ČSCHH chovatelům přispěje na připouštění preferovaným hřebcem

28. 3. 2021 ČSCHH Autor fotek: Archiv Equichannel

Předsednictvo ČSCHH a Rada plemenné knihy haflinga se v loňském roce rozhodly, že budou každoročně finančně přispívat chovatelům na připouštění tzv. preferovaným hřebcem. Cílem je motivovat chovatele k využití cíleně vybraných hřebců nad rámec akceleračního programu.

O této novince jsme informovali již v loňském roce v souvislosti s plánovaným výběrem preferovaného plemeníka pro sezónu 2021. Všichni majitelé plemeníků byli vyzváni k účasti na přehlídce hřebců, která proběhla v červenci v rámci Mistrovství ČR haflingů. V budoucnu chceme přehlídku spojit s výstavou či jinou čistě chovatelskou akcí a velmi rádi bychom touto formou zavedli tradici každoroční přehlídky plemenných hřebců, která by měla pomoci majitelům klisen vybrat toho správného hřebce. Tento prvek bohužel vzhledem ke stále ubývajícím chovatelským akcím v našem chovu velmi chybí a majitelé tak nemají šanci vidět hřebce pohromadě a naživo.

Pro rok 2021 Rada PK vybrala coby preferovaného plemeníka k podpoře hřebce 2734 Sterngold. Předsednictvo ČSCHH schválilo finanční podporu majitelům klisen zařazených v hlavní plemenné knize na základě vyplněné jednoduché žádosti, potvrzené březosti po tomto hřebci a dokladu o uhrazení poplatku za připouštění. Podmínkou je, aby majitel klisny byl členem ČSCHH. Výše podpory byla stanovena do částky 2 000 Kč/klisna dle počtu žádostí, maximální celková vyplacená částka bude 20 000 Kč.

Formulář žádosti o podporu naleznete na webových stránkách ČSCHH zde.

Rada PK a Předsednictvo ČSCHH

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…