Praxe mezi vidlemi I. - dráty a řády

19. 1. 2006 Hana Dufková Autor fotek: Helena Görnerová

Po vstupu ČR do EU došlo k významným změnám v právním řádu České republiky, zemědělství nevyjímaje. V současné době jsou v platnosti různá nařízení a předpisy, nad kterými někdy až rozum zůstává stát. A protože koňská veřejnost, alespoň podle praktické zkušenosti, nebývá vždy dostatečně vybavena teoretickými znalostmi právě z oblasti legislativy, pokusím se zde občas přispět s konkrétními poznatky, získanými při práci v terénu. Dnes na téma - ohrada a ostnatý drát a platnost chovatelských řádů..

Ostnatý drát zakázán

Nedávno jsem se setkala u jednoho z chovatelů s ohradou celou obehnanou ostnatým drátem. Chovatel má svá zvířata v pořádku, chová koně i dobytek. Ostnatý drát bylo první, co upoutalo moji pozornost. Upozornila jsem ho na to, že se ostnatý drát používat podle našeho zákona ochranu proti týrání zvířat nesmí. Chovatel byl značně překvapen a rozčarován.

Mně to nedalo, a zákon na ochranu zvířat proti týrání jsem prostudovala a došla k jednoznačnému závěru, že se skutečně nesmí používat. Navíc jsem tuto skutečnost konzultovala s odborníkem. Proto mě zajímalo, jak hodně se mezi koňskou veřejností tento způsob zabezpečení pastvin dosud používá. Do diskuse jsem zadala otázku na toto téma a podle odpovědí soudím, že snad se ostnáč přestal používat. Doufám, že nejen mezi koňáky.

Závěr:
Zákon na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992Sb., ve znění pozdějších změn, §4, odst. 1), písm. n) říká: za týrání se považuje používat k vázání nebo k jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které zvířeti způsobují anebo lze předpokládat, že budou způsobovat, poranění, bolest nebo jiné poškození zdraví.

 

Chovatelské řády pozbývají platnosti

Dál bych si v této souvislosti ještě dovolila citovat upozornění Ministerstva zemědělství:
Upozorňujeme chovatelská sdružení a organizace, kterým byly schváleny řády pro chov a zkoušky zvířat, nebo řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu přede dnem 23. 4. 2004 (tedy před nabytím účinnosti vyhlášky č. 192/2004 Sb. o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu), že tyto řády pozbývají platnosti dnem 1. 3. 2006. Po tomto datu nebude možné na základě těchto řádů pořádat veřejná vystoupení a svody zvířat a provozovat chov zvířat.

Chovatelská sdružení a organizace, které dosud nepředložily Ústřední komisi pro ochranu zvířat ke schválení řád ochrany zvířat zpracovaný podle vyhlášky č. 192/2004 Sb., by tak měly učinit co nejdříve.

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu a provozování chovu bez schváleného řádu ochrany zvířat při těchto činnostech, je porušením zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Za takové porušení zákona může být uložena pokuta. V případě právnické osoby může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč nebo zákaz činnosti na dobu až 5 let.

 

O autorce:

Přestože vyrůstala v průmyslovém městě, dětství a každoroční prázdniny trávila u babičky na venkově, kde bylo malé hospodářství. Vystudovala elektrotechnickou průmyslovku, ale v roce 1995 začali s manželem zemědělsky hospodařit. Pořídili základní stádo krav, k tomu postupně přibylo 14 koní (převážně plemene ČMB), stádo ovcí. V hospodářství pracuje jak se zvířaty, tak obstarává veškerou administrativu, účetnictví apod.
S postupným nárůstem stále komplikovanější legislativy se orientuje na poradenství a pracuje ve prospěch zemědělců, a to hlavně menších, v okresní agrární komoře.
Získala akreditaci poradce MZe pro ekologické zemědělství.

Kontakt: info@agrorelax.cz

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…