Přehlídka koní v ZH Tlumačov

18. 4. 2011 Jana Fatenova Autor fotek: Ivana Pánková, Jana Fatěnová

V pátek 15.4.2011 se uskutečnila v Zemském hřebčinci Tlumačov, s.p. tradiční „Přehlídka prodejních koní“. Zájemci měli ke zhlédnutí 21 nabízených koní. Než se na ně dostalo, v hale hřebčince byli návštěvníci seznámeni s nabídkou plemenných hřebců, kteří mají oprávnění působit v plemenitbě v tomto roce.

Přehlídka prodejních koní

Pak už na koupěchtivé zájemce čekali hřebečci a valášci ročníků 2005, 2006 a 2007. Původově byla kolekce různorodá, nejvíce potomků (4) měl zastoupen hřebec 2782 Ballast a dva potomci byli po francouzském hřebci 2740 Baxte de Quettehou. V hale hřebčince si diváci mohli koníky prohlédnout po exteriérové stránce i ohodnotit jejich mechaniku pohybu a také jejich předvedení ve skoku ve volnosti.

Několik koní bylo předvedeno v zápřeži a tak si na své přišli i zájemci spřežení. Po přehlídce byla umožněna prohlídka hřebčince, a tak si koupěchtiví zájemci mohli prohlédnout vybrané koníky zblízka ve stájích.

Tato akce je místem setkání koňařů z blízkého i vzdáleného okolí a pro nové nadšence přináší možnost najít si svého nového čtyřnohého partnera.

Carajan

Více fotografií Ivany Pánkové z předvádění prodejních koní máte možnost si prohlédnout v galerii pod článekm a též na jejích webových stránkách - http://www.photo-pankova.cz/.

Zemský hřebčinec Tlumačov letos nabízí k připouštění inseminací i přirozenou plemenitbou celou řadu zástupců různých plemen:

Cascavello, foto Ivana Maršálková, archiv ZH Tlumačov

 • 1085 Cascavello

holštýn působící v PK ČT, v majetku SPORT a MEDIA s.r.o.

Po mezinárodní sportovní kariéře byl zařazen do chovu. Získal 125 vítězství a umístění v „T" parkurech i na nejznámějších kolbištích, např. Zurrichu, Aachu, Mnichově, Hamburském derby, Asconě aj.

Jako 4letý absolvoval výkonnostní zkoušky pro hřebce v Neustadt Dosse s velmi dobrým výsledkem. Následně se pod S. Behringem stal jedním z nejúspěšnějších plemenných hřebců v mezinárodním sportu ve své době. Ve Švýcarsku a Německu vyhrál téměř 65 tisíc Eur.

Cascavello je licentovaný hřebec „Stamm-u" 7882. Jeho potomci se vyznačují velmi dobrou jezditelností a skokovou schopností. Na přehlídce elitních tříletých klisen v Ditmarschen v roce 2009 získala Cascavellova dcera Wiance prémii. Cascavellovy kvality uznaly jeho licentací i chovatelské svazy Holštýnska, Oldenburgu, Baden - Wurtenbergu. Velmi slibně se ukazují i Cascavellovi potomci narození v ČR.

Více informací o Cascavellovi.

 • 1321 Catango HT

Catango HT, foto www.fotokamenik.cz, archiv ZH Tlumačovplemeník PK ČT, nar. 2005 s mírami 179, 170, 191, 21.5.

1321 Catango HT je ušlechtilý hřebec moderního typu s dobrými sportovními předpoklady. Zúčastnil se 100denního testu hřebců, kde byl velmi dobře hodnocen při skoku ve volnosti. Test ukončil s bodovým hodnocením 8,1. V roce 2009 se velmi dobře prezentoval v soutěžích KMK, sezónu ukončil celkovým vítězstvím v kategorii čtyřletých hřebců a v roce 2010 se ve finále umístil na druhém místě v kategorii pětiletých hřebců.

Jeho otce, hřebce 814 Catanga Z, můžeme považovat za jednoho ze zlepšovatelů skokových koní v ČR posledních let. Matka Catanga HT klisna Julie je dcera hanoverského vraníka Grand Step, potomka světově známého plemeníka Granus.

Více informací o Catangovi HT.

 • 1359 Colato R

Colato Rholštýn působící v PK ČT - akcelerační program.

Colato R dosáhl sportovní výkonnosti TT. Má dobrou techniku skoku. Úspěšně se zúčastnil mnoha mezinárodních závodů jako např. CSIO Linz, CSI Wien, CSIO Spruce Meadows.

Otcem Colata R je famózní olympijský skokový kůň Carthago Z, který je jedním z nejúspěšnějších synů plemeníka Capitol I.

Matka Colata R je dcerou hřebce Lancer I, jehož otcem je Landgraf I, který je jedním z pilířů holštýnského chovu.

Více informací o Colatovi R.

 • 2825 Genius Lysák

Genius Lysák, foto Tomáš Holcbecher, archiv ZH Tlumačovplemeník PK ČT - akcelerační program.

Hřebec se narodil v roce 1999 u pana MVDr. Josefa Lysáka v Ivanovicích na Hané. V roce 2002 se zúčastnil 100denního testu v Zemském hřebčinci Písek. Byl velmi kladně hodnocen a umístil se na prvním místě. V následujících třech letech se zúčastnil soutěží KMK a se vždy probojoval do finále. V současné době se úspěšně zúčastňuje parkurových soutěží „T**".

Otcem tohoto mohutného souladného hřebce je 2559 Genius - 11, který pocházel z Albertovského chovu. Vynikl svými sportovními a charakterovými vlastnostmi. Prezentoval se v parkurových soutěžích na úrovni stupně „T".

Matka 2825 Geniuse Lysáka, Questa K (Amoural x Quoniam), pochází z chovu Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Více informací o Genius Lysákovi.

 • 2983 Sir Edward

Sir Edwardvraník KWPN působící v PK ČT.

Narodil se 14. 3. 2004 v Holandsku. Jako dvouletý byl zakoupen do ZH Tlumačov.

Pod původním jménem Zyne Edelheid S absolvoval v roce 2007 100denní test hřebců v ZH Písek, kde se umístil na prvním místě.

Sir Edward se jako 4 a 5letý účastnil soutěží KMK a nadále bude připravován pro sportovní soutěže.

Více informací o Siru Edwardovi.

 • 2745 Oscar

KWPN působící v PK ČT - akcelerační program.

Oscar, foto Tomáš Holcbecher, archiv ZH Tlumačov2745 Oscar je hřebec, který byl do České republiky importován ve 2,5 letech z Holandska.

Je skokově nadaný s velmi dobrým charakterem. Dostatečně mohutný, kratšího rámce, se suchým fundamentem. Jeho otec Celano (Capitol x Lord) je holštýn působící v Holandsku, který získal mnoho úspěchů na mezinárodní úrovni v sedle s R. Ehrensem.

2745 Oscar absolvoval v roce 1999 stodenní test hřebců kde se mezi 19 účastníky umístil na 6. místě. Jako pětiletý se ve finále KMK umístil na druhém místě. Jeho vlastní výkonnost v parkurových soutěžích je na úrovni „TT".

2745 Oscar má do plemenných knih Českého teplokrevníka zapsáno 6 klisen. V roce 2007 se jeho syn, hřebec Osman, stal šampiónem 4letých hřebců ve finále KMK.

Více informací o Oscarovi.

Bližší informace k jednotlivým hřebcům, jejich fotografie a další informace k připouštění najdete na http://www.hrebcinectlumacov.wz.cz/

 • Catalin I MT/ 2815 Catalin IV - 33

moravský teplokrevník, nar. 1990

Je to mohutný, kostnatý a souladný hřebec, který absolvoval zkoušky výkonnosti v roce 1994, kdy za typ byl hodnocen 8,9 b., zevnějšek 8,7 b. a výkonnost 8,1 b.

Catalin IV-33, foto archiv ZH TlumačovOtcem Catalin I MT je příslušník linie Catalin pepinier Catalin IV - Mot., dědem další motešický pepinier Catalin II, dalším pak motešický pepinier Catalin I, dále polokrevný kladrubský Catalin a plnokrevník Catalin importovaný z Francie. Linie Catalin tvoří jen něco málo přes tři procenta v původu tohoto hřebce. Přesto má hřebec vynikající původ složený zejména z hřebců kmene Furioso.

Matkou hřebce Catalin I MT je klisna 809 Furioso XLVI - 3, tedy vnučka pepiniera Furioso XXV (Furioso XV). Motešický pepinier Furioso XLVI byl z matky 597 North Star II po North Star II importovaném z Rumunska. Babička hřebce Catalin I MT je klisna 584 Furioso X a prabábou 270 Furioso XV.

Původ plemeníka Catalin I MT tedy tvoří hřebci kmene Furioso, zejména linie Furioso XV a Furioso X. Obě linie Furiosů X a XV jsou základními kameny moravského teplokrevníka pohořelického chovu.

Hřebec je vynikajícím voltižním koněm. Za své kariéry se zúčastnil mnoha mezinárodních voltižních závodů po celé Evropě. Na evropských a světových šampionátech v Římě, Nitře, Mannhajmu, Poznani a v Brně se umisťoval vždy v první desítce v kategorii jednotlivců. Na světových Jezdeckých hrách v Jerezu v roce 2002 se zasloužil o 6. a 9. místo P. Eima a J. Dujíčka.

Jedná se o vysoce charakterního, konstitučně tvrdého a všestranně využitelného hřebce až do vyššího věku. Měl by přenášet obecnou výkonnost, konstituční tvrdost a dlouhověkost.

Více informací o Catalinovi IV-33.

 • 2943 Dahoman IV - CZ/ Tamarix

Dahoman IV-CZ, foto archiv ZH Tlumačovshagya - arab, je třináctou generací uchované linie na základě čistokrevné plemenitby koní plemene Shagya-arab, a to bez přílivu genů jiných plemen.

Hřebec představuje ideální typ koně, středně velkého a všestranně využitelného. Svými tělesnými rozměry na sebe upozorňuje a ve všech směrech splňuje podmínky stanovené Šlechtitelským programem. V jeho rodokmenu nalezneme koně kmenů Shagya, Koheilan, Siglavy Bagdady, Gazal. Přísluší k linii, kterou založil originální arabský hřebec Dahoman, narozený v roce 1846 v Sýrii. Teprve jeho vnuk Dahoman IV zvlášť vynikl a v hřebčíně Radovec ovlivnil výstavbu kmene Dahoman.

Hřebec Dahoman I MT vykonal zkoušky výkonnosti v NŽ Topolčianky. Za typ a pohlavní výraz získal 9,43 bodů, exteriér 8,59 bodů a výkonnost 8,80 bodů. Výsledný počet bodů 8,99 jej zařadil do třídy E.

Více informací o Dahomanovi IV-CZ.

 • 858 Generalissimus Ravella XLI

Generalissimus Ravella XLI, foto archiv ZH Tlumačovkladrubský kůň, majitelem bělouše je Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.

858 Generalissimus Ravella XLI je typickým zástupcem chovu starokladrubského koně. Je příslušníkem linie Generale-Generalissimus (1938) (o. Generalissimus Amadeus XXX) a rodiny Ragusa (1888) (m. 193 Ravella /S XL).

Je to mohutný hřebec dobrého charakteru s dobrou mechanikou pohybu, vyznačující se kadencí a prostorností. Při zařazení do chovu mu byly uděleny známky za typ 7,8, za exteriér 7,5 bodu a za výkonnost 7,7 bodu. Hřebec je vybrán jako genový zdroj.

Více informací o Generalissimusovi Ravella XLI.

Dále chladnokrevníky:

 • 2910 Biskup

Biskup, foto archiv ZH Tlumačovryzí slezský norik s mírami 180, 166, 218, 25.5.

2901 Biskup se narodil v r. 2003 u chovatele pana Ladislava Biskupa v Jindřichově. V roce 2005 se zúčastnil výkonnostních zkoušek s bodovým ohodnocením 8,46 za exteriér a 8,97 za výkon. Hřebec 2910 Biskup je příslušníkem linie 419 Bravo (o. 2367 Brys).

Byl vybrán jako genový zdroj slezského norického koně s původním počtem genů 60,1 %.

Více informací o Biskupovi.

 • 2715 Azur

Azur, foto archiv ZH Tlumačovprokvetlý tmavý ryzák ČMB.

2715 Azur se narodil v roce 1995 u chovatele pana Antonína Konečného v Milokošti. Výkonnostní zkoušky absolvoval v roce 1997 s bodovým ohodnocením 7,26 za typ, 8,02 za exteriér a 9,20 za výkonnost.

Hřebec 2715 Azur přísluší k linii 426 Aglaé. Byl vybrán jako genový zdroj českomoravského belgického koně s původním počtem genů 54,4 %. Je zařazen do akceleračního programu.

Do chovu jsou zařazeni čtyři synové 2821 Aram, 2861 Adon, 2852 Aznavour, 1328 Ašar a 25 klisen.

Více informací o Azurovi.

Pro chovatele malých plemen jsou v nabídce hřebci:

 • 1150 Klootwijkhoeve´s Vidar

Klootwijkhoeve´s Vidar, foto archiv ZH Tlumačovryzák New Forest Ponyho v majetku Mgr. J. Perníčkové.

Tento hřebec je zařazen ve třídě Elita s nejvyšší známkou ze všech pony plemeníků v ČR ve výši 8,4 bodů. Je zlicentován v Belgii a v ČR, kde je zařazen do akceleračního programu - výkonnost TTP.

Absolvoval dlouhou a velmi úspěšnou sportovní kariéru jak v zahraničí, tak i v ČR. Byl dvojnásobným účastníkem mistrovství Evropy a dalších závodů CSIP v Belgii, Holandsku, Německu, Francii, Polsku. V ČR startoval pod jezdkyní Janou Perníčkovou a docílil s ní významných úspěchů.

V plemenitbě působil od roku 2007 na inseminační stanici v Mněticích. Vzhledem ke svým sportovním výsledkům, velmi dobrému exteriéru a vynikajícímu charakteru se těší značnému zájmu chovatelů. V roce 2007 připustil 34 klisen, v roce 2008 40 klisen a v roce 2009 a 2010 shodně 50 klisen. Velmi dobrá je rovněž jeho plodnost.

O kvalitě hříbat svědčí i skutečnost, že většina chovatelů jej opakovaně na své klisny připouští.

Více informací o Klootwijkhoeve´s Vidarovi.

 • 2846 N-Mates

N-Mates, foto archiv ZH Tlumačovhafling, nar. 2000 u paní M. Skřivanové v Litomyšli.

Je to temperamentní světlý ryzák, který byl do plemenné knihy haflinga zapsán s hodnocením 7,3 bodu.

Otec 736 Nick přísluší k linii N, která je u nás nejvíce zastoupena. Zakladatelem této linie je plemenný hřebec Nibbio. Matka Elvíra, po otci rovněž náleží k linii N.

Hřebec 2846 N - Mates působí v plemenitbě od roku 2003 a doposud má narozeno devět hříbat.

Více informací o N-Matesovi.

Nejenom tyto hřebce nabízí hřebčinec, další plemeníci jsou k dispozici v přirozené plemenitbě a také má hřebčinec koně na smluvních stanicích.

 

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…