Moderní značkování zvířat dobývá svět

Místo vypalování sázejí chovatelé koní stále víc na čip.

České Budějovice už loni prosluly svým velkorysým přístupem k evidování psů pomocí mikročipu. Nabídku bezplatného očipování a zlevněného poplatku za psa pro dobu tří let využily stovky majitelů. Více než třetina českobudějovických psů nosí pod kůží miniaturní kapsličku se zastaveným mikročipem, kterou vetkl zvířatům za krk veterinář pomocí speciální jehly. Moderní způsob identifikace psů rozšiřují také v Plzni, Kladně, Kolíně, Praze i dalších městech. V českých zoologických zahradách jsou mikročipy doma už několik let a zájem roste i mezi chovateli skotu a koní.

Transporder, jak se mikročipu odborně říká, může nést náhodně zadané desetimístné číslo, jímž je zvíře, například kůň, identifikováno. Číslo odhalí pouze speciální, mikroprocesorem řízené čtecí zařízení, které pracuje se slabým elektromagnetickým polem. Jestliže se čip implantovaný obvykle do svalové tkáně na krku nachází v dosahu čtecího zařízení, aktivuje se a vysílá své neměnné číslo - kód vypálený do něj při výrobě laseren. Číslo se poté objeví na displeji čtecího zařízení.

Přestože se čipování osvědčilo a osvědčuje, existují ve světě stále určité pochybnosti, zejména mezi chovateli špičkových závodních koní. Například zástupci některých německých chovatelských svazů se domnívají, že tato metoda není zcela neproblematická a tvrdí, že se musí ještě lépe vyzkoušet. Nepřesvědčí je ujišťování výrobců, že manipulace s mikročipem prostřednictvím magnetického pole není možná a že koně nejsou vystaveni vysokým frekvencím, které by nesnesli.

Odpůrci systému někdy vyjadřují obavy, ze samovolného pohybu transponderu, jeho životnosti, případně toho, že není možné ho po čase z těla odstranit. K argumentu, že ve Spojených státech systém úspěšně používají již od roku 1987 při označování psů a koček, namítají, že chybějí dlouhodobé solidní studie, zda čip po deseti či dvaceti letech zůstává v těle na svém místě, což při dlouhověkosti koní považují za podstatné. K polemickým názorům patří i pochybnost o nezaměnitelnosti označeného koně. Podvoník by přece mohl koně opatřit jiným čipem a s trochou šikovnosti najít před kupujícím jen ten svůj, tvrdí nedůvěřivci.

Přesto právě v Německu od roku 1991 ročně čipem označí kolem 2 500 hříbat.

S laskavým svolením redakce pro web zpracoval Equichannel.cz.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…