Poslední letošní svod a zkoušky výkonnosti haflingů

2. 10. 2009 Veronika Jenikovská Autor fotek: Kutilová Veronika

Ve středu 23. září se v Zemském hřebčinci v Písku sešlo celkem sedm klisen a jeden hřebec k zápisu do plemenné knihy, zkoušek výkonnosti se účastnilo klisen pět – tři v tahu, dvě pod sedlem.

12/525 SagyNejlepšího výsledku při zápisu do PK dosáhla klisna pana Vašmusiuse ze Senomat - 12/525 Sagy po Mozart. Komisi zaujala Sagy nejvíce ze všech předvedených klisen především mechanikou pohybu a celkovou harmoničností tělesné stavby. Klisna byla se ziskem 7,4 bodu jako jediná zapsána do HPK.

Druhé nejvyšší hodnocení získala v Písku importovaná rakouská klisna Conny po otci Waldorf. Klisna v majetku paní Líkařové ze Zálší získala celkově 7 bodů. Hodnocení klisny bylo poměrně vyrovnané, vyšší známka byla pouze za mechaniku, naopak malinko nižší za stavbu těla.

Další importovaná rakouská klisna - Laura po Wachtmeister majitele pana Dvořáka ze Zálší byla do PK zapsána se 6,8 body. Tato klisna měla nižší známku za užitkový typ. U dalších klisen byly již rozdíly v bodovém hodnocení minimální.

 

LukasKlisna pana Ing. Vítů ze Srubce 14/664 Soneta po otci Nimrod byla zapsána s celkovým bodovým ziskem 6,6 bodu. O pouhou desetinku méně (6,5) dostala klisna pana Brauna z Hradiště 25/756 Sindy po St. Martin.

Zbylé dvě klisny získaly obě po 6,4 bodech - importovaná Heidi po plemeníkovi Silbermann II (majitel pan Pešek ze Všemyslic) a 4/521 Sambuka Ing. Duškové z Kokořova. Otce Sambuky je Noby.

Po zápisu klisen následovalo předvedení hřebce 53/117 Lukas. Jeho otcem je 2799 Navajo Lucky, majitelkou paní Ivana Husníková z Příšova u Třemošné. Hřebec bohužel do plemenné knihy zapsán nebyl z důvodu nedostatečného bodového zisku. Nízkou známku dostal především za typ a mechaniku pohybu. Celkově odjel z Písku s rovnými sedmi body.

Zkoušky výkonnosti v tahu skládaly klisny Conny, Laura a Sagy, pod sedlem jsme měli možnost vidět Sonetu a dále klisnu 13/833 Lady, která již v PK zapsána byla s hodnocením 7,75 bodu. Jedinou klisnou, která zkoušky bohužel nesložila z důvodu nesplnění jedné disciplíny, byla Laura. Díky výsledku se do HPK posunuly klisny Soneta a Conny.

 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce...
kůň majitel drezura skok / lehký tah charakter celkem umístění
13/833 Lady Kajgr A., Trhové Sviny 7,75 8,83 9 8,45 1.
Sagy Vašmucius P., Senomaty 6,88 9,13 8,88 8,15 2.
Conny Líkařová R., Zálší 7,6 7,63 8,5 7,88 3.
Soneta Ing. Vítů J., Srubec 7,55 7,78 8,38 7,86 4.
Laura Dvořák K.   DIS     DIS

Pozn. Výpočet je proveden vynásobením průměrné známky za drezúru koeficientem 0,4, průměrných známek za skok a charakter koeficientem 0,3 a součtem těchto podílů. Výsledky jsou zaokrouhlené.

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…