Co přinesla 3. regionální výstava haflingů ve Vrchovanech

14. 7. 2008 Veronika Jenikovská Autor fotek: Míla Rambousková

Již potřetí se letos 7.června na farmě manželů Studničkových ve Vrchovanech u Doks konala regionální výstava koní plemene hafling. Výstava, která se tradičně koná v rámci Dne koní, postupně získává jméno, a tak se na třetí ročník sjelo celkem 32 haflingů všech věkových kategorií. Konkurence, hlavně mezi mladými koňmi, byla veliká a diváci tak mohli vidět i velmi kvalitní haflingy českého i zahraničního chovu.

První hodnocenou výstavní třídou byla hříbata pod klisnou, tedy do půl roku věku. Do této třídy byla přihlášena čtyři hříbata, z toho tři po slovenském plemeníkovi Nugátovi. Kolekce byla tedy poměrně vyrovnaná. Komise nakonec jako vítězku vybrala temperamentní a ušlechtilou klisnu Wiki, která byla jako jediná v třídě po otci Why Not a tedy v Česku celkem vzácné linie W. Majitelem této klisny jsou manželé Studničkovi.

Vítězka třídy hříbat - Wiki

Nejpočetnější třídou byli koně 1 a 2 letí, ve které se předvedlo 11 koní. Po dlouhém zvažování celkového pořadí se na první místo nakonec dostal roční hřebeček Adam manželů Sixtových z Obroku. Tento hřebeček po otci Atlantic byl před necelým rokem dovezen z Rakouska. Adam zaujal především harmonickou stavbou těla a dobrými chody. Druhé místo nakonec obsadila roční Navara pana Archalouse z Hlušic. Nutno podotknout, že tato klisna po známém plemeníkovi Nimrodovi se díky výborné mechanice pohybu dlouho držela na prvním místě. Jejím minusem oproti Adamovi však byla až příliš ušlechtilá stavba těla. Třetí místo v nabité třídě obsadila klisna Pamela, jejímž majitelem je pan Keller z Nového Města pod Smrkem Tato dvouletá klisna po otci Nero je celkově také velmi souměrná a líbila se i její barva. Na pouhé dva roky je již velmi mohutná a to také možná byl i důvod o něco horší mechaniky pohybu, která ji nakonec odsunula na třetí místo.

Ve třídě 3 až 6 letých klisen bez hříbat bylo nahlášeno šest soutěžících. Z kolekce těchto koní exteriérem naprosto převyšovala ostatní klisna pana Svobody z Hradce Králové, Olina. Tato klisna, narozená v roce 2005 po otci Nimrod, splňuje současné požadavky na moderního haflinga. Druhé místo v této třídě obsadila domácí Nexie po otci Mozart, třetí se umístila pětiletá Anda po Stony, jejímž majitelem je pan Žďárský ze Stadic.

Ve Vrchovanech bylo předvedeno celkem 32 haflingů

Třídu stejně starých klisen, ale s hříbaty obsadily pouze tři klisny, vítězkou se nakonec stala Elina manželů Studničkových, narozená v roce 2003 po otci Bergbaron. Klisen 7 letých a starších se do Vrchovin sjelo pět. První místo opět zůstalo na domácí půdě, klisna Nerina po Nepino narozená 1995 přinesla vítězství opět manželům Studničkovým. Druhá se umístila sedmiletá dcera plemeníka Madita, Sany paní Štěchové z Vráže u Berouna, jako třetí byla oceněná již třináctiletá Lancia po otci Starhemberg paní Hyblerové z Lipníku.

Ani jedna ze tříd hřebců nebyla obsazená a tak poslední hodnocenou kolekcí byli valaši, kteří se sešli pouze tři. Nejlépe vyšel z hodnocení Nardy po otci Nero paní Havelkové z Nového Bydžova.

Po ohodnocení koní v jednotlivých třídách následovaly tři šampionáty, jichž se účastnili vždy tři nejlepší koně z každé třídy. V kategorii mladých se šampionem stal hřebeček Adam, vicešampionkou pak Navara, oba z nabité třídy 1 a 2 letých. Šampionkou junior byla vyhlášena klisna Olina, vicešampionkou pak Nexie. V kategorii senior si vítězství odnesla Nerina, titul vicešampionky získala Sany.

Po srovnání všech šesti oceněných ze šampionátů, rozhodla komise, která celý den pracovala ve složení Dr.Dražan a Ing.Kutilová o celkové vítězce. Tou se zcela zaslouženě stala Olina pana Svobody, která by svému majiteli neudělala jistě ostudu ani v daleko širším srovnání. Vicešampionkou výstavy ve Vrchovanech byla vyhlášena Nexie.

Šampionka výstavy - Olina

Jediným nedostatkem bylo snad oblečení některých předvádějících, proto bychom rádi apelovali na chovatele, aby se snažili dodržovat pravidla předvádění koní. Pohárky a krásné floty a šerpy vítězům věnovala firma SIRANO s.r.o. pana Karla Rambouska, šampionka navíc získala deku, věnovanou Svazem chovatelů haflinga ČR. O výstavu byl zájem jak mezi chovateli, tak mezi diváky, což myslím svědčí o tom, že pořadatelé samotné výstavy i celého Dne koní ve Vrchovanech manželé Studničkovi a Sixtovi a stáj Beny paní Míly Rambouskové odvedli velký kus práce jak pro propagaci plemene hafling, tak pro chov koní jako takový. Doufáme, že se toto místo stane tradičním setkáním nejen severočeských chovatelů haflingů a těšíme se, že se sejdeme ještě ve větším počtu i v roce 2009.

foto Míla Rambousková
Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…