Mezinárodní výstava koní v rámci projektu „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska“

18. 6. 2012 Jana Fatenova Autor fotek: Jana Fatěnová

V polovině května se uskutečnila 2. výstava projektu „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska" tentokrát v České republice v Těšánkách na Kroměřížsku. Výstava úspěšně propojila chovatelské zájmy, tj. posouzení exteriéru, mechaniky pohybu, a zájmy využití koní při ukázkách mnohostrannosti koní a sportovních soutěží. Pro majitele koní byla tato akce místem setkání.

Logo CFAHlavním cílem projektu je v rámci přeshraniční spolupráce chovatelů přispět k výzkumu geneze a vývoje plemen moravský teplokrevník a Furioso, jejich zachování a rozšíření v geneticky původní hodnotě s důrazem na užitkové vlastnosti obou plemen. Jedná se o plemena, jejichž genovou bázi tvoří geny původních polokrevných rakousko-uherských kmenů Furioso, Przedswit, Gidran, Star of Hannover, North Star, Nonius, Shagya a linie Catalin. Vedoucím partnerem projektu „Integrácia chovateľov tradičných plemien koní Moravy a Slovenska" v rámci dotačního programu OPPS ČR - SR 2007-2013 je Slovenské združenie chovateľov starorakúskeho teplokrvníka a hlavním přeshraničním partnerem je občanské sdružení CFA - Czech Furioso Association o.s. Projekt je spolufinancovaný z fondů EU a v rámci vzájemné spolupráce a realizace projektu jej podpořila uznaná chovatelská sdružení vedoucí PK pro tato plemena, tj. SCHPMT (ČR) a ZCHKS (SR).

V sobotní chovatelské části zaměřené na posouzení exteriéru a mechaniky pohybu čekalo na hodnocení 46 koní v 7 kategoriích.
U posouzení exteriéru a mechaniky pohybu při výstavách si je potřebné uvědomit, že se jedná o hodnocení koně v danou chvíli na daném místě, dle předvedení. Komise pouze hodnotí to, co v daný okamžik vidí, a jak je kůň předveden. Nejde o odhad možného potenciálu koně, který je v daném okamžiku nepředveden. Jak důležité předvedení koně je, o tom se mohli přesvědčit diváci i předvádějící na této výstavě. Do budoucna si můžeme přát, aby dobře předvedených koní bylo více a více, zatím je jich jako šafránu.
Komise působila ve složení Doc. Ing. I. Jiskrová, Ph.D., Ing. F. Gracz, L. Karásek.

Regulus 1 MT RenesméNejprve se v těšánském kolbišti představili 3 roční hřebečci (2 po Przedswit VI MT a 1 po Scyris). Vítěznou pentlí byl ověnčen Przedswit VI MT - 4/ Svatopluk G (z 58/437 Svita), chovatele a majitele Ing. P. Galatíka.
Ve dvouletých hříbatech byli hodnoceni 4 koně. Byla to jedna z nejhezčích kolekcí toho dne, kdy klisničky dosahovaly dobrých vývojových parametrů. Nejlépe byla hodnocena klisnička ze zušlechťující plemenitby Regulus MT -1/ Renesmé (z 70/830 Fantazie), chovatelky a majitelky Bc. B. Souškové, ohodnocena 4,16 body.

V kategorii klisny 3-4leté se sešlo 8 klisen, 7 klisen stejnosměrné plemenitby a 1 klisna ze zušlechťující plemenitby. Svou souladností, dobrou horní linií, modernějším typem nejvíce komisi zaujala Furioso XXIII- 16 SK/ Aleska, po již nežijícím plemeníku Furioso II MT z 3737 Primuly. V rodokmenu Alesky najdeme jak zástupce kmene Furioso, Przedswit, Nonius, linie Catalin a i A1/1 Časpala z matčiny strany tak z otcovy a navíc i kmen Star of Hannover. Chovatelem i majitelem této klisny je Hřebčín Tasov, a.s.

3 klisny se sešly v kategorii klisny 5- 9leté. Vítězství si odvezla klisna, jenž žluté kokardy sbírá od svých 3 let - 81/5 Sabeéna po Furioso II MT z 57/466 Sába, a tak již tento den byl podruhé úspěšně ohodnocen potomek Furiosa II MT a v tomto případě 7,95 b.

HappyNejvíce klisen se sešlo v kategorii starší klisny. Hřebčín Tasov a.s., si pohár odvážel za Happy /Przedswit XVII- 1/ po Przedswit XVII - Mot. z 141 North Star IX- 21. Nejstarší klisnou v této kategorii byla 57/466 Sába, která se narodila v roce 1996 a ve svém věku dokázala komisi zaujmout a získala v této kategorii 3. místo.

Pak následovaly 2 kategorie hřebců. Nejprve do kolbiště přišli zkušení matadoři - plemenní hřebci kmenů Przedswit a Furioso. Divákům se předvedlo 5 plemeníků, kteří působí v ČR či na SK. Nejstarším hřebcem byl Przedswit V MT nar. 1993, zatímco nejmladšími hřebci v této kategorii byl český Furioso IX MT a slovenský Przedswit XXXIII/Chocolate. Vítězství tentokrát putovalo na Slovensko pro majitelku a chovatelku hřebce Przedswit XXXIII/Chocolate Mgr. D. Heldovou. Tento hřebec je po Przedswit XV - 6, z Časpal I - 23, narozený v roce 2007 a v loňském roce úspěšně složil výkonnostní zkoušky hřebců pro plemeno Furioso.

Mladí hřebci byli nejpočetnější skupinou na výstavě, sešlo se jich 7. Komisi nejvíce zaujal potomek Gidrana I MT a to Gidran Tim G (z 58/343 Bobina), chovatele M. Nováka, Čelechovice na Hané, majitele Ing. P. Galatíka. Hřebec byl ohodnocen 7,8 body a komisi nejvíce zaujal mechanikou pohybu v klusu.

Na řadu přišli vítězové svých kategorií a určovali se šampióni - šampiónka klisen, šampión hřebců a celkový šampión.
Šampiónem hřebců se stal slovenský Przedswit XXXIII/Chocolate v majetku Mgr. D. Heldové.

Przedswit XXXIII Chocolate

Šampiónkou klisen se stala Furioso XXIII- 16 SK/ Aleska v majetku Hřebčína Tasov, a.s.
Svým moderním typem o celkovém vítězství komisi přesvědčila Furioso XXIII- 16 SK/ Aleska, chovu i majetku Hřebčína Tasov, a.s. a tak se stala celkovou šampiónkou výstavy.

Furioso XXIII Aleska

Dopoledne pro diváky byly připraveny ukázky mnohostrannosti MT a Furiosa, k vidění byla hiporehabilitace, pneu čtverylka, drezurní ukázka, ukázka výcviku policejního koně, sedlový tandem.

V neděli čekalo na zástupce MT a Furiosa sportovní dění. Pro závodivé byly připraveny disciplíny drezura a skoky a celkem se uskutečnilo 6 soutěží.

Gidran Tim GPro drezuristy byly připraveny drezura Z1, DU, DJ a pro skokany křížkový parkur, parkur ZM a parkur Z.
V Z1 se sešli 4 potomci po Gidran I MT. Nejúspěšnější byl Gidran Tim G s Ing. P. Galatíkem, který úlohu zajel do 5,94 %. V drezuře DU byl první Przedswit XXXIII/Chocolate s J. Januschkeovou. Drezuru DJ vyhrála I. Galatíková s plemenným hřebcem Przedswit IX MT/Pado.

Křížkový parkur šli všichni čtyři účastníci čistě, nejrychlejší byl Ing. P. Galatík na Adře. V ZM překonal parkur čistě a nejrychleji M. Tylšar se Sedrikem. Závěrečnou soutěž parkur Z vyhrála K. Trnková s Vigossem.

V závěru odpoledne byli divákům předvedeni šampióni výstavy.

Poslední výstava v rámci projektu je naplánována na přelom srpna a září na Slovensku. Její součástí bude také závěrečný seminář, na kterém bude zhodnocen celý projekt a kromě jiného také oceněni chovatelé resp. majitelé, kteří se projektu aktivně účastnili.

Pod článkem naleznete hodnocení koní.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…