Italský národní výběr hřebců plemene hafling v Meranu

31. 10. 2007 Veronika Jenikovská Autor fotek: archiv autorky

Na slavném dostihovém závodišti v italském Meranu se vždy druhý říjnový víkend koná národní výběr hřebců plemene haflig. V tomto roce pojedenácté se v krásném prostředí mezi kulisami Jižních Alp sešli nejlepší chovatelé haflingů z celé země, aby komisi předvedli celkem šedesát kandidátů na zápis mezi plemenné hřebce. Porota byla poměrně přísná, a tak do první třídy A nebyl vybrán hřebec žádný, do první třídy B pouze deset hřebců a do třídy druhé (IIA) jen devatenáct.


Nejlepší hřebci před vyhlášením v prostoru paddocku.


Hřebci jsou před vlastním hodnocením změřeni a je jim odebrán vzorek žíní ke stanovení genetického typu. Hodnocení poté probíhá jednak na klasickém předváděcím trojúhelníku v chovatelském postoji, v kroku a klusu a poté ve volnosti. Komise při předvedení na ruce ohodnotí čtyři kritéria – typ a ušlechtilost, celkovou harmonii tělesné stavby, končetiny a chody a mechaniku pohybu. Korektnost chodů je hodnocena na speciálně upravené dráze, která je zhotovena ze speciálního pryžového běhounu. Všechny čtyři známky jsou v této fázi však pouze orientační, protože při hodnocení hřebce ve volnosti se posuzuje především klus a cval a hlavně dvě posledně jmenované známky se ještě v mnoha případech poměrně výrazně upravují, což ovlivní i celkové hodnocení.


Známky, které se udělují v jednotlivých kritériích a i v celkovém hodnocení, jsou poněkud odlišné od českého desetibodového systému:


Optimální (O) – odpovídá třídě IA

Velmi dobrý (VD) – odpovídá třídě IB

Dobrý (D) – odpovídá třídě IIA

Ucházející (U) – odpovídá třídě IIB

Dostatečný (DS) – odpovídá třídě III

Nedostatečný (N) – znamená vyřazení


Hodnocení ve volnosti – hřebec Artist po otci Antinor.


Na letošním výběru hřebců (tzv. körungu) 13. a 14. října tvořili komisi Andrea Sgambati (hlavní italský posuzovatel pro plemeno hafling), Giovanni Rigozzi a Alessandro Sandri, kteří z celkového počtu šedesáti posouzených hřebců uchovnili 29 nových plemeníků. Po sobotním hodnocení byl zveřejněn seznam všech úspěšných kandidátů a známky hřebců zapsaných v kategorii IIA. Výsledné známky nejlepších deseti plemeníků byly vyhlašovány až během závěrečného nedělního ceremoniálu, který zároveň zahájil národní výstavu plemenných hřebců.


Alois Schweigkofler s dvěma nejlepšími hřebci (Amo B vlevo, Big Babol vpravo).


Nejúspěšnějším chovatelem se bezesporu stal Alois Schweigkofler z Renon, jehož hřebci získali titul šampiona, rezervního šampiona a ani ostatní jeho odchovanci neudělali v Meranu ostudu. Šampionem letošního ročníku se stal hřebec Amo B po otci Liz.Avalon a z matky Blitze, která se narodila po jednom z nejúspěšnějších italských plemeníků Antinor a na evropské výstavě haflingů, která se konala v červnu 2007, se stala národní šampionkou. Titul rezervního šampiona získal hřebec málo rozšířené linie B, Big Babol po otci Boras a z matky, která je dcerou Liz. Standschütze. Oba tito hřebci získali shodné hodnocení ve všech čtyřech kritériích – VD za typ a ušlechtilost, harmonii a mechaniku pohybu, D za končetiny a chody, o konečném umístění rozhodovaly už pouze detaily.


Celkově byla kvalita koní samozřejmě velmi vysoká, ale i tak bylo na svod přihlášeno několik hřebců, jejichž kvalita za průměrem velmi pokulhávala. Jejich nedostatky byly především v typu, kdy se jednalo o hřebce hrubšího typu, dále byly častým důvodem vyřazení vady končetin a špatná mechanika pohybu, na kterou je v Itálii kladen velký důraz.


Šlechtění haflingů se samozřejmě ubírá směrem k lehčímu typu, ale zároveň tento trend nepřesahuje žádné extrémní hranice. Na svodu se objevilo několik málo hřebců, jejichž tělesná stavba byla až příliš “lehká” a tito hřebci byli nakonec hodnoceni spíše jako průměrní.

Mírná roztříštěnost populace v typu, která je velikým problémem v České republice, byla tedy vidět i na svodu hřebců v Meranu. Tento fakt je pravděpodobně zapříčiněn tím, že italský svaz chovatelů je velmi liberální a kromě předvýběru hřebečků, kde jsou podprůměrní jedinci předem vyselektováni, v podstatě nijak neomezuje chovatele. Komisaři pak mají opravdu z čeho vybírat a nemusí se bát uplatnit opravdu přísné požadavky.


Italský národní výběr hřebců se postupně stává jednou z vrcholných chovatelských akcí, což dokazuje i fakt, že letošní ročník navštívilo velké množství zahraničních diváků a několik hřebců bylo ihned po sobotním hodnocení prodáno do zahraničí.


Jeden z hřebců, kteří byli v Meranu vybráni do plemenitby, bude od příští sezóny působit také v České republice na stanici v Mněticích u Pardubic. Jedná se o hřebce Artista (linie A) po jednom z nejlepších italských plemeníků Antinor, který byl v Meranu hodnocen jako jeden z nejlepších právě v typu a ušlechtilosti. Chovatelé tak budou mít možnost připouštět klisny opravdu velmi kvalitním hřebcem. Podrobnější informace o tomto plemeníkovi bude vbrzku následovat.


Výsledky

Umístění

Kat. č.

JMÉNO

OTEC/ MATKA / Otec

KVH

(cm)

Známky

CELK. HODNOCENÍ

CHOVATEL

1

25

AMO B

LIZ AVALON BLITZE/Antinor

149

VD; VD; D; VD

IB – VELMI DOBRÝ

SCHWEIGKOFLER ALOIS – Renon

2

21

BIG BABOL

BORAS CLARINA II/liz Standschütz

147

VD; VD; D; VD

IB – VELMI DOBRÝ

SCHWEIGKOFLER ALOIS – Renon

3

52

NYTOS W

NOVARIS VENITE/Stuart

148

VD; VD; D; D

IB – VELMI DOBRÝ

OBERRAUCH JOSEF - Tesimo

4

57

ARTIK

ANTINOR ASTRA/Standard

150

D; VD; U; VD

IB – VELMI DOBRÝ

SCHWEIGKOFLER ALOIS - Renon

5

7

NAUTILUS

NIBELUNG E-LARA-W/Antinor

149

VD; D; D; D

IB - VELMI DOBRÝ

AZ. AGR. SAN BENEDETTO DOGANA - Montepulciano

6

59

NARCISO

NOVARIS ENGI/Attila

148

D; D; D; VD

IB – VELMI DOBRÝ

WALDNER JOSEF - Marlengo

7

51

WINDSTURM

WINTERSTEIN ULISSE/Niggl

148

VD; D; D; D

IB – VELMI DOBRÝ

PICHLER ANDREAS – Nova Ponente

Podobné články

V únoru a březnu letošního roku se napříč celou republikou konaly oblastní schůze chovatelů českého teplokrevníka. Všechny byly přístupné i pro…

Jeden malý chlapec si v roce 1997 jako dárek ke svým sedmým narozeninám přál poníka. Starší bratr mu poradil, že lepší bude kobylka. Rodinný…