Jak to bude v Národním hřebčíně?

26. 10. 2009 Cyril Neumann

V pondělí 19. října proběhla v rozhlase znepokojivá zpráva, že vláda České republiky odložila zřízení příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby n.L. a tudíž je ohroženo čerpání cca 300 milionů Kč z Integračního operačního programu (IOP) Evropské unie. Pro vysvětlení všem, kteří nesledují dění okolo Národního hřebčína tak pozorně, pouze připomeneme základní fakta.

Národní hřebčín potřebuje nezbytně prostředky na dokončení rozsáhlé rekonstrukce celého historického areálu i přilehlého intravilánu. Peníze by bylo možné čerpat z prostředků EU, ale při vyjednávání přístupových dohod ČR do EU si vyjednavači neuvědomili, že stát je prostřednictvím NH i majitelem zemědělského podniku. Dotace z fondu (IOP) jsou tak výhradně určeny pro nestátní sektor a NH v současné podobě je nemůže čerpat. V minulosti byl uvažován vznik obecně prospěšné společnosti, ale nakonec zvítězila myšlenka zřízení příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem.

Protože termín k podání žádosti na čerpání prostředků IOP se rychle blíží (konec října 2009), zeptali jsme se ředitele NH MVDr. Jaroslava Dražana, v jaké fázi se vše nalézá:

"Celá informace byla zkomolena a pokusím se vše uvést na pravou míru. Příspěvková organizace Národní hřebčín byla založena a je schopna žádost o prostředky IOP Evropské unii podat. Vláda ČR pouze odložila jednání o rozpočtu této organizace a to v této chvíli podání žádosti nijak neohrožuje.

starokladrubský běloušV současnosti však řešíme jiný problém. Názory na souběžné fungování obou organizací (NH státní podnik a NH příspěvková organizace) se liší. NH státní podnik musí být do budoucna zachován, protože jen on je ze zákona pověřen vedením plemenné knihy starokladrubského koně. Podle mého názoru by bylo pro budoucí ochranu naší národní kulturní památky základního stáda starokladrubského bělouše jednoznačně výhodné, aby koně i nadále zůstali ve vlastnictví státu. Do příspěvkové organizace by bylo možné převést nemovitý majetek a jeho rekonstrukci tak 100% hradit z prostředků IOP. Někteří moji oponenti však razí model převedení veškerého majetku na příspěvkovou organizaci a státnímu podniku ponechat pouze vedení plemenné knihy. Zda se mi podaří prosadit moji, bezesporu pro koně bezpečnější verzi, uvidíme během následujících měsíců.

V této chvíli však není nic ohroženo, obě organizace budou pracovat souběžně a doufejme, že budeme v žádosti o peníze z EU úspěšní."

Zpracováno pro čtrnáctideník Jezdec č. 21 (23.10.-12.11.2009) - www.jezdec.cz

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…