Reportáž z chovatelského dne v ZH Písek

15. 9. 2014 Michaela Šindelářová Autor fotek: Michaela Šindelářová

V sobotu 23. srpna uspořádal Zemský hřebčinec v Písku svůj veřejností oblíbený velký chovatelský den. Dopolední program začínal tradiční přehlídkou plemenných hřebců. Koně byli premiérově předváděni nikoliv na nádvoří hřebčineckého areálu, ale na travnatém kolbišti. Zde měli k dispozici více prostoru nejen předvádění hřebci, ale též diváci na nově zrekonstruované tribuně.

V úvodní chovatelské ukázce se představili zástupci plemen teplokrevných, chladnokrevných, ale i ostatních tzv. máločetných plemen u nás chovaných. Tito předvádění hřebci jsou představeni prostřednictvím fotogalerie.

Galandro ZH

Za všechny se zde však zmíním o českém teplokrevníku hřebci 1558 Galandro ZH (po vynikajícím otci 1053 Guidam Sohn), pravděpodobně nejvytíženějším hřebci této akce, neboť se v průběhu dne objevil hned v několika číslech programu. Byl předveden spolu se svým potomstvem, čtyřmi svými syny ročníku 2013. Jeden z nich, hřebeček 23/852 Gellardo Donth, v roce 2013 (tehdy ještě pod jménem Gucci) zvítězil na celostátní přehlídce hříbat ve Zduchovicích. Při vyhlašování výsledků v anketě o nejkrásnějšího koně ČR si zástupci majitele hřebce Galandra, tedy domácí hřebčinec Písek, jmenovitě ředitel ZH Písek Ing. Karel Kratochvíle a zootechnik Ing. Jiří Ptáček, převzali vítězný Pohár odborníků. Galandrovi v sedle s Ing. Jakubem Štěrbou též byla svěřena funkce vlajkonoše spolu se stájovým kolegou hřebcem Heartbreak ZH v sedle s Tomášem Navrátilem a samozřejmě tito dva jmenovaní hřebci nechyběli ani v jezdecké čtverylce.

Fusilero III s Vandou BělinovouKromě vítěze prvního ročníku chovatelského poháru bylo hlavní částí vyhlášení ankety Nejkrásnější kůň ČR. Takže mimo Galandra, vítěze Poháru odborníků, jsme tak na píseckém kolbišti mohli vidět první čtyři umístěné v internetové anketě dané hlasováním veřejnosti. Čtvrté místo v anketě obsadil starokladrubský kůň Generale Pastorela VII, který se však z důvodu přípravy na Světové jezdecké hry v Normandii nemohl zúčastnit a zastoupil ho tak jeho otec Generale Aversa XLIX. Třetí místo překvapivě obsadil slezský norický kůň 1589 Baramis a druhé místo si vybojoval postavou malý, přesto však nepřehlédnutelný shetlandský poník v typu mini hřebec 1813 Locksley Permoník. A suverénním vítězem a tedy tím nejkrásnějším koněm ČR pro rok 2014 se stal hřebec Pura Raza Espaňola, bělouš Fusilero III.

Pokud jste z nějakého důvodu nenavštívili písecký chovatelský den, a přesto jste zatoužili vidět tyto nejkrásnější z nejkrásnějších, budete mít ještě možnost vidět je všechny společně v rámci výstavy Kůň v Lysé nad Labem v sobotní večerní show 20. září.

Michell Przechwozd - skok mohutnostiDalším bodem programu byla Partnerská Przechwozd Tour čili skoková ukázka minikoní ze skokového centra minikoní Przechwozd pana Jaroslava Hejhala. Všichni koníci spolu se svými vodiči ochotně překonávali překážky a hřebeček Michell Przechwozd v závěrečném skoku mohutnosti téměř překonal i svou tělesnou výšku.

Ve 13 hodin pak začala hlavní část odpoledního programu. Vlajkonoši doprovodili do místa dění několik kočárů se vzácnými hosty a vzadu na jejich bezpečnost dohlížela čtveřice policistek z pražského oddílu jízdní policie. Následovala společenská vsuvka programu přivítání hostů, proslovy a veřejná gratulace jubilantům MVDr. Pavlu Sedláčkovi a Ing. Josefu Šilhovi, jejichž život je neodmyslitelně spjat s chovem koní i se Zemským hřebčincem v Písku.

Následující program byl pak velmi pestrý a poutavý až do úplného závěru a nemá smysl tady dlouze popisovat jednotlivá čísla. Jedním z nejlepších vystoupení však bylo předvedení velmi charismatického a učenlivého fríského hřebce Pieter van Diphoorn s Vendulou Šponarovou. Bylo to strhující předvedení práce ze země na dvou otěžích, kdy hřebec předváděl různé cviky, např. španělský krok, vzpínání i závěrečnou úklonu a to vše dokreslené vhodně vybraným hudebním doprovodem. Ačkoliv toto vystoupení původně nebylo plánované, jeho zařazení do programu bylo více než dobrou volbou. Jistě není bez zajímavosti připomenout, že Pieter byl vybrán k prezentování fríských koní za ČR na festival Eurocheval Offenburg 2014.

Čtverylka chladnokrevníků v sulkách

V krátkosti tedy ještě co všechno zde bylo k vidění. Zaměstnanci hřebčince si připravili a nacvičili efektní čtverylky a to jak osmi teplokrevníků hnědáků a ryzáků pod sedlem, tak šesti chladnokrevníků v sulkách.

Výcvik policejních koníJezdeckou čtverylku si připravila i pražská jízdní policie, která své kvarteto koní předvedla i v ukázce výcviku policejních koní, při které koně dokázali, že je nerozhodí ani rozvášnění fanoušci, střelba, ba dokonce ani oheň a dým.

V průběhu programu se na kolbišti objevovaly různé typy zápřeže, a to v podání shetlandských poníků pana Kočovského (kvadriga, čtyřspřeží a dokonce i osmispřeží) a uhlově černých fríských koní z výcvikové stáje Terezovský dvůr pana Josefa Iše (dvojspřeží, tandem) a z JK DOLLI Zálší pana Karla Dvořáka (čtyřspřeží, triga). Nemohlo chybět ani čtyřspřeží naší národní pýchy starokladrubských běloušů vedené panem Jakubem Mackem.

Odpočinek od koní obstaraly písecké mažoretky (mistryně ČR v tomto sportu), i když ani ony se svým vystoupením nebyly daleko od tématu, neboť si pro tuto příležitost přichystaly sestavu osamělých jezdců a stáda černých koní.

Working equitation PRE hřebec Bann a Ladislav KindlVelmi zajímavou novinkou byla ukázka working equitation, což je poměrně nová jezdecká disciplína vzniklá na základě tradičního pracovního jezdectví koní pracujících s dobytkem na farmách. Zde v Písku se pak diváci mohli seznámit s jednou částí ze soutěží working equitation, tzv. trailem, kde jsou zdolávány překážky určenými způsoby podle pravidel. A pestrost těchto soutěží zde dokumentovala různorodá skupina jezdců na rozličných plemenech koní různého ustrojení.

Ze Slatiňan přijeli s jezdeckým vystoupením nazvaným Pánská volenka, kdy pánové jeli v klasických sedlech a dámy v sedlech dámských.

Tlumačovští si připravili ukázku voltiže a jejich družstvo tvořili jak muži, tak ženy od plnoletých až po malé slečny. Předvedli cviky povinné i z volné sestavy, jednotlivě i ve skupině.

Pan Anderle rovněž dorazil s tlumačovskými chladnokrevnými hřebci 1435 Markon a 1942 Almar. Domácí chladnokrevný hřebec 1835 Patriot s kočím Miroslavem Ježkem pak svedl souboj s tlumačovským Almarem s kočím panem Anderlem v ovladatelnosti s kládou a oba hřebci si s nástrahami trasy dobře poradili. Pan Anderle oba tlumačovské hřebce Almara a Markona rovněž zapřáhl do hrsťovky v ukázce chladnokrevníků v historických zemědělských strojích a jak uvádějí pamětníci, tyto stroje se v hřebčinci opravdu k práci využívaly. Škoda však, že není možné tyto stroje ukázat opravdu při práci, neboť třeba již zmíněná hrsťovka je stroj pro nezasvěceného velmi záhadný.

Tlumačovští hřebci Almar a Markon v hrsťovce

V ukázce pushballu čili koňského fotbalu proti sobě nastoupila družstva píseckého hřebčince a pražské jízdní policie. V samotné hře pak nechyběly ani dramatické okamžiky a i přes snahu obou týmů o vítězství zápas skončil nerozhodně.

Někteří účinkující pak měli možnost rozloučit se se zaplněnou tribunou při závěrečném defilé, kde byla jistě třešinkou na dortu též obdiv budící kvadriga čtyř píseckých chladnokrevných hřebců vedených panem Antonínem Homolou. A jak se stalo zvykem, hřebčinečtí své chladnokrevné hřebce ozdobili hřívami zapletenými lýkem.

Písecká chladnokrevná kvadriga hřebců Alda, Gambit, Midas a Šumík

Součástí chovatelského dne byla i výstava obrazů a grafik akademického malíře Emila Kotrby pokládaného za jednoho z nejlepších světových malířů koní.

Na závěr nezbývá než poděkovat pořadatelům, účinkujícím a ostatnímu pomocnému personálu a v neposlední řadě též hlasateli Ing. Michalovi Veselému, který téměř po celou dobu neúnavně komentoval jednotlivé ukázky, za krásně prožitý den naplněný podívanou na nejrůznější způsoby využití koní.

Další opravdu pěkné fotografie od Šárky Veinhauerové můžete nalézt v odkaze fotosarka.zonerama.com/Album/403945

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…