MČR v parkurovém skákání plnokrevně

14. 8. 2017 Eva Holubcová Autor fotek: Martina Cerhová, © archiv https://www.sporthorse-data.com

Napadlo by vás, že vítěz MČR v parkuru Kleiner Lord má 47,66 % plnokrevné krve? Že ne? Pojďme se podívat nejenom na něj!

MČR v parkurovém skákání se konalo 13. – 16. července 2017 v Martinicích, pojďme se opěat podívat na některé koně namátkově vybrané, kteří se této sportovní události zúčastnili. A podíváme se na ně samozřejmě optikou červených kolonek v původu.

 Holštýnský hřebec Norman (Nekton), kterého jezdí Václav Nágr, je ukázkovým příkladem užitečnosti plnokrevníka ve sportovním chovu. Nese v sobě 44,14 % krve A 1/1, která je v jeho pětigeneračním pedigree zprostředkována mnohonásobně přes syna plnokrevného Rantzau Cor de la Bryere, dále 2x přes Ladykillera, a nechybí ani Sacramento Song a Cottage Son. Sbírku kultovních A 1/1, kteří založili linie v teplokrevném chovu neodmyslitelné, doplňuje Koridon xx, mateřský otec Nimmerdora. Koridon pochází z hřebčí linie Isonomy a je příkladem tvrdého plnokrevníka, když odběhal 96 dostihů a 23 z nich vyhrál. Do teplokrevného chovu byl zařazen až ve svých 13 letech, ale i to stačilo.

 Nimmerdor je mateřským otcem KWPN plemeníka Ustinova, který je otcem klisny Niny Kaločové Duo Penotti. Ta je z matky po plnokrevném Roven. Roven se narodil v Chile, odběhal pár dostihů a následně výborně skákal v USA (soutěže 150 cm) s Geoffrey Welshem v sedle. Poté byl vyvezen do Holandska, kde také sportoval a pak ho licentovali pro KWPN chov. Roven pochází z kombinace linií Prince Rose x Tourbillon x Hurry On x Nearco x Blandford. Nefalšované poctivé základy jeho původu mu umožnily uspět v teplokrevném chovu. Jeho otec Lefty dal plnokrevného skokana Peregrino la Silla, rovněž producenta skokanů.

Nimmerdor je též děd v linii u Heartbreaka ZH (Heartbreaker), tento písecký hřebec v sobě tak nese 38,67 % krve plnokrevníka, která je u něj zprostředkována plejádou plnokrevných hřebců připařovaných na teplokrevné klisny. Z věhlasných jmen nechybí Der Löwe xx, Orange Peel xx a Cottage Son xx.

 Ještě více plnokrevné krve než Norman v sobě nese vítěz MČR v parkurovém skákání, valach Kleiner Lord Zuzany Zelinkové. 47,66 % není zanedbatelné číslo, ale plnokrevníka v původu se opravdu není třeba bát. Otec Kleiner Lorda jednoduše pojmenovaný Lord Z byl z větší části plnokrevník (když v sobě měl 64,45 %!), jeho otec Lord byl z krosu dvou plnokrevných hřebců Ladykiller a Cottage Son, zatímco jeho bába byla po plnokrevném Meteor (Chief) a prabába Bandara byla po synu Cottage Son - Colonel. Maminka Kleiner Lorda Mamba II je z krosu linií Orange Peel xx se Cor de la Bryere (syn Rantzau xx).

Z linie Cor de la Bryere (Rantzau xx) pochází i valach Carthinjo s 38,09 % procenty A 1/1 krve jezdkyně Nikoly Bielikové. Jeho otec Carinjo HDC je dvakrát prochován na Cor de la Bryere, Cottage Son xx a Carinjova matka je z linie Ladykillera xx. Carthinjova matka, státem prémiovaná klisna Exquisite, je z kombinace linií založené plnokrevnými hřebci, a to Ladykiller a Rittersporn. Po Cor de la Bryere je i bílý plemeník Corrado II, který bílou barvu získal od své matky, která je z kombinace bílých hřebců Capitol I (z linie hřebce Cottage Son xx) a po Maestoso xx, který je představitelem linie bílých hřebců plnokrevného Grey Sovereign, v této linii se ovšem občas vyskytují zlí až životu nebezpeční jedinci. Corrado II je otcem řady startujících na MČR, namátkou např. Sarah Sun, Acoradia-MX i2M či Corijana 1.

 KWPN valach Dylan (Vigaro x Burggraaf) s 47,27 % plnokrevné krve je ježděn Sergejem Motyginem a můžeme na něj prozradit, že jeho otec Vigaro je z hřebčí linie Orange Peel xx a jeho maminka pochází z linie založené plnokrevným Fairway xx. Vigaro je po hřebci Tangelo van de Zuuthoeve, jehož mateřským otcem je jiný plnokrevný kult, a to Laudanum xx, který sám dosáhl výkonnosti 160 ve skocích. Mateřský otec Dylana Burggraaf pochází z kombinace Ladykiller xx se Cor de la Bryere, zatímco bába Dylana je po plnokrevném Cadmus. Cadmus pocházel ze silné rodiny Feoly a krom toho byl z kombinace linií Hurry On a Hyperion, zde přes Abernanta, který udělal hodně dobrého díky svým potomkům zejména v holandském teplokrevném chovu, kde také vznikla linie bílých hřebců.

Burggraaf je mateřským otcem dalšího soutěžícího na MČR, a to valacha Chesto (Ol Metta), jehož bába je po plnokrevném Pericles. To a výrazné vlivy Selle Francais chovu způsobují, že Chesto má 52,73 % plnokrevné krve.

U Dylana zmiňovaný hřebec Tangelo van de Zuuthoeve je také otcem Dukato VTH, koně Jiřího Papouška, který na MČR taktéž startoval. Matka Dukata VTH jménem Wavanta VTH je po plnokrevném Julio Mariner, kterého jsme podrobně představili v nedávném článku. Prabába Avanta je po A 1/1 hřebci Le Val Blanc, který byl v teplokrevném chovu mimořádně populární a je po kultovním hřebci Val de Loir, který je jedním z pilířů francouzského plnokrevného chovu a hřebcem se statutem Chefs-de-race. Dukato je tedy ze zmiňovaných koní ten s nejvyšším podílem plnokrevné krve - s 53,13 %.

 Český chov

Klisna Martina Šoupala Femina (Federweisser) je z báby po plnokrevném Jaspar (Parysów), který v našem chovu zaznamenal pěkné výsledky s potomstvem výkonnosti D: ST, S: S, C: T. Je po Parysów, který dal mezinárodního skokana Skarbiec a u nás po něm kratičkou dobu působil i Vilnius s potomstvem D: S, S: ZL, C: S a na překážkách byl úspěšný vnuk Lisharp. Prapraprabába Feminy Fernbeute I je sice německého chovu, ale byla zrozená po našem odchovanci Brat (Gradivo - Lady Brock). Ten byl do NDR vyměněn za chovnou klisnu a vedl si tam mnohem lépe než u nás. Zde po něm v chovu zůstal především vítěz Gomba handicapu Havel, kterého můžeme vidět v pozadí rodokmenů sportovních koní se zemským základem. Nemusíme ani chodit daleko a rovnou můžeme uvést příklad. Jeho syn Havel - 2 je otcem prabáby dalšího startujícího na MČR, koně Aramis (Aristo Z).

Lucky, kůň Dominiky Hrubešové, je po Faraday z linie Furioso xx a z matky zemského chovu po Topas - 23. Jeho praprabába Simca je po plnokrevném Biskaj (Pierot). Ten v teplokrevném chovu dal především "T" skokana a plemeníka 211 Biskaj Liberecký (sportovním jménem Karib) a je mateřským otcem znamenitých dostihových koní Hároš a Valencio (vítěz Velké pardubické).

Biskajova otce Pierota můžeme vidět i v původu startující klisny Violett. Její otec Veneur du Luc je z linie Orange Peel xx a matka i bába jsou po plnokrevných hřebcích, zatímco její matka Vina je po Landruf, reprezentantovi linie Ladykiller xx. Praprabába Violett 230 Div - Roma je z kombinace A 1/1 hřebců Div, Pierot a Korsičan. Tito všichni v zemském chovu učinili hodně dobrého.

 Valach Jacampo zase připomíná slavného Belendeka xx, protože je vnukem jeho syna Belendeka Mělnického, ten je i mateřským otcem dalšího startujícího - klisny Osaky (Rock´n Roll). Prabába Jacampa VČ 200 Edita je po Blatec - 2, synovi slavného Blatce (Masis). Masis je prezentován i v původu 55/187 Rozálie po Gottward, otcem báby je totiž derby-vítěz Hviezdar, syn Lyona a vnuk Masise. Také je k vidění u Digera (472 Przedswit XVI - 64), protože otcem báby je Masisův syn Diplomat.

Závěrem

Moc ráda bych si přečetla něco o zemském chovu. Přijde mi škoda, že se tak upozaďuje schopnost našeho chovu dávat i přes velkou převahu importovaných koní dobré sportovní koně a že zapomínáme na roli někdejších rakousko-uherských kmenů/plemen Furiosů, Gidranů, Przedswitů, North Star a také Shagya-arabů (např. kdo dnes zná plemeníka Shagya XV - 6, kterého i nyní můžeme vidět v původech koní soutěžících na MČR?). Dále Quoniamy, Diktanty, Servátory, Alarmy... Nemluvě o teplokrevných rodinách. Doufám, že články z plnokrevného úhlu by mohly někoho inspirovat, aby sepsal ne jeden článek, ale rovnou sérii pojednání o tuzemském teplokrevném chovu očima současných výsledků na KMK, MČR a soutěžích nejvyšší úrovně. Myslím, že by to potěšilo kdekoho. Budeme se těšit!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…