Moravský šampionát tříletých klisen

V sobotu 6. srpna 2016 se konala tradiční chovatelská akce Moravský šampionát tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen, premiérově v ryze sportovním areálu Equine Sport Center v Olomouci-Lazcích. Záštitu nad akcí udělil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. a záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, PhD. Součástí šampionátu byla také kvalifikace klisen s hříbaty, přičemž 3 hřebečci a 3 klisničky postoupí do finále o titul šampión a šampiónka hříbat ČT. Oba šampionáty (tříleté klisny ČT i hříbata ČT) se budou konat v rámci finále KMK, letos opět ve Zduchovicích.

V dalším bohatém programu se představilo celkem na 110 koní. Celou akci připravil Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska (SCHKMS) pod vedením MVDr. Františka Horníka. Předsednictvo SCHKMS rozhodlo o konání této tradiční přehlídky v Olomouci a převzalo opět organizaci těchto kvalifikačních kol jak u ČT, tak u chladnokrevných plemen. Postup všech tříletých klisen na celorepubliková finále z Moravy je možný jen z této akce.

Celý moravský šampionát a doprovodný program byl velmi dobře připraven, měl odpovídající úroveň a pořadatel, personál areálu, předváděči svazoví i dva ze ZH Tlumačov se této akce zhostili velice dobře. Všichni umístění obdrželi finanční odměny, také ostatní ceny v rámci výstavy koní byly zajímavé.
Chovatelům klisen děkuji za prezentaci svých produktů ať již odchovaných nebo nakoupených. Především všechna uznaná chovatelská sdružení (plemenné knihy) by si měla uvědomit, že tyto přehlídky jsou jejich hlavním posláním - jejich organizace, propagace, styk s chovatelskou veřejností a v neposlední řadě vzdělávání. To vše lze a je žádoucí na dobře organizované akci provádět. Je to také jistý druh selekce, bez které jakýkoli chov nemá význam.

SCHČTV komisi klisen ČT pracovali: doc. Ing. Iva Jiskrová, PhD., MVDr. Josef Lysák, František Srnec, Josef Kincl a Jana Lošáková

Měli opravdu složitou práci, kdy z 18 dorazivších tříletých klisen (přihlášeno bylo 23) měli vybrat 9, které postoupí do finále šampionátu tříletých klisen ČT. V tomto pomyslném stádu tříletých klisen ČT bylo poměrně dost rozličných typů, a to je u každého plemene problém. Jen v KVH jsme zde měli od min. měr až po klisny opravdu přerostlé. Tohle nám ukazuje, že selekce je opravdu mizivá. Zdůrazňuji, že k chovu by se měly používat optimální míry daného plemene. Také bychom mohli zapřemýšlet o návratu výkonných koní ČT s původy vracející se k rakousko-uherským polokrevným kmenům. Dobrý chovatel klisnu náležící k takové rodině určitě vlastní a ví o jejích kvalitách. Ještě bych chtěl také zdůraznit potřebu většího používání hřebců A1/1. Takzvané přilití krve do chovu je nutnost a současné % A1/1 genů v chovu ČT je velmi malé. V letošním ročníku tříletých klisen je poměrně hojně zastoupen A1/1 6062 Scyris (POL) coby otec. Ano, tohle jsou problémy k řešení a nechápu, jak je možné, že to lidé, kteří chtějí vést svaz, nevidí a není to jejich prioritou. Politické události SCHČT jsou zatím řešeny pouze mezi pár lidmi; řadovým chovatelům tak naštěstí nezkazily tuto výstavu a nezkazí ani jejich chovatelské cíle. Je však nutno podotknout, že stav svazu leží na bedrech nás všech, a proto bychom neměli být lhostejní, měli bychom se zajímat o aktuální dění a zapojit se do něj.

Jak jsem již psal v úvodu, považuji celou akci za velmi zdařilou a nám chovatelům přeji co nejvíce takovýchto akcí. SCHČT přeji alespoň polovinu přihlížejících diváků na finále KMK, kde se odehrají výše zmíněné šampionáty tříletých klisen a klisen s hříbaty.

Tříleté teplokrevné klisny ČT, postupující do Zduchovic

 • 67/946 Christin-L po 1744 Christon z 67/924 Capy po 814 Catango Z, chovatel a majitel Jakub Ludvík, Velká Polom
 • 70/632 Gita po 6062 Scyris (POL) z 70/879 Gora po 2748 Gottward Rašín, chovatel MVDr. Josef Večeřa, Dřevohostice, majitel Klára Páleníková, Beňov
 • 67/931 Kajra-H po 6062 Scyris (POL) z 67/149 Kampa po 2616 Gottward, chovatel a majitel MVDr. František Horník, Nový Jičín-Žilina
 • 25/196 Roxana po 2997 Aristo Z z 8/249 Rusalka po 440 Ascot, chovatel Ing. Jan Voráček, Červené Poříčí, majitel Daniela Krčmová, Kanovsko
 • 90/1 Amanosa po 1891 Canoso z 79/130 Amanita po 1072 Lordano, chovatel a majitel Pavel Kondziolka, Petroviče u Karviné
 • 90/2 Paris d´Or po 1978 Coupe d´Or z 79/97 Peseta po 1080 Cromwell, chovatel a majitel Pavel Kondziolka, Petroviče u Karviné
 • 53/689 Mayla Gesme po Epsom Gesmeray z Obora´s Marga po Apoleon Timpex, chovatel a majitel Jezdecký oddíl-TJ Sokol, Uherčice u Hustopečí
 • 65/665 Ruleta II po 6062 Scyris (POL) z 67/662 Ruměnka po 2616 Gottward, chovatel Ing. Roman Klos, Starojická Lhota, majitel Ing. Monika Klosová, Starojická Lhota
 • 72/827 Queen Very po 6062 Scyris (POL) z 57/392 Živa po 4332 Furioso I - 21 (Honor) s.v., chovatel a majitel Jan Binek, Vizovice
 • Klisny s hříbaty, postupující do Zduchovic
  Klisničky:

 • 67/402 Aranka s klisničkou Aféra RVP nar. 1.5.2016 po 1944 Falkence, chovatel Radek Vitásek, Bruzovice
 • 73/641 Víska s klisničkou Visla Swarovska RVP nar. 25.4.2016 po Swarovski, chovatel Radek Vitásek, Bruzovice
 • 68/674 Lisbeth s klisničkou nar. 13.3.2016 po 1879 Clin d´Or, chovatel Václav Coufalík, Slavíč
 • Hřebečci:

 • 58/687 Samanta Lancelot - O s hřebečkem po 1944 Falkence
 • 66/117 Jagga s hřebečkem Gatsby nar. 9.4.2016 po 2049 Go-On T.S., chovatel Veronika Veselá, Mostkov
 • 69/27 Premiéra s hřebečkem nar. 12.4.2016 po 5171 Lord Weingard, chovatel Ida Sedláčková, Kojetín
 • Podobné články

  Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

  Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…