Český skokový žebříček plnokrevně II

1. 9. 2018 Eva Holubcová Autor fotek: © Jana Filipská, archiv, sporthorsedata.com

Že pro vás jsou červené kolonky v původu vašeho sportovce anonymní? Vůbec tomu tak nemusí být. V následujícím textu se budeme věnovat hlavně ruským koním a také znovu a opět silným rodinám, které se opakovaně ve sportu osvědčují.

V pokračovacím článku se podíváme na plnokrevné vlivy u některých dalších sportovců stupně S – ST. Z dalších zhruba 600 rodokmenů sportovních koní na této úrovni jsem vyextrahovala některé zajímavé vhledy z A 1/1 hlediska. Prostor jsem věnovala hlavně koním z doby někdejšího SSSR, protože o nich se informace dnes již těžko získávají.

Stopy ruského chovu

Jelikož sem bylo importováno veliké množství koní ruského původu, zejména v 80. letech, kdy prakticky skokově stoupla populace plnokrevníka, vliv se časem přelil i do teplokrevného chovu. Častým opakujícím se motivem je linie Tagor, vedená především přes Duglase a jeho syny.

Duglas (Granit) dobře ilustruje těžké časy chovu koní; narodil se ještě v německém zajetí stáda hřebčína Voschod, které bylo kompletně zabaveno. Do SSSR se vrátil společně se stádem až v říjnu 1945 jako roční. Na dráze vyhrál především ruské derby a v chovu se stal významným pokračovatelem Tagorovy linie. Např. u klisny Gold Laddy (Lord Caletto) je jako otec prabáby, Centus (Candiavolo) je zase po mateřském otci z linie špičkových sovětských koní Duglas – Zadornyj – Zakaznik. Duglasův syn Zadornyj startoval celkem 41x a buď zvítězil, nebo se umístil, nikdy nepřišel bez místa. Běhal i v USA na prestižním W.D.C.I. (ten vyhrál např. pozdější napajedelský plemeník Behistoun), kde byl čtvrtý. Z dráhy odešel zdravý.

Zadornyj je otcem Forse, kterého u nás známe jako skokana ST a plemeníka s potomstvem D: S, S: T, C: S, měl též několik synů – pokračovatelů. Známějším je Fors-Gedos, z hlediska aktuálního výkonnostního žebříčku je např. otcem Grandora, druhým je pak Flamb. Flamb je např. mateřským otcem Rusalky (Rock´n Roll). Fors samotný je k vidění v původech například u Riva Riva (Rock´n Roll) a Merci (Topas-14).

Pravým bratrem Zadorného je pak Derzkij, který stejně jako všichni klíčoví představitelé linie byl lepším plemeníkem než dostihovým koněm. Na dráze byl např. třetí v tamním Derby a v rámci Mezinárodního mítinku v Hoppegartenu vyhrál Cenu Moskvy (náš Korbel byl 4.) a v chovu byl jedním z největších plemeníků po válce a dal celou plejádu výborných koní. Derzkého najdeme např. u Seagram´s (Federweisser), který se narodil z plnokrevné mámy, a hlavně u plemeníka Gelidus-T (Amyndas x Ivory Tower x Derzkij), ten třeba má v aktuálním žebříčku koně Gucci.

Ozvěnu Tagorovy linie najdeme i v rodokmenu Valerie (Le Patron) přes jejího mateřského otce Gamar xx a u Zarani Elizabeth (Dormane du Puy). Její bábou je plnokrevná Zolka, která u nás založila úspěšnou rodinu, kterou proslavil v dostizích na rovině Zefír či Začátek, ale pravou slávu získala až na překážkách díky potomstvu Ztracené naděje – mezi nějž patří nešťastná Zulejka, která se zabila na Taxisu, a Zugor.

Plnokrevnou bábu má i Maracana (Landos), a to Dracénu, která je opět z matky Dubaj, importované ze SSSR. Dubaj je po derby-vítězi Avat x Gaer x Derzkij, a s rodinou, která, jak je typické, má smíšené rusko-středoevropské kořeny.

Derzkého vidíme i u Rolandy (Lancelot), která má plnokrevnou matku Romku. Ta pochází z importované Ramky, která se mohla pyšnit zajímavým původem, mj. prochováním na Elementa (otce Anilina) 3x3. Její otec Magnat (Anilin) na dráze vyhrál v rámci Mezinárodního mítinku Velkou cenu, ale v chovu je považován za zklamání, bába Ramky pak byla po Derzkij a prabába po Charkov. Ten vyhrál ruské derby i Velkou cenu na mítinku (3. byl náš Detvan). Klisna Romka (Miami Count) dala ještě Lykru (Le Voltaire) – skoky L**, Calettu (Caletto III) – skoky S**, a samozřejmě výše zmíněnou Rolandu – skoky S*. Nejvýše ovšem dosáhl T skokan Reál (Latinus). Romka je dobrým příkladem „obyčejné A 1/1 klisny“, která se v teplokrevném chovu prosadila lépe než mnohé teplokrevné klisny.

Ruskou plnokrevnou bábu má i Chairo (Przedswit Rufa), a to Inciziji. Jejím otcem byl Zagon (Gay Warrior). Gay Warrior byl jedním z kolekce pečlivě vybraných ročků koupených na Ostrovech roku 1960 s cílem vybrat z nich vhodné plemeníky. V této várce byl také Ivory Tower, otec plemeníka Abad, který působil u nás (potomstvo D: T, S: S, C: L). Gay Warrior na dráze zvítězil v Hoppegartener Meile, byl 4. v ruském derby a 4. v Ceně Moskvy, do chovu po něm byli zařazeni Langet, Rigoletto, Figurant a Zagon. Matka Inciziji byla po Marsel (Cyclonic, linie Hurry On), který vyhrál Derby v SSSR roku 1951 a co je zajímavé, později skončil v našem, potažmo slovenském chovu.

Proč se zmiňuji o Marselovi? Ten totiž na Slovensku dal klisnu jménem Helga. Na dráze bezvýznamná Helga je totiž bábou Heraldika, našeho nejlepšího odchovance v historii z hlediska celosvětového významu v teplokrevném chovu.

Že historie nemůže být nudná věc, ukazuje klisna Quila-H (Quick Lauro Z). Její matkou je plnokrevná Habeš a prabábou je tak Helga... Ano, ta samá Helga. Klisna Quila-H tedy patří do stejné rodiny jako Heraldik a získává navíc úplně jinou hodnotu z hlediska její role v chovu.

Síla rodin

Rodina je absolutní základ, jak vidíme na každém kroku. Ještě se znovu vrátíme k rodině Valencia, kterou jsme v prvním díle popisovali u T* skokana Lokvence (Lordano) a klisny Vistária (Oscar x Mill Pond) – skoky ST*. Z této rodiny pochází např. plemeník Vernius (Mill Pond), na dráze Nejlepší dvouletý hřebec 1997, ve třech letech vítěz Ceny trojročných žrebcov a druhý z Derby (mimochodem mimořádně silné pole, z 14 koní bylo později 6 plemeníků!). Působil v plnokrevném i teplokrevném chovu. V dostizích ho z málapočetné kolekce prezentovala jedničková vítězka na překážkách Gernia a ve sportu vidíme v aktuálním žebříčku podle výkonnosti rovnou dva potomky, a to Faverniu (z matky po Koheilan I-CZ) a Lady Verniu (z matky z kombinace Ballast x Lopez). Tady sice pozdě bycha honiti, ale asi je nyní už nepopiratelné, že potenciál tu byl veliký.

Z rodiny Valencia vycházejí plemeníci Valet, Varin, Vat či Varadero. Valet je k vidění u Delawi (Caesar), Beefeater (Beethowen), Herakles (Aristo Z), Venezia (Ballast), Korin (Burslem) či Cenzur (Corsár). Varin je k vidění např. u plemeníka Corsár, dále u Jantar WDH (Przedswit XVI-64), Gilmé (Cesano II), Porta (Pinot Grigio), 270 Diktant slatiňanský alias Tristan (toho zmiňuji proto, že je občas k vidění u top sportovců, např. u Savana S (Askano-T). Vata zase spatříme na pozici mateřského otce u Conie (Colato R) a Varadera na stejné pozici u Riva Riva (Rock´n Roll).

Pak zde jsou přímo příslušníci samotné rodiny, kteří sportují, jako např. La Prima (Le Patron), jejíž bábou je plnokrevná Verdigris (Monseigneur x Behistoun), a nebo Van Gogh (Aristo Z) s plnokrevnou prabábou Vava (Veronal x Masis).

Rodinu Spring Morning, naši nejslavnější skokovou rodinu, zastupuje Sir Charles (Satisfaction II), jehož plnokrevná bába Majka (Comodor x Cejlon) dala např. Modřenku (pátou z Velké pardubické 2002) a pochází z větve Mety, kterou nejvíce asi proslavil sprinter Mys, dále Mazák či Metrans a Metál, partner Evy Palyzové ve Velké pardubické.

Krev Myse je dosti rozšířená hlavně přes Minerala, který je v žebříčku otcem Tosky, jež je z plnokrevné mámy z rodiny Távol, tudíž ze 75 % plnokrevná. Ke stejné podvětvi Mety jako Mys patří Marobud (Behistoun), otec báby klisny Carlott (Colonel). Rodina Távol není zastoupena jen Toskou (Mineral), ale i Lady Jane (Edminton). Kdysi byla slavná, ale poslední labutí píseň této rodiny v dostizích zpívali derby-vítězové Taran a Trocadero, dříve Derby vyhrál Tornado. Nicméně nejvýše prapor držela pravá sestra Távol – Tovább, zapsaná v listinách vítězů rakouského derby, maďarského derby a rakouských Oaks. Ale to vše bylo v roce 1915...

Rodina Likoni se u nás obecně příliš neprosadila, nejlepším zástupcem byl vynikající Lincoln, kterého jsme podrobně i s rodinou představili v samostatném článku. Ve sportu je v žebříčku letos zastoupena klisnou JLB Fenella (Carpalo) a nepřímo také přes Lincolnova syna Reguluse u koně Doris Raven (Drosselklang II).

Své zástupce mají také rodiny Gaffeuse, Céda, Jan Ranée, Lumé, Relation a nebo Lorraine. U všech je to na samostatné články, co se týče jejich využití v teplokrevném chovu, a tak už jen naposled stručný pohled na polokrevnou rodinu klisny Blanky, kterou tak proslavil vítěz Velké pardubické 1996 Cipísek. Za ni totiž sportuje valach Cetrick (Quick Lauro Z x Velcome Fontaine), jehož babičkou je Cecilka, Cipískova maminka. Cecilka (Norbert x Mohykán x City) dala kromě Cipíska taky pravého bratra Cipíse, který v Závěrečné steeplechase přemohl Kedona a byl druhý v Ceně Labe za Cieszymirem. Jejich polosestrou byla Cinderella (Varadero), která zvítězila ve Velké netolické steeplechase. Další dcera Cecilky byla Aliance (Assisi del Santo), která je mámou Alberta, který byl také výborný steepler. Zkrátka rodina jak řemen.

Na závěr jsem si nechala plnokrevnou klisnu La Fanela (Fair Fabulous). Ta vyběhla pouze 2x a neúspěšně, poté přešla do sportu, momentálně je na úrovni S*. Její matka Laverna Girl (Monseigneur) na dráze nejlépe vyhrála III. kat., v chovu se neprosadila. Byla ze slavné L´Avenir, vítězky Jarní ceny klisen, která dala např. La Manche nebo klasickou vítězku Letní noc, rovněž vynikající mámu. La Fanela patří do rodiny La Lézarde, kterou sem přivezl dr. ing. František Lerche a která se proslavila vítězem Velké pardubické Lancasterem. Dcera La Lézarde La Legion dala kultovní Latinu. Jako poslední Masisův potomek získala Derby, Oaks a St. Leger, Cenu časopisu Jazdectvo a Cenu Prahy na Mezinárodním mítinku. V chovu byla ještě úžasnější, dala derby-vítěze Lancelota, excelentního Laténa, Latinitu, Laminu... Její dcery dále pilně pracovaly na rozšíření rodiny, takže La Lézarde má zatím o budoucnost postaráno. La Fanela je klisnou z výborné rodiny s vlastní sportovní výkonností S* a do dalšího teplokrevného chovu bude jistě velice zajímavou. Mohli bychom pokračovat dál a dál ... ale zase někdy jindy.

V příštím článku se podíváme na drezúrní žebříček.

Podobné články
Donn Clifs

O uplynulém víkendu se u nás běhalo na dvou dostihových drahách. Sobotní Most měl vrchol v tradiční sprinterské Ceně jezdectví, v neděli ve…

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…