Praxe mezi vidlemi II. - Evidence koní x povinnosti chovatelů - žadatelů o dotace

Protože k 1.1. letošního roku vstoupila v platnost novela VN č. 241/2004 Sb., (LFA) i VN č. 242/2004Sb., (AEO), připomínám povinnosti chovatelů koní ve vztahu k evidenci všeobecně a upozorňuji na změnu v dokladování chovu koní proti loňskému roku, pokud chovatel požádal o dotaci v rámci podpor méně příznivým oblastem ( VN 241/2004 Sb.,v platném znění) nebo v rámci dot. titulu ošetřování travních porostů (VN č. 242/2004 Sb., v platném znění)

Novela VN k LFA i AEO:
Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně jednoho měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru společně s vyplněným formulářem, vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k 20. dni každého měsíce za uvedené období.

 • Chovatelem je každý, kde zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. Chovatelé jsou povinni evidovat u pověřené osoby (Českomoravská společnost chovatelů a.s., pracoviště 252 09 Hradištko pod Medníkem - www.cmsch.cz) všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a vést ve stájovém registru stanovené údaje a uchovávat je po dobu nejméně 3 let ode dne posledního záznamu.
 • U koní plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství.
 • Chovatelé koní jsou povinni si vyžádat od pověřené osoby průkaz koně. Průkaz koně, který dosud není evidován v Ústřední evidenci (vede ji Ústřední evidence koní, Hřebčín Slatiňany, 538 21, tel. 469 681 135-7, 469 319 876), získá majitel nebo chovatel koně tak, že se obrátí na inspektora chovu koní pro danou oblast , který koně označí a zápis do ÚE zařídí.
  Označování koní se provádí:
       1) slovním a grafickým popisem se stanovením genetického typu
  nebo
       2) slovním a grafickým popisem a výžehem.

Velmi dobře se všechny potřebné informace získají na stránkách ÚEK www.uek.cz .

Závěr:

Každý chovatel - byť jednoho koně - musí být registrovaný u ČMSCH a.s. Ta mu na základě jeho registrace zašle Registr koní v hospodářství, ve kterém chovatel eviduje koně, které chová, i když jen přechodně. Každý kůň musí být registrovaný v ÚE koní.

Pro účely splnění podmínek VN k LFA a AEO musí chovatel - žadatel o dotaci - předložit do 15. září kopii Registru koní, spolu s jejich "výčetkou" VDJ vždy k 20. dni v měsíci za období od 1. ledna do 31. srpna.

Příbuzné články:

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…