Návštěva zástupců Svazu chovatelů haflingů z Itálie

20. 3. 2007 Jaroslav Dražan Autor fotek: archiv autora

V pátek, 2. března 2007, ASCHK ČR jako UCHS pro plemeno hafling pozvalo zástupce italských chovatelů k návštěvě naší organizace s cílem, aby se seznámili s organizací a metodami našeho chovu, úrovní chované populace a podmínkami chovu. Na základě těchto informací a besedy s našimi chovateli, bylo následně cílem stanovit úroveň a metodu budoucí spolupráce.

Světový vývoj nelze zastavit. Je to proces který, ať chceme nebo nechceme ovlivňuje náš život, naší existenci. Chov koní je všude součástí tohoto procesu, který byl, je a bude hlavně pod vlivem ekonomických, politických, hospodářských, sociálních a kulturních podmínek. Vstup naší země do společenství evropských zemí otevřelo nejen naše hranice, ale i přístup k informacím, vzájemnému poznávání, vzniku nových společností, vzájemných spoluprácí, otevření a vytváření nových tržních podmínek. Uvědomují si to politici a jejich vlády, které v rámci těchto skutečností připravují společné smlouvy, dohody a programy. Pokud se někdo bude chtít od tohoto procesu distancovat, povede to zákonitě k jeho izolaci, zpomalení vývoje jak v hospodářské, tak sociální sféře.

Jistě není nutno připomínat fakta naší předrevoluční etapy vývoje. Také náš chov koní byl pod tímto přímým vlivem a zvláště pro některá plemena znamenal dlouhodobou stagnaci v jeho rozvoji a vývoji. Plemeno hafling patřilo právě mezi jedno z nich. Populace chovaných koní nebyla velká a byla málo kvalitní. Chyběly informace, kvalitní plemenný materiál, chovatelské postupy, analýzy, správně stanovený chovatelský cíl a metody k jeho dosažení a v neposlední řadě i ekonomická síla chovatele - tedy finance. Na tak malé populaci čítající pouze několik desítek koní však není jednoduché realizovat chovatelské postupy a selekci bez zavedení nových biotechnologických metod, hlavně v reprodukci, metody BLUP, genetické analýzy, prověřování plemenných hodnot a hlavně bez vzájemné spolupráce s ostatními chovatelskými svazy.

Při respektování výše uvedených faktů je proto zcela logické, že tyto iniciativy v oblasti chovu haflingů začnou vyvíjet země s dlouholetou tradicí chovu a udávající trend v jejich chovu. Přestože tyto země mají nejpočetnější populace chovaných koní neuzavírají se, ale naopak chovatelská vzdělanost je iniciuje k navázání spolupráce s jinými zeměmi, aby chovatelské postupy byly koordinované, selekce přesnější a genetický pokrok rychlejší. Rakouský svaz se stal proto iniciátorem založení Světového svazu chovatelů haflingů, Italové jsou zakladateli Evropského svazu.

Jako první impuls k navázání spolupráce s Evropským svazem bylo pro naši republiku pozvání od italského svazu k návštěvě veletrhu koní ve Veroně. Návštěva byla proto první příležitostí k vzájemnému poznávání organizace a způsobu chovu a z italské strany jistě i k dosažení cíle, aby se Česká republika stala členem Evropského svazu chovatelů haflingů, který má již devět členů. Na tomto místě si řada z Vás položí otázku, proč Rakousko nevyvinulo stejné úsilí o náš vstup do Světového svazu. Odpověď není složitá ani těžká. Znají kvalitu našeho chovu a vědí, že zatím bychom těžko splnili jejich přísná kritéria Řádu plemenné knihy. Nulová tolerance arabské krve v rodokmenech našich koní by velmi zmenšila chovanou populaci a ztížila metody selekce. Z naší strany by mohla vzniknout jistá nutná závislost na dovozu cizího genofondu, jehož kvalita by jistě odpovídala naši kupní síle.

Nákupu a importu genofondu se jistě do budoucna nevyhneme a ani vyhýbat nechceme, ale lze ho realizovat i na jiné bázi a za jiných finančních podmínek. Italský Řád plemenné knihy povoluje 1,56 % arabské krve a je v řadě dalších chovatelských postupů demokratičtější než rakouský a nám mentalitě našich chovatelů za současných podmínek chovu bližší. Po velmi podrobném a detailním prostudování i vzájemných osobních konzultacích o metodách a cílech chovu se zástupci obou chovatelských haflingářských velmocí jsme dospěli k závěru, že vstup České republiky do Evropského svazu našim chovatelům pomůže a urychlí etapu konsolidace a zkvalitnění populace našich chovaných koní.

ASCHK ČR jako UCHS pro plemeno hafling pozvalo proto zástupce italských chovatelů k návštěvě naší organizace s cílem, aby se seznámili s organizací a metodami našeho chovu, úrovní chované populace a podmínkami chovu. Na základě těchto informací a besedy s našimi chovateli, bylo následně cílem stanovit úroveň a metodu spolupráce.

V pátek 2. března 2007 zástupci Svazu chovatelů haflinga v ČR, pan předseda Rudolf Nachtigal, MVDr. Jaroslav Dražan a Ing. Veronika Kutilová ve večerních hodinách přivítali na letišti v Bratislavě prezidenta Italského národní svazu chovatelů haflinga Konrada Grünbergera (na obrázku vpravo), prezidenta Svazu chovatelů haflingů jižního Tyrolska Waltera Oberhofera (vlevo) a výkonného ředitele tohoto svazu Michala Grubera. Zorganizovali jsme i setkání se zástupci ze Slovenska, kteří byli přímo na letišti seznámeni s cílem a posláním Evropského svazu. Po krátké diskusi jsme se s hosty přesunuli do Rakvic, kde se hostitelství ujal pan Nachtigal.

Brzo ráno druhý den proběhla návštěva chovu haflingů pana Nachtigala a my jsme požádali italské zástupce o praktickou ukázku popisu a hodnocení předvedených koní.

V hodnocení exteriéru kladli důraz na celkové ale i dílčí posouzení tělesné harmoničnosti, stavbu končetin a posouzení mechaniky pohybu. Zdůrazňovali také požadavek dobré osvalenosti.


Po celkovém zhodnocení a doporučení dalšího postupu v chovu, jsme jako další cíl cesty měli návštěvu NH Tlumačov. Přestože počasí prohlídce nepřálo, vřelé přijetí panem ředitelem Dr. Černockým vytvořilo dobrou atmosféru setkání. Po prohlídce stájí a koní byl na závěr předveden haflingský hřebec N-Mates (viz foto). Hřebec je ve velmi dobré kondici, přesto však byla znatelná horší horní linie a jako výrazný nedostatek byly shledány chyby v mechanice pohybu.

Dalším místem návštěvy byla výrobna koňských postrojů pana Galetky v Hošťálkové. Zde opravdu návštěva nešetřila chválou a byla kvalitou práce této dílny přímo unešena. Rozpracované i hotové postroje byly tou nejlepší reklamou poctivé řemeslné práce českých rukou a tím i firmy Jaga.

Posledním bodem sobotního programu byla návštěva u pana Novosada v Rajnochovicích. Opět byli předvedeni všichni haflingové a provedeno jejich hodnocení. Pan Novosad prezentoval jejich využití a výcvik tak, jak je známe z výstav například v Pardubicích, Tlumačově a Brně. Následně obdržel pozvání na gala show v rámci Haflinger Euro – 2007, 1. evropské výstavy haflingů v Meráně, která se bude konat 7.-10. června 2007. V příjemných prostorách jeho hotelu Polom se potom rozvinula bohatá diskuse, prakticky až do druhého dne. Během večera také slavnostně do našeho svazu vstoupil a podepsal přihlášku syn hostitele, J.Novosad mladší.

V neděli 4. března jsme se brzo ráno začali přesunovat do Kladrub n. Labem, kde byla od 11 hod organizována beseda s chovateli. Překvapil nás obrovský zájem chovatelů, kteří se dostavili v počtu téměř osmdesáti a řada jich hned sepisovala přihlášku do svazu. Do té doby měl svaz na 60 členů, tak jsme očekávali zájem cca 30 lidí. Po krátké informační zprávě o působnosti a cílech Evropského svazu se rozvinula diskuse, ve které byly uspokojeny, jak doufáme, všechny dotazy. Členové poté hlasováním dali mandát předsednictvu, respektive UCHS ASCHK ČR, k podání přihlášky do Evropského svazu. Diskusi ukončila časová tíseň doby odletu našich hostů.

Jako první krok ke spolupráci jsme následně obdrželi pozvání ke školení hodnotitelů v rámci plánované výstavy Haflinger Euro 2007. Harmonizace chovatelských postupů a vzájemná chovatelská spolupráce tak jistě nastartuje cestu ke zkvalitnění chovu haflinga v České republice.

Závěrem chceme všem organizátorům návštěvy (jmenovitě také Janě Kuchařové) a hostitelům poděkovat za jejich přístup, snahu, nadšení a obětovaný čas a chovatelům za projevený zájem o besedu, informace a spolupráci. To všechno na naše hosty udělalo obrovský dojem a velkou měrou jistě přispělo k tomu, že si z Čech odváželi příjemné zážitky, dobrý pocit a chuť do další spolupráce s naším chovatelským svazem.


Poznámka redakce:

Jelikož inetrnet poskytuje neocenitelnou výhodu v možnosti přímé reakce čtenářů a protože setkání chovatelů jsme i na tomto webu předem propagovali, zajímalo by nás, zda jste se osobně setkání zúčastnili, z jakého důvodu a jak naplnilo či nenaplnilo vaše očekávání.
Diskutovat může každý, po přihlášení, přímo zde pod článkem.

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…