Petice „Státní hřebčín pro státní koně“ ke stažení

/data/imgs/00022498l.jpg
/data/imgs/00022498l.jpg

Situaci v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem sleduje každý koňák v ČR bedlivě. Jste-li zastánci zachování státního podniku, můžete si zde stáhnout petici na podporu této myšlenky i přečíst historický souhrn vývoje. /více../

Otevřený dopis nejen ministru zemědělství
Věc: Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik

17. ledna 2010

Vážený pane ministře,

Národní hřebčín Kladruby nad Labem (dále NH) patří k nejvýznamnějším, nejstarším a největším světovým hřebčínům - existuje tu více než čtyři století (zal. 1579) a chová své původní plemeno, které nese jeho jméno. Starokladrubští koně jsou navíc jediným plemenem koní na světě, kteří byli vyšlechtěni pro státní ceremoniální službu monarchie a později republiky.

Chov starokladrubských koní přežil období válečných, hospodářských, finančních či politických problémů. Nezahubily ho povodně, požáry ani období totalitních režimů. Po roce 1990 byl celý velký Státní plemenářský podnik „rozparcelován" a z poměrně samostatného finančně soběstačného celku zůstaly stáje s koňmi a nezbytně nutné historické pozemky. Je povinností státu, aby se o státní koně postaral. Je to závazek převzatý v roce 1918.

Impulzem k napsání tohoto otevřeného dopisu je skutečnost, že o Národní hřebčín má zájem privátní sektor a MZe místo, aby nabídku rezolutně odmítlo, se jí zabývá. Od roku 2008 činí MZe mnoho kroků, které vyvolávají obavy o existenci hřebčína.

Již v loňském roce (7. 8. 2009) bylo založeno občanské sdružení CERNO ET SCRIBO (CES), Na Pankráci 2, 140 00 Praha 4, které se zajímá i o problémy Národního hřebčína. Veřejnost, kterou zastupuje i toto Občanské sdružení CES, trvá na zodpovězení následujících otázek:

1) Proč není zachován státní podnik jako forma správy a financování NH Kladruby a proč nebyl státní podnik uveden jako možný příjemce finančních prostředků z IOPu - kdo je zodpovědný za neuvedení státního podniku jako příjemce některých EU-dotací?
2) Proč pro takový unikát, jakým je NH Kladruby, není uvažováno o kompletním financování českým státem?
3) V čem je lepší plánovaná státní příspěvková organizace než stávající státní podnik pro existenci hřebčína (kromě příjmu dotací)? Stane se NH v roce 2014 opět státním podnikem?
4) Jaká je záruka, že změnou formy podniku či změnou vlastnických vztahů, bude hřebčín jistým příjemcem finančních prostředků z evropských či jiných fondů? A nezíská-li hřebčín nestátní peníze, vrátí se zpátky na místo přerozdělený či prodaný majetek?
5) Jaká je záruka zachování integrity chovného materiálu a přináležejících nemovitostí?
6) Proč všechny audity zpracovávaly cizí firmy a ne vlastní odbor MZe pro vnitřní audit?
7) Kdy a jak proběhlo výběrové řízení na auditorské firmy? Jaký byl důvod a kde jsou výsledky všech provedených auditů? Jaké závěry k výsledkům auditů přijalo ministerstvo a jaké hřebčín? V čem tyto audity posunuly dopředu práci v hřebčíně či na ministerstvu?
8) Proč se peníze vydávají za audity, když by jejich použití pro hřebčín znamenaly investiční možnosti? (Náklady na audity -2008, 2009 - činí více jak 10 % výše dotací MZe pro hřebčín.)
9) Proč nebylo použito transparentní výběrové řízení na oba ředitele NH, i když nebyla žádná krizová situace nutící k takovému spěchu? Jakou koncepci má MZe k obsazování špičkových manažerů pro hřebčín a kde jsou připraveny reservy odborníků?
10) Všichni vědí, že se chystá veřejný podvod, jak vyvést peníze a majetek z vlastnictví státu do soukromých rukou. Přiznávají to i samotní iniciátoři. Jen příslušné instituce to nevidí?

Důrazně žádáme, aby se stát postaral o svoji Národní kulturní památku a zastavil privatizaci - prodej či převod majetku NH na příspěvkovou organizaci či jakoukoliv jinou organizaci. Vzhledem k současné situaci cítíme existenční ohrožení hřebčína a trváme na zachování státního podniku se všemi závazky z toho pro MZe a Českou republiku vyplývající.

S pozdravem
Vladimír Krajina
Předseda Občanského sdružení CES

CERNO ET SCRIBO (CES), Na Pankráci 2, 140 00 Praha 4, IČO 22839291
Kontaktní adresa: Vladimír Krajina, Sídliště 9.května 337, 538 07 Seč
Mluvčí CES: Jiří Dušek, mail: dusek.consulting@seznam.cz, tel. 777 850 071


Stručné informace o Národním hřebčíně Kladruby n. L., státní podnik (NH)

 • 1579 - založení hřebčína
 • 1918 - převod na státní hřebčín
 • 1992 - 2007 - běžné fungování s podfinancovaným rozpočtem
 • 2007 - v průběhu roku změna chování MZe vůči NH (po volbách) - (°možná změna již v roce 1995 - uznání NH kulturní památkou, v roce 2002 - národní kulturní památkou se stal pouze areál Kladruby a 69 běloušů základního stáda, nikoliv tedy Slatiňany a vraníci)
 • září 2007 - první konkrétní informace o možném získání 300 mil. Kč z EU na opravy NH
 • jaro, léto 2008 - zvýšený zájem o NH ze strany zakladatelského odboru MZe (ing. Jan Ludvík) - změna statutu NH, návrhy na prodej bytů, domů, likvidace jídelny...
 • léto 2008 - zadávání auditů ministerstvem zemědělství na NH („mapování terénu" v NH) za cca 6 mil. Kč (3x 1,99 mil. Kč) - ekonomický audit (HZ Consult), právnický (JUDr. Milan Kindl a partneři), na nemovitosti (?), běžný roční ekonomický audit stál v NH cca 50 000,- Kč.
 • Změna ve vedení NH - listopad 2008 - pověřený ředitel bez výběr.řízení Tomáš Kunc
 • Změna ve vedení NH - duben 2009 - vybrán mimo výběrové řízení- Dr. J. Dražan
 • Změna ve vedení NH - prosinec 2009 - zcela bez výběrového řízení - Ing. Jan Höck
 • 2009 - další audity v NH za cca 4,5 mil. Kč
 • 2009 - vážný návrh na prodej výcvikového střediska Heřmanův Městec
 • 2008 - záměr MZe převést NH na OPS pro příjem evropských dotací
 • 2009 - záměr MZe převést NH na státní příspěvkovou organizaci pro příjem EU-dotací (účelově vzniká organizace, která bude zaměřená na chovatelství a musí se k tomu přidat muzejnictví, aby mohla vůbec vzniknout).
 • 2010 - první zpráva v tisku, že již delší dobu má o NH zájem privátní sektor - Čechoangličan Jiří Šmíd
 • OHROŽENA EXISTENCE HŘEBČÍNA (jsou obavy, aby nedopadl jako plzeňská Škodovka, IPB atd.).
 •  

  Podobné články

  Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

  Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…