Na Moravu za moravákem

8. 10. 2012 Jana Fatenova Autor fotek: archiv autorky

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT) od svého vzniku v roce 1996 každoročně pořádal „svody“ koní nesoucí rakousko-uherské geny, a tak podporoval majitele a chovatele těchto koní ve snaze o založení samostatné plemenné knihy. To se zdařilo a již IX. výstava moravského teplokrevníka se uskutečnila třetí zářijový víkend v Těšánkách na Kroměřížsku.

Majitelé přivezli na výstavu 30 moravských teplokrevníků různých věkových kategorií a i ze Slovenska dorazili zástupci plemene Furioso. Koně hodnotila komise ve složení R. Klos, L. Karásek. B. Soušek.

Při letošní výstavě se organizátorům podařilo seskládat v kolekcích koně stejných kmenů či otců za sebou a tak pozorný divák měl možnost porovnávat. Pořadatelé nespí na vavřínech a pro letošní ročník výstavy připravili pro účastníky novinky v podobě hodnocení předvedení a upravenosti koní.

Svatopluk GNejdříve se v kolbišti předvedli koně jednoletí. V ročníku 2011 se narodilo 22 hříbat moravského teplokrevníka a majitelé na tuto výstavu přihlásili pouze 3 zástupce tohoto ročníku. Na kolbišti však zůstal jen hnědák 81/141 Przedswit VI MT-4/Svatopluk G (o. Przedswit VI MT, m. Svita, chovu a majetku Ing. P. Galatíka), kterého komise ohodnotila 3,55 b.

V kategorii dvouletých byli divákům předvedeni 4 koně (1 hřebec a 3 klisny). Hodnocení 4,29 a tím první místo si do Uhřičic odvezl chovatel a majitel B. Soušek za prokvetlou hnědku 81/103 Furioso VII MT-2/Foneta (o. Furioso VII MT, m. Fontána II).

Šest klisen se sešlo v kategorii tříletých. Pro chovatele to byla zajímavá kategorie, protože se zde sešly 3 klisny po hřebci Catalin I MT z matek po Przedswit a Furioso, tak se chovatelům nabídlo zajímavé srovnání. Žlutá kokarda však putovala na Slovensko, když komise ohodnotila klisnu Przedswit XXIII - 11/SK Vanilka 8,02 b. Tato klisna je po hřebci 4450 Przedswit XXIII/PXVII - Mot., z matky 3982 Furioso XIX-10 chovatele Kamenec s.r.o., Bukovec pri Myjave, a majitele Suelin s.r.o.. Klisna Vanilka komisi zaujala typem, stavbou těla, naopak rezervy u této klisny jsou v mechanice pohybu.

81/39 FernetkaDo kategorie koně 4-5letí přihlásili majitelé 4 koně. Tmavá hnědka 81/39 Fernetka po Furioso V MT z Fantagiro /Przedswit XXII-4, chovu a v majetku P. Vymětalíkové a L. Krčmaře získala nejvyšší hodnocení (7,64 b). Fernetka má 84,92% původních genů MT a její rodokmen je pestrý, najdeme v něm zástupce kmene Furioso, Przedswit, Catalin, North Star bez příměsi zušlechťovatelů.

Nejpočetnější kategorií byly klisny starší s 8 zástupkyněmi v kolbišti. Zástupkyně kmene Furioso 70/830 Fantazie komisi okouzlila a s 8,33 obsadila první místo. Majitelkou této 12leté klisny je Bc. B. Soušková. Tato ušlechtilá klisna čtvercového rámce se honosí pěknou hlavou, delším krkem, pevným dobře vázaným hřbetem, lehce klenutými bedry, delší zádí, strmější lopatkou, se zadními končetinami s náznakem šavlovitého postoje, dobrými kopyty a dobrou mechanikou pohybu. Fantazie byla již v chovu využita a dala dvě dcery, přičemž Regulus MT.-1/ Renesmé diváci viděli v kategorii koní dvouletých, kde skončila na 2 místě.

Živěji bylo na kolbišti při kategorii klisny s hříbaty, kdy se hodnotila letošní hříbátka. První ročník hříbat byl k vidění po hřebcích Furioso IX MT a po Gidran III MT. Prvenství zůstalo v Těšánkách, když komisi zaujal hřebeček po Furioso IX MT z 52/543 Forma (4,12 b.), chovatele a majitele Ing. P. Galatíka.

70/584 FregataPřed předváděním hřebců pro chovatele byla připravena chovatelská perlička v podobě předvedení rodiny bělky 70/584 Fregata, narozené v roce 1996 z chovu B. Souška, která za svůj dosavadní život dala 7 hříbat. Fregata je matkou 6 klisen (4 v HPK) a 1 hřebce - Princ / Przedswit XXXII SK (3745 v SK), který v roce 2009 úspěšně složil zkoušky hřebců a je využit v plemenitbě pro plemeno Furioso na Slovensku. V kolbišti se předvedla 70/584 Fregata a její potomstvo: starší dcera 70/830 Fantazie, mladší dcera 81/48 Finta a vnučka 81/122 Regulus MT - 1/Renesmé.

Hřebci se v Těšánkách sešli tři. Zvítězil tříletý 81/70 Furioso I MT-3 /Richard G s 7,74 b. Tento hřebec se narodil po inseminaci zmraženým semenem, neboť pod kmenovým jménem Furioso I MT se skrývá 5150 Furioso blažovický, který uhynul v roce 1987 a díky zmraženým dávkám využili chovatelé MT inseminace k rozšíření genofondu MT.

V plemenných hřebcích s 8,26 b. získal vítězství Przedswit VIII MT / Przedswit XXIV SK / 1688 Pado. Tento hřebec složil výkonnostní zkoušky v roce 2001 a v plemenitbě byl zatím využit na Slovensku. Do PK MT byl zapsán v roce 2011 s mírami 176, 169, 186, 20 cm. Ušlechtilý hřebec čtvercového rámce s ušlechtilou hlavou, přiměřeně dlouhého krku, se středním dobře vázaným hřbetem, lehce klenutými bedry, se skloněnou zádí, přiměřeně dlouhou a šikmou lopatkou, pravidelným postojem předních končetin, když jeho postoj vzadu je rozbíhavý, s dobrým kopytem. V mechanice pohybu vyniká dobrým krokem a prostorným klusem, za což ho komise svorně ohodnotila 8 b. V letošním roce se tento hřebec úspěšně prezentuje na drezurních kolbištích. Oba hřebci jsou v majetku Ing. P. Galatíka.

V závěru výstavy se na kolbišti předvedli vítězové kategorií a komise určovala šampióna výstavy. Nejlépe se předvedla a šampiónkou výstavy se stala 70/830 Fantazie.

70/830 Fantazie

To, že vyhlášení hodnocení v předvádění a upravenosti koní bylo správným krokem, potvrdila snaha zúčastněných o co nejupravenější koně a o co nejlepší předvedení. Jedinečné kokardy za nejlépe předvedeného koně si odvezla Mgr. Jana Svárovská za předvedení 57/694 Petty a nejlépe upraveným koněm byl vyhlášen plemenný hřebec Przedswit VIII MT / Przedswit XXIV SK / 1688 Pado v majetku Ing. P. Galatíka.

Protože regenerace moravského teplokrevníka je v počátcích, nemá za sebou ani jeden generační interval, je u moravského teplokrevníka zřetelně vidět typová nesourodost „stáda". Tato nesourodost je dána snahou podchytit co nejvíce jedinců nesoucí geny rakousko-uherských kmenů, přičemž není plně kladen důraz na charakteristické znaky pro jednotlivé kmeny. K slaběji hodnoceným partiím u předvedené skupiny moravských teplokrevníků patří končetiny a vylepšení by potřebovala i mechanika pohybu, avšak předvedení mechaniky pohybu je závislé i od schopností předvaděče.

Zkoušky výkonnosti moravského teplokrevníka 2012

V neděli v Těšánkách proběhl zápis klisen do PK MT a také první ZZUV MT. Letos poprvé mohli majitelé 3- a 4letých klisen MT vybírat ze dvou zářijových termínů zkoušek buď v Těšánkách či v Litovli.

V Těšánkách zkoušky výkonnosti proběhly pod sedlem i v zápřeži. Zkoušek v Těšánkách se zúčastnilo 7 klisen (3 v zápřeži /1 Furioso, 2 Catalin/ a 4 pod sedlem /1 Furioso, 1 Catalin, 1 Nonius a 1 ze zušlechtění A1/1/).

Pod sedlem nejlépe předvedla své schopnosti 81/71 Furioso I MT - 4 /Klaudie G, když ji komise ve složení R. Klos, L. Karásek, B. Soušková ohodnotila 8,07 b. Klisna je v majetku firmy G3 s.r.o.

Nejlépe se v zápřeži předvedla 81/39 Fernetka s kočí P. Vymětalíkovou, která je chovu a v majetku P. Vymětalíkové a L. Krčmaře. Získala za předvedení 8,79 b. a tím i nejvyšší bodové hodnocení ze ZZUV v Těšánkách.

ZZUV Fernetka

Za 14 dní po prvních ZZUV MT se tyto zkoušky uskutečnily v areálu Hanáckého jezdeckého klubu v Litovli. Do Litovle přijelo na zkoušky 12 klisen kmene Przedswit chovu a majetku rodiny Richterových. Diváci zhlédli 4 klisny v zápřeži a 8 klisen pod sedlem.

Nejvíce bodů ze zkoušky pod sedlem - 8b. si odvezla 53/420 Klerka po 2609 Przedswit Klam z JM 4511 Kleriky, jezdec J. Pavlíček a diváci zde mohli vidět i její pravou sestru 53/315 Kleru. To nebyla jediná sesterská dvojce toho dne, dalšími pravými sestrami na zkouškách byly 81/57 Paja a 81/86 Przedswit III MT - 5 / Porta po Przedswit III MT z 52/810 Perla.

ZZUV Klerka

Zkouška ve spřežení měla vítězku se 7,6 b. v klisně 81/58 Gaja po Przedswit III MT z 53/561 Gubernia, kterou ve spřežení předváděl J. Iš.
Pro zdravotní indispozici zkoušky nedokončila 1 klisna, tak tedy celkem v roce 2012 ZZUV úspěšně složilo 18 klisen moravského teplokrevníka.

www.moravskyteplokrevnik.cz

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…