Finále klisen ČT skoku ve volnosti

29. 3. 2011 Kateřina Návojová Autor fotek: Kateřina Návojová

Z oblastních kol se celkem 21 klisen kvalifikovalo do finále. Tedy z každé oblasti, kterých bylo celkem sedm, se mohly finále zúčastnit nejúspěšnější tři klisny. Finále pro klisny plemene Český teplokrevník se uskutečnilo dne 26.3.2011 v Herouticích.

KomisařiV heroutické hale SCHČT uspořádal již sedmý ročník skoku ve volnosti čtyřletých klisen plemene ČT. Z celkového počtu 21 kvalifikovaných se dostavilo klisen 20. Komisaři ve složení J. Kincl, L. Mamica, P. Sedláček, K. Regner a J. Staněk hodnotili klisny v kroku, klusu a ve skoku. Na klisny čekal oxer na výškách 120 cm, 130 cm a 140 cm. Na každé výšce měly možnost jedné opravy po shození či zastavení. V tom případě se odečítaly dva body z celkového hodnocení.

Vedle bodového hodnocení klisen bylo zajímavé porovnat i klisny po stejném otci. Po hřebci Beethowen se předvedly klisny Ofélie, Wailanda, Kassia a Mary Lou. Po hřebci Rock´n Roll zde byly klisny Ricca, Jessie, Chelsea. Hřebec Federweisser byl v zastoupení klisen Lorika, Galetta, Felicita a Dagmarka. Po hřebci Ballast se předvedly klisny Bariela a Balantýnka.

Komisaři hodnotili klisny za již zmíněné výkony v kroku, klusu a ve skoku. Známky se dávají 1-10 s možností i půlených bodů. Nejvyšší známka zde udělenou bylo za skok a za klus 9,5 bodu. Naopak nejnižší známka byla 5,5 bodu. Ta byla udělena taktéž na skoku.
Za každý prvek se známky násobily koeficientem, přičemž nejméně hodnotný byl krok a naopak nejvíce se dalo získat na nejvyšším skoku. Vždy nejvyšší a nejnižší známka za provedený úkon se škrtala.

Z výpočtů vznikly v tomto roce velmi těsné výsledky. Všechny klisny byly oceněny upomínkovými stužkami a soškami. Nejlepších pět pak dostalo i finanční odměnu.

Paris po Guidam Sohn z PasifaeS nejvyšším bodovým ohodnocením, kde se klisně nejvíce podařil skok přes oxer 140 cm, vyhrála klisna Paris. Paris je potomkem po Guidam Sohn z matky Pásifae po Silvio II. Výsledná známka klisny byla 8,44. Průměr bodů druhé umístěné byl 8,42. Tyto body za výkon obdržela klisna Unywe-D po Palisco z matky Unyveta po Watergatte. Nejtěsnějším rozdílem jedné setiny se třetí se ziskem 8,41 bodu umístila klisna Galetta po Federweisser z matky Gallera po Faraday.

Komisaři v kroku a klusu posuzovali především prostornost chodu. Záleželo tak hodně na vodičích, jak své či svěřené koně předvedou. Ve skoku pak komisaři sledovali především přiblížení ke skoku, zda byl kůň v klidu a nedělal mu skok žádné problémy. Důležitým faktorem bylo též použití hřbetu a samotný styl skoku.

I správné navedení koně do řady bylo důležité. Přestože to měli koně napočítané a před oxerem byly dva nižší skoky, některé klisny měly problém především s profilovým bílým prknem. Některé to lehce přibrzdilo a zapříčinilo horší projev nad skokem.

Majitelé areálu v Herouticích byli po skončení akce právem spokojeni. Oproti loňskému roku, kdy do Tlumačova přijelo málo klisen, letos se nedostavila pouze jedna. Soutěž ubíhala bez zbytečných prodlev a téměř všichni účastníci byli včas připraveni k předvedení své klisny. Bohužel ne všichni předvádějící byli dostatečně poučeni o předvádění a byli na to upozorněni až při samotném finále. Role hlasatele se ujal M. Perníček. Svou funkci zastával velmi dobře a neúnavně poskytoval přítomným divákům co nejvíce informací o předváděných klisnách.

Galletta po Federweisser z Gallery

Na webu SCHČT si můžete prohlédnout prvních 6 účastnic včetně videí, zde pod článkem pak naleznete kompletní seznam klisen zúčastnivších se finále.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…