Šampionát klisen a přehlídka hřebců plemene hafling v Pardubicích

25. 7. 2021 Tisková informace Autor fotek: Archiv ČSCHH

V pořadí již třináctý šampionát mladých klisen plemene hafling bude v letošním roce poprvé spojen s „nultým ročníkem“ centrálního svodu klisen. Součástí nedělní výstavy bude také přehlídka plemenných hřebců.

Letošní šampionát se opět vrací do Pardubic, kde proběhne v rámci výstavy Koně v akci, a to v neděli 12. září. Čas přehlídky, která se uskuteční na velkém travnatém kolbišti, ještě bude upřesněn, ale předběžně se počítá se zahájením v 10 hodin. Následovat bude přehlídka plemenných hřebců, která mimo jiné přispěje Radě plemenné knihy k rozhodnutí o preferovaném hřebci pro připouštěcí sezónu 2022.

Na výstavu je možné přihlásit klisny ve věku od tří do šesti let (ročníky narození 2018–2015), které již absolvovaly svod se známkou za exteriér minimálně 7,1 bodu.

Titul šampionky mladých klisen v roce 2020 získala klisna Olivie, majitel: manželé Studničkovi

Ideální příležitostí k absolvování svodu bude sobotní centrální svod klisen, který se bude konat rovněž v rámci pardubické výstavy, a to v dopoledních hodinách na pískovém kolbišti a přilehlé ploše. Rozdělení do výstavních tříd bude provedeno podle počtu přihlášených klisen a jejich věkového rozložení. Jako v předchozích letech bude vyhlášena také nejlepší klisna českého chovu.

Více informací naleznete na webu ČSCHH.

Předsednictvo ČSCHH

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…