Haflingové v mistrovství přesvědčili o své všestrannosti

3. 10. 2008 Veronika Jenikovská Autor fotek: Veronika Kutilová

O všestrannosti haflingů se mluví hodně, Svaz chovatelů haflingů v ČR  se proto letos poprvé pokusil tuto jejich všestrannost vyzkoušet v praxi. První srpnový víkend uspořádal spolu s obcí Hodějice na jižní Moravě první mistrovství malých koní v kombinovaných soutěžích. Haflingové tak změřili síly v několika disciplínách spolu s huculy a pony.

Jaroslav Musil se Šárkou a Bárou

Prvním kláním byla soutěž v orbě, která se sice nezapočítávala do mistrovství, přesto se v ní ale představili i malí koně. Na parcelách zápolilo celkem deset párů, včetně nejlepších oráčů České republiky. Na prvním místě skončil podle očekávání Oskar Sněhota, v závěsu za ním skončil jeho tradiční rival Jiří Daněk. Mezi malými koňmi pak nejlépe dopadl s dvojspřežím haflingských klisen Šárkou a Bárou pan Jaroslav Musil. Celkové třetí místo v obrovské konkurenci je velkým úspěchem. Velké uznání poroty a především diváků se dostalo také Zdeňce Musilové s párem strakatých huculek Luckou a Anetou, která byla jedinou účastnicí v jinak výhradně mužském poli. 

Jiří Mičánek s Nugetem a Nugátem projíždí cílem vozatajského parkuru

Dále již program pokračoval mistrovstvím ČR malých koní. To bylo rozdělené na soutěže spřežení a soutěže jezdecké.  Koně přihlášení do části spřežení soutěžili ve vozatajské drezuře, vozatajském parkuru a ovladatelnosti klády. V sedlových disciplínách pak byl výsledek složen z drezury a parkuru. Výsledky dílčích disciplín byly přepočteny na trestné body a jejich nejnižší součet znamenal vítězství (viz příloha).

Vozatajské části mistrovství se účastnilo celkem osm soutěžících. V obou kolech parkuru byly výsledky poměrně vyrovnané, tři dvojice zajely obě kola bez trestných bodů. Následovala vozatajská drezura, kde už se dalo tipovat celkové vítěze. Mezi soutěžícími v této disciplíně vynikl Jiří Mičánek s haflingy Nugetem a Nugátem, dalším favoritem po tomto kole byl také Jaroslav Drápela rovněž s haflingy, klisnami Astrou a Hanny, které si příznivci haflingů jistě pamatují z mnoha výstav. Velmi dobře se předvedli také všechny tři páry rodiny Musilových. Celkovými výsledky však nakonec nejvíce zamíchala dvě kola soutěže ovladatelnosti klády. Ta dělala mnoha soutěžícím veliké problémy. Jaroslava Drápelu odsunula nakonec ovladatelnost klády z průběžného prvního místa až na konečnou bramborovou pozici, oproti tomu Jiří Mičánek si hlavně díky nedělnímu kolu vybojoval celkové vítězství. Ovladatelnost v kládě se také velmi podařila Tomášovi Kopeckému s huculy Rigošem a Stázkou a Tomášovi Hublovi s haflingem Subrikem a huculem Goralem Míšou. Druhé místo získal Jaroslav Musil s Šárkou a Bárou, třetí skončila jeho dcera Zdeňka se strakatými huculkami Luckou a Arnetou.

 

Jaroslav Drápela, Astra a Hanny

Do sedlových soutěží bylo přihlášeno třináct dvojic. Celkové výsledky měly daleko větší rozptyl než u vozatajské části, hlavně díky tomu, že několik dvojic nedokončilo jednu ze tří částí. Parkur v obou kolech suverénně ovládly hlavně dvě jezdkyně - Petra Musilová s haflingem Enzem a Kristýna Štechová s haflingskou klisnou Sany.  Naopak v drezurním obdélníku se díky skvělému výkonu nedala přehlédnout Pavla Daumann s haflingem Holy Stripe, kteří úlohu zajeli o třídu lépe, než všichni soupeři. Bohužel Pavla Daumann nedokončila jedno kolo parkuru, proto její celkový počet trestných bodů stačil pouze na 11. místo. O vítězce rozhodla o několik bodů lépe zajetá úloha Petry Musilové oproti Kristýně Štechové. Celkové třetí místo si díky stabilně dobrému výkonu ve všech disciplínách zasloužil Jindřich Chromý s huculkou Zetou.

Pavla Daumann s Holy Stripem předvedli vynikající výkon v drezurním obdélníku

Tak trochu mimo soutěž se na konci nedělního programu zápolilo ještě v těžkém tahu. Mezi malými koňmi se podařilo získat vítězství Jaroslavu Musilovi, jeho klisny dokázaly na saních utáhnout 1140 kg. Druhé místo obsadil Tomáš Hubl, jehož koně se zastavili přesně na jedné tuně, na třetím se umístil Jiří Mičánek, jehož haflingové dokázali utáhnout 950 kg.

Vítězka sedlové části, Petra Musilová s valachem Enzem

Závěrem je třeba velmi pochválit všechny organizátory akce v čele se starostou obce Hodějice Jiřím Floriánem a místním soutěžícím Jaroslavem Musilem, kteří odvedli kus práce a jejich nadšení a zápal se odrazil ve vysoké návštěvnosti, která se vyšplhala až k 1.500 platících diváků. Zároveň byla úspěchem také velká účast soutěžících ze všech, mnohdy i velmi vzdálených koutů republiky. Díky všeobecnému zájmu diváků, soutěžících i obyvatel obce se snad můžeme těšit i na další ročník Mistrovství malých koní v Hodějicích v roce 2009.


Výsledky a přepočty na trestné body, shrnuté do tabulky, můžete najít v přílozepod článkem.
 

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…