Finále přehlídky tříletých klisen českého teplokrevníka

12. 10. 2015 Martina Cerhová Autor fotek: Votavová Šárka

Finále celostátní přehlídky tříletých klisen plemene český teplokrevník, které se uskutečnilo první zářijový víkend ve Zduchovicích, se zúčastnilo celkem 20 klisen. Odborná komise ve složení Doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D., MVDr. Josef Lysák, Ing. Roman Klos, Jaroslav Rédl a Václav Štěrba do nedělního finále vybrala 6 postupujících finalistek.

Vítězkou se nakonec stala ryzka 54/874 Jamajka (o: Catango HT, m: 54/195 Jena po Oscar) z chovu a v majetku ZH Tlumačov. Druhé místo obsadila 65/475 Viní (o: Drosselklang II, m: Viana po Visconsin xx) z chovu Radima Cienciala a v majetku Pavla Holešovského a na třetím místě se umístila 67/742 Kima-H (o: Manillon Rouge, m: 67/729 Kiara po Rock'n Roll) z chovu a v majetku MVDr. Františka Horníka. Pojďme se na letošní kolekci a jednotlivé klisny podívat podrobněji, a to i okem komise.

České matky a holštýnští hřebci - recept českých chovatelů na úspěch?

Nejzastoupenějšími otci byli Colato R, Drosselklang II a Flyinge Garibaldi (budeme se jim věnovat později), které ve finále zastupovaly 2 dcery. Zároveň není bez zajímavosti, že 6 klisen mělo holštýnského otce, následovaly 4 klisny s hannoverskými otci, po 2 dcerách měli otcové z KWPN, SF a SWB (zmiňovaný Flyinge Garibaldi) PK. Pouhá jedna klisna měla coby otce hřebce plemene český teplokrevník - byla jí právě vítězná 54/874 Jamajka po Catango HT. Podíl holštýnských genů v původech finalistek se ještě zvýší, pokud bychom se zaměřili na otce otců, a to na 8, hannoverští hřebci figurují u 5 klisen, KWPN a belg. t. pak u 2 klisen každý.

Z pohledu matek jednoznačně vedou klisny českého teplokrevníka - 14 finalistek má matky ČT. Dvě klisny mají matky plemene anglický plnokrevník, stejně tak KWPN, a slovenský teplokrevník a holštýnská PK měly po jedné. Velmi podobné je to při pohledu na báby: 13x český teplokrevník, 3x anglický plnokrevník a další PK po 1 zástupkyni. Pokud se ale podíváme na otce matek, jsme u zcela jiných čísel. Jednoznačně vedou KWPN a holštýnští hřebci (4x), následováni 3 hřebci plemene český teplokrevník, Selle Français a anglický plnokrevník. To vše svědčí o oblíbenosti, které se již dlouhou dobu těší holštýnští plemenní hřebci u českých chovatelů, následováni hřebci hannoverskými a KWPN. Pokud bychom navíc přihlédli k faktu, že z dalších čtyř klisen, které se do finále kvalifikovaly, ale nakonec se nezúčastnily, byly tři po holštýnském hřebci Carpalo a jedna po hannoverském Drosselklang II, naše počty by to nijak výrazně nezměnilo (až na statistiku otců), naopak by je to potvrdilo (3 byly z ČT matek a jedna z CS, na straně otce matky figuroval 2x hann., 1x KWPN a 1x holšt. hřebec). Pokud bychom se ještě chvilku chtěli zabývat pro někoho nudnými počty, pak nejčastěji vyskytujícím se hřebcem v původu finalistek (přesněji v prvních 4 generacích) je šiml Capitol I (4 klisny), Drosselklang II (3 klisny) a Catango Z (3 klisny). V případě, že by někoho zajímalo barevné složení finalistek, pak převažovaly hnědky (11x), ryzky (7x), které doplnila 1 vranka a 1 šimla.


Jednotlivé finalistky

Počty a přehledy už nechme stranou a pojďme se podívat na jednotlivé finalistky, kterým jistě budeme v budoucnu moci držet palce coby budoucím matkám a a ve sportu - mimochodem, loňská vítězka Wanda (o: Carpalo, m: Vinie po Carlos DZ) zvítězila v letošním finále KMK pro čtyřleté klisny.

54/874 Jamajka

Jamajka, ryzka narozená 22. února 2012, pochází z chovu a je zároveň v majetku Zemského hřebčince Tlumačov, s.p. Jejím otcem je desetiletý hřebec plemene český teplokrevník Catango HT, který má za sebou starty v parkurových soutěžích do stupně T*. Stejně jako Jamajka, i on pochází z chovu ZH Tlumačov. Jeho otcem není nikdo jiný než holštýnský šiml Catango Z (po Cantus), který byl svého času u českých chovatelů mimořádně oblíbený a jeho potomstvo dosáhlo výkonnosti drezura S, parkur T**, všestrannost ST a spřežení TT. Matkou Catanga HT je klisna českého teplokrevníka 54/501 Julie z chovu Antonína Novotného. Jejím otcem je hannoverský vraník Grand Step (po Grannus) a Julie sama je vynikající chovnou klisnou. Je matkou nejen zmiňovaného plemenného hřebce Catanga HT, ale také Complimenta (po Canturo), který letos v září úspěšně absolvoval 70denní test hřebců v rámci PK ČT - dokončil jej s hodnocením 8,08 na třetím místě. Další syn Lotos (po Lancelot) je úspěšným drezurním koněm (T drezura), dcera Jurista (po Aristo Z) je vítězkou finále přehlídky 3letých klisen z roku 2012 a zároveň matkou vítězné klisničky Christy (po Christon) z finále přehlídky hříbat v roce 2013.

Matkou Jamajky je 54/195 Jena, světlá hnědka zapsaná v HPK a AP. Kromě Jamajky dala ještě dalších 6 potomků. Nejstarším z nich je valach Condor (po Cassilius), který je voltižním koněm. Syn Arijen (po Aristo Z) se v roce 2011 zúčastnil předvýběru hřebců do plemenitby PK ČT, další syn Cowley (po Cassilius) startuje v sedle se Sandrou Tomaidesovou v parkurových soutěžích do 115 cm a dcera Judita (po Catango Z) působí v ZH Tlumačov jako chovná klisna. Bába 65/580 Jesica (po Jersey, KWPN) startovala v parkurech do stupně L a kromě Jeny dala ještě hřebce Al Pacino (po Al Campo, parkury do 110 cm). Prabába Perla (po Kontur) měla vl. výkonnost parkur ST* a dala rovněž v parkurovém sportu úspěšné potomky: klisna Prima (pravá sestra Jesicy) - parkur ST* a Perun (po Oscar) - parkur S**. Otcem matky je KWPN hřebec Oscar (po Celano) s vlastní sport. výkonností T** parkur a výkonností potomstva drezura L, parkur T* a všestrannost S. Coby otec matky figuroval také u klisničky Caramela (po Christon), jež se ve finále celostátní přehlídky hříbat ČT umístila v roce 2013 na třetím místě. Jamajka je v současné době březí po holštýnském hřebci Quentino a je nabízena na prodej.

Hodnocení komise: „Klisna velkého rámce, typická, souladná a ušlechtilá, přiměřeně kostnatá a široká; dlouhý klenutý krk. Korektní exteriér a fundament. Velmi dobrá mechanika pohybu. Oboustranný původ ČT." zdroj SCHČT

Jamajka

65/475 Viní

Viní je ryzka narozená 2. 5. 2012, jejím chovatelem je Radim Cienciala a majitelem Pavel Holešovský. Jejím otcem je v roce 2014 uhynulý hannoverský hřebec Drosselklang II (Don Carlos - Frustra II), který po svém úspěšném působení v chovu v Německu doplnil kolekci hřebců Stáje Mustang. V letošním finále KMK se na druhém místě mezi 4letými klisnami umístila jeho dcera Gina (z matky 67/949 Gallera po Faraday). Protože si to tento hřebec zaslouží, představíme si ho blíže v samostatném článku.

Matkou Viní je Viana (Visconsin-35) z chovu Hřebčína Kladruby nad Labem, jejímž otcem je plnokrevný Visconsin (po Norbert xx). Kromě Viní dala Viana ještě dalších 11 hříbat. Sama Viana sportovala na úrovni ZL parkur a potomstvo má skutečně kvalitní: nejstarší dcera 73/145 Vinea (po Lombard-3) z chovu MVDr. Víta Holého dosáhla výkonnosti ST parkur, syn Violán (po Topas-23/Démon) L parkur, dcera Vika (po Aktiv) S* parkur, Via Aurelia (po Arras) S** parkur, Vanessa Mae (po Corsár) drezura Z, parkur S** a všestrannost ST. Bába 101 Przedswit XIII (po Przedswit XI-67) je také matkou S drezurní klisny Por Favor (po Parcel-90 s.v.), jejíž dcera Penelope (po Great Pleasure) dosáhla stejné sportovní výkonnosti. Dále je matkou klisny Premiera-K (po Merian), jejíž potomci se ve sportu rovněž neztratili: Copr-K (po Comero) - ST drezura, Lukrecie (po Landino) - drezura L, parkur L** a všestrannost S. Syn Prater (po plnokrevném Visconsin, tedy pravý bratr Vieny) startoval v parkurech obtížnosti T.

Hodnocení komise: Velmi typická klisna ve středním obdélníkovém rámci, mohutná, kostnatá, velmi hluboká a široká. Korektní exteriér a fundament, velmi dobrá mechanika pohybu. Původ s částečným vlivem hannoverské plemenné knihy. (zdroj: SCHČT)

Viní

67/742 Kima-H

Kima-H je tmavá hnědka narozená 31. 3. 2012. Pochází z chovu MVDr. Františka Horníka a je v majetku Petra Laciny. Jejím otcem je francouzský hřebec Manillon Rouge (po Papillon Rouge), jehož potomstvo dosáhlo následující sportovní výkonnosti: drezura L, parkur S** a všestrannost ZL. Coby otci klisen se mu na přehlídkách daří - v loňském roce byla ve finále přehlídky 3letých klisen čtvrtá jeho dcera Manilla Rouge (z matky 22/114 Kobra po Carol) z chovu a v majetku Jany Krčmářové, ve stejném roce se na třetím místě ve finále přehlídky hříbat umístila klisnička Randy (po Radegast), právě z jedné z jeho dcer, klisny 74/144 Mandy, a ve finále skoku ve volnosti 4letých klisen se na druhém místě umístila 74/236 Maja (z matky 74/62 Camilla po Campione). Nesmíme také zapomenout na letošní vynikající úspěch jeho dcery Berenizy Garette (z matky Elita po Erudit), která se ve Francii stala šampionkou čtyřletých klisen.

Matkou klisny Kima-H je Kiara po bavorském hřebci Rock'n Roll (po Rasso), který svého času patřil u českých chovatelů mezi velmi oblíbené hřebce. Jednoznačně za něj hovoří nejen sportovní výkonnost vlastní - drezura L, parkur TT, ale také výkonnost potomstva - drezura S, parkur T**, všestrannost S a spřežení TT. Bába Kasia je dcerou ryzáka Löwenmut a matkou úspěšných sportovních koní. Sama sportovala v parkurech do L, ale dcery ji překonaly: šimla Kampa (po Gottward) startovala v parkurech do ST a její potomci v S**, Korsica (po Silvio II) pak dosáhla výkonnosti drezura S, parkur S** a všestrannost TT. Polobratrem báby je v chovu krátce působící Karo (po Diktant-34), ale také ve všestrannosti úspěšný Kalif (po Lopez).

Hodnocení komise: Velmi typická, souladná klisna středního rámce, přiměřeně kostnatá; velmi dobře vyjádřený pohlavní výraz. Bez exteriérových vad. Mechanika pohybu průměrná. V rodokmenu kombinace několika plemenných knih. (Zdroj: SCHČT)

Kima-H

5/875 Tashita

Tashita je ryzka narozená 6. 4. 2012 u chovatelky a majitelky Martiny Filípkové. Své chovatelce udělala radost již coby hříbě, kdy zvítězila na oblastní přehlídce hříbat v Nepoměřicích (mimochodem, druhé místo tehdy obsadila klisna Golden Eye po Commodor chovatelky Miroslavy Fialové, taktéž účastnice finále přehlídky 3letých klisen) a kralovala klisničkám i ve finále ve Zduchovicích. Stejně jako výše zmíněná Viní je Tashita dcerou hannoverského hřebce Drosselklanga II (po Don Carlos). Její matkou je ryzka Zaranka z chovu Rudolfa Skřivana, jejímž otcem je Przedswit XVI-64, tedy rovněž hřebec sám prověřený ve sportu (parkur T) a otec ve sportu úspěšného potomstva (drezura ST, parkur T**, všestrannost S a spřežení T). Bába Aranka (po plnokrevném Marin) je také matkou S parkurové klisny Merlyn (po Przedswit X-68, mimochodem matka ST parkurové klisny Ria po Dietward-23) a S skokové klisny Scarlet (také po Dietward-23). Prabába Epocha (po Przedswit Dobrý) se rovněž mohla chlubit sportujícími potomky (drezura S, parkur S a všestrannost L).

Hodnocení komise: Souladná a ušlechtilá klisna ve středním rámci, přiměřeně kostnatá, užší v prsou, korektního fundamentu; mechanika pohybu s dobrým klusem. Původ s mírně převládajícím vlivem hannoverské plemenné knihy. (zdroj: SCHČT)

Tashita

54/876 Thalia

Thalia pochází stejně jako vítězná Jamajka z chovu a je zároveň v majetku ZH Tlumačov. Jedná se o ryzku narozenou 4. dubna 2012, jejímž otcem je holštýnský hřebec Colato R (po Carthago Z). Ten dosáhl sportovní výkonnosti TT parkur a v českém chovu působil od roku 2009. Ve finále přehlídky 3letých klisen v minulosti uspěla již jeho dcera 54/722 Bloody Mary (z matky 54/47 Blanka po Ballast) z chovu ZH Tlumačov, která v roce 2013 skončila na 3. místě. Jeho syn Colmin (z matky 9/229 Gemini-T po Veneur du Prelet) byl v roce 2014 třetí ve finále KMK pro čtyřleté hřebce a valachy.

Matkou Thalie je Tamara po KWPN hřebci Edminton (po Emilion). Bába Traviata, dcera hannoverského ryzáka Lopeze, pochází z chovu MVDr. Víta Holého. Z jejích potomků zmiňme např. v S drezurách startující klisnu Tradu (po Dantes). Prabába Turbínka (po Amon) se může chlubit potomstvem s výkonností parkur ST**. Stejně jako Jamajka i Thalia figuruje mezi koňmi, kteří jsou v ZH Tlumačov na prodej a je březí po Lord Weingard (po Lordanos).

Hodnocení komise: Souladná a ušlechtilá klisna ve větším rámci, se slabší kostrou, přiměřeně hluboká a široká, korektního fundamentu, výborný mechanika pohybu. Původ s částečným vlivem holštýnské plemenné knihy. (zdroj: SCHČT)

Thalia

65/488 Zaira Colata

Zaira Colata je hnědka pocházející z chovu a zároveň se nacházející v majetku Stáje ACCOM Praha - tedy Ing. J. Krajníka. Narodila se 10. 7. 2012 a jejím otcem je výše zmiňovaný holštýnský hřebec Colato R. Matkou je holštýnská klisna Zaira 2 po Calando I, jehož potomstvo dosáhlo nejvyšší výkonnosti a prosazuje se v mezinárodním parkurovém sportu. Zaira 2 je matkou fanouškům skokového sportu jistě známých koní, ať už jsou to Zippy Zaira (po Cassillius) - ST** parkur, Zaira Caletta (po Lord Caletto) nebo Cairo Ibn Zaira (stejně jako Zaira Colata po Colato R). Bába Beverly (po Romino) dala několik potomků startujících v Německu na parkurových závodech L - S. Prabába Rotte (po holštýnském Fasolt) dala také pravé sourozence Beverly - Grad Prix drezurního koně Romulus a Fridu, jejíž syn Monte Pitcho (po Magnat) byl rovněž úspěšným drezurním koněm (Inter I).

Hodnocení komise: Souladná, typická, kompaktní klisna středního rámce, méně kostnatá; široká v prsou, s delším hřbetem, s velmi dobrou mechanikou pohybu. Homogenní rodokmen na podkladě holštýnské plemenné knihy. (zdroj: SCHČT)

Zaira Colata

Ostatní klisny se umístily shodně na 7. místě, zaměříme se na ně v příštím díle.

Za fotografie děkujeme fotografce Šárce Votavové, další fotky z přehlídky jsou zde v galerii a z vyhodnocení tady.

Poznámka: Autorka pracovala s veřejně dostupnými databázemi (především PK online SCHČT).

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…