Kdo je právoplatným chovatelem koně?

Vzhledem k neustále se objevujícím dohadům ohledně skutečnosti, kdo je právoplatným chovatelem koně, vydala organizace WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) v dubnu 2017 následující prohlášení.

Čas od času se objeví spory ohledně skutečnosti, kdo je chovatelem koně. Neobjeví se v době, kdy je hříbě registrováno u plemenné knihy, ale ve chvíli, kdy z daného hříběte vyrostl dospělý kůň, který úspěšně startuje v nejvyšším sportu.

Objevují se argumenty, že chovatelem je osoba odpovědná za výběr rodičovského páru nebo pro změnu osoba, která hříbě registruje u plemenné knihy. V chovu koní jsou ale šedé zóny, které se například týkají embryí, která jsou zakoupena a odnošena náhradními matkami. Je chovatelem osoba odpovědná za početí embrya, nebo majitel klisny v době registrace hříběte, a to přestože v tomto případě není klisna ani biologickou matkou daného hříběte?

Vzhledem k takovýmto sporům, které vznikají nejen mezi chovateli, ale také mezi plemennými knihami, kdy se tito často domáhali vyjádření WBFSH k tomu, kdo je právoplatným chovatelem koně, bylo toto téma na posledních dvou setkáních radou a výkonným výborem WBFSH dlouho projednáváno a v návaznosti na to WBFSH doporučuje následující:

„Pokud nebyla při prodeji březí klisny uzavřena smlouva, ve které by bylo jasně definováno, kdo je právoplatným chovatelem hříběte prodaného in utero společně s klisnou, je za právoplatného chovatele požadován subjekt, který klisnu vlastní a/nebo má plná právě ke klisně (v případě, že je klisna pronajata k chovu) a registruje hříbě po jeho narození u plemenné knihy za účelem získání dokladů."

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…