně. Tímto oficiální část programu skončila, nicméně přednášející ještě dlouho do večera odpovídali neúnavně na dotazy účastníků. Pan van Dijk byl ochoten konzultovat s účastníky semináře rodokmeny jejich koní, radil jim ohledně jejich využití v chovu a podobně.

Den 2

V neděli ráno se k sobotní skupině účastníků přidalo několik nových tváří, tak jsme začali při ranní kávě s otázkami a odpověďmi z předchozího dne. Poté již vše běželo v režii mistra opratí pana Bartha. Nejprve práce na dvou lonžích a opět mladý hřebec sekce C. Pan Barth trpělivě ukazoval a komentoval práci od úplných začátků až po zapřažení hřebce do kočáru.

Předvedl a vysvětlil, jakým způsobem koně správně zapřáhnout, jakou roli hrají jednotlivé díly postroje a k čemu jsou důležité. Jelikož hřebec již v zápřeži nějakou dobu pracuje, mohli jsme postupovat vcelku rychle přípravnými fázemi (práce na dvou lonžích), nicméně pan Barth vždy účastníkům řekl průměrný časový rámec pro jednotlivé fáze výcviku, aby měli představu o časové náročnosti celého procesu. Při zapřahání zdůraznil, že je třeba mít pomocníky, vysvětlil přesně jejich roli a vše také názorně předvedl. Tuto část opět provázela smršť zajímavých otázek a neméně zajímavých odpovědí.

Teo Barth pracoval s hřebcem sekce D v majetku pana RotaPosléze opět přišla na řadu práce v zápřeži s hřebcem sekce D. Na kozlíku svého hřebce opracoval nejprve pan Rota. Jakmile byl hřebec připraven, sedl na kozlík pan Barth a předvedl přípravu koně pro show zápřah. Jelikož hřebec tohoto vozataje neznal a není zvyklý na "cizí ruce", chvíli trvalo, než pochopil, co po něm vozataj chce. Jakmile mu to „docvaklo", viděli jsme před sebou krásného uvolněného koně s výraznou akcí předních nohou a sílu vycházející zezadu tak, jak se na welsh coba sluší a patří. Práce s tímto hřebcem se panu Barthovi velmi líbila a poznamenal, že při správném výcviku by tento hřebec bez problému obstál v konkurenci koní na Royal Welsh Show.

Pro velký zájem účastníků si ještě odpoledne pod taktovkou pana van Dijka ukazujeme, jak připravit koně i vystavovatele na výstavu. Co se přípravy koně týká, dostávají účastníci semináře detailní návod, jak na to. Od krmení přes pracovní zátěž až po trimování hřívy a ocasu. Nezapomene zmínit také druhy předváděcích ohlávek a pro hřebce uzdeček. S takto připraveným koněm nám pak předvádí, jak se pohybovat po výstavním kruhu, jak správně postavit koně do výstavního postoje a v neposlední řadě jak má být ustrojen a jak se má chovat vystavovatel. S tímto jsme seminář pro tento rok ukončili s příslibem pokračování na příští rok, takže se můžeme těšit na opětovnou shledanou.

Po skončení semináře jsem poprosila jeho účastníky o zpětnou vazbu a musím říct, že jsem byla upřímně překvapena, jak velmi pozitivní veškeré ohlasy byly, a tímto také všem účastníkům za organizační tým děkuji.

Zde ocituji několik z nich:

"Nejvíc jsem ocenila praktický přístup a konkrétní a věcné informace přednášejících a samozřejmě fantastickou praktickou ukázku zapřahání. Také jsme byli velice spokojeni s organizací semináře."

Simona Tymichová

"... před organizačním týmem smekám. Bylo to výborné. Management celé akce alespoň v sobotu, co jsem viděl, byl dokonalý, ale pro mě osobně byla asi nejlepší účast prezentujících. Jsem rád, že jsem měl možnost potkat se se skvělými lidmi Judith (pozn. Judith Alberts, dlouholetá chovatelka welsh pony a cob, hřebčín River) a Henkem, od kterých původně přišel náš hřebec River Return. Bezpochyby jsou velkými odborníky oboru."

Milan Jakubec

"Přednášející byli naprosto skvělí. Ochotní, vstřícní, evidentně odborníci v chovu i zapřahání. Byla jsem z nich doslova nadšená a nejen jako z odborníků, působili na mě velmi dobře i jako lidi, zvlášť Judith, to je úžasná paní. Seminář zcela splnil má očekávání, díky němu se lépe orientuji v chovu. Naprosto špičkové bylo zapřahání. Mám opravdu pocit, že vím, jak začít, jak napasovat kšír, jak s prací na dvou lonžích a hlavně čeho chci dosáhnout tou prací... podle Tea není učení zápřeže pro koně záležitostí týdnů až měsíců, nýbrž skutečně dlouhodobá záležitost. Nenabídl laciné rychlokvašné metody, to se mi opravdu líbilo a tím, že mluvil o tom, že to hlavně musíme mít v srdci, mě fakt dostal."

Štěpánka Kučerová

Teo Barth seznamuje účastníky s postrojem

Poprosila jsem také pořádající hřebčín Amerika o jejich hodnocení semináře - tady je:

"Přestože se chovu velšských pony a cob a práci s nimi aktivně věnujeme již více než deset let, stále nemáme pocit, že by informace pro začínající chovatele byly dobře dostupné a v ČR není v této souvislosti kde čerpat. Plemeno je stále nové, chovatelů přibývá, ovšem jejich vědomosti nemají ještě pevné základy, stojící na dlouholetých zkušenostech a chovatelských výsledcích. Smyslem tohoto semináře tedy bylo nabídnout možnost užšího kontaktu českých chovatelů (majitelů) se zkušeným, zahraničním chovatelem a posuzovatelem s letitou praxí a chovatelskými výsledky. Z obdobných setkání, myslím, musí vždy vzejít pozitivní věci!

Pana Teo Bartha jsme pro účast oslovili z obdobných důvodů. Zápřah je pro velšská plemena nejen tradičním způsobem využití, ale především využitím "širokospektrálním". Umožňuje využití i malých plemen, welsh mountain pony, welsh pony of cob type, dospělými vozataji a jako velmi podstatný vidím i fakt, že právě velšská plemena mohou být ideálními partnery pro volnočasové či sportovní aktivity lidí, jejichž věk či zdravotní stav jim neumožňuje se věnovat sedlovým disciplínám. Právě vozatajství vidím pro tuto kategorii jako zcela ideální volbu. Ale i zápřahové disciplíny, ať již se jedná o Show-driving nebo Private-driving, přestože v České republice ještě nejsou "na programu dne", mají svá specifika a pravidla, která právě tento lektor na semináři představil.

Ráda bych i zde ještě jednou poděkovala oběma pánům lektorům. V řadě prvé za to, že českým chovatelům i obyčejným "nadšencům" nezištně věnovali svůj čas, což není nic, co bychom považovali za samozřejmé. A v řadě druhé za jejich nasazení, důkladnou přípravu a také laskavost, s níž přistupovali nejen ke každému člověku, ale i koni. Velkým zklamáním pro nás jako organizátory bylo, že v publiku zcela chyběly tváře etablovaných českých chovatelů a "funkcionářů". I v případě, že někteří z nich mohli mít pocit, že se již nic nového nemohou dozvědět, je jednoznačné, a seminář tuto skutečnost potvrdil, že reálné setkání nadšenců pro welsh pony&cob zcela jistě posílí vzájemné vztahy, poskytne prostor k navázání užších kontaktů a přinese podnětné myšlenky a nápady nejen, jak "chovat" tato plemena, ale i například jak je propagovat, prezentovat širší veřejnosti či umožní účastníkům semináře konzultovat své reálné problémy. Rovněž si myslím, že možnost diskutovat o kvalitách a nedostatcích předváděných pony do detailů a bez časových omezení, musí být přínosem i těm nejzkušenějším ze zkušených. Zastávám názor, že zkušeností není opravdu nikdy dost.

Pan Theo Barth a pan Henk van Dijk přislíbili, že na jaře příštího roku se pokusí na tento seminář navázat "volným pokračováním". Ba dokonce, že pokud tomu situace dovolí, přivezou do České republiky k předvedení některého z "hvězdných" Show-driving šampionů, které má pan Barth v tréninku. Nezbývá tedy než doufat, že nám bude přát štěstí a setkáme se v příštím roce ve stejně příjemném duchu, na stejném místě. Hřebčín Amerika se již nyní na všechny "nadšence" těší!"

Gabriela Rotová

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…