Černé perly měly svůj svod

12. 11. 2014 výbor CSFHO o.s. Autor fotek: Katka Kollárová

V sobotu 27. září 2014 se konal další oficiální svod fríských koní. Jako místo konání byl opět vybrán krásný areál Jezdecké školy Equus Kinsky v Hradištku u Sadské. Organizátorem akce byla Česko-slovenská asociace fríských koní, CSFHO o.s. (Czech and Slovak Friesian Horse Organization), která ve spolupráci s mateřskou plemennou knihou KFPS tuto akci již několik let pořádá. Svod je považován za hlavní akci sezóny a zároveň se jedná o nejdůležitější událost pro všechny chovatele a majitele fríských koní.

Na letošní svod se přihlásilo celkem 49 koní všech věkových kategorií. Ze zdravotních důvodů však někteří nedorazili a finální počet předváděných koní byl nakonec 44, což je jen o několik málo koní méně než minulý rok. Krásné počasí také jistě přispělo k velké návštěvnosti diváků, kterých se nakonec sešlo zhruba 400.

Zahájení svoduÚčastníci svodu se začali sjíždět již v pátek kolem oběda. Vozíky přijížděly až do večerních hodin a majitelé postupně vykládali do deštivého a větrného počasí své nablýskané černé perly. Během odpoledne proběhly ještě poslední kosmetické úpravy, jako holení a zaplétání hřív a ocasů. Pak už se všichni koně uložili k odpočinku, aby byli pořádně odpočatí na následující důležitý den.

Sobotní den se opravdu vydařil. Začínalo se již v osm hodin ráno, kdy celý svod zahájil příjezd kočáru zapřaženého za dva krásné fríské hřebce. Kočár již tradičně přivezl na místo konání komisaře KFPS. Letos byli přiděleni do České republiky pan Harrie Draaijer a paní Corrie Terpstra.

Po slavnostním úvodu následovaly výkonnostní zkoušky IBOP. Těchto zkoušek se zúčastnilo celkem 12 koní, což je téměř dvojnásobný nárůst oproti minulému roku! Jedenáct koní skládalo tuto zkoušku pod sedlem a jeden v zápřeži. Nejlepším výsledkem se pyšnila klisna Vera van Zonnehoeve v majetku pana Šilhánka, která zajela IBOP na krásných 78,5 bodu.

Vítězka výkonnostních zkoušek, klisna Vera van Zonnehoeve

Vzhledem k nádhernému počasí, které ten den panovalo, se po ukončení výkonnostních zkoušek IBOP všichni přemístili na venkovní předvadiště a samotný svod mohl začít. Jako první přišla na řadu kategorie hříbata. Letos bohužel nebyla tato kategorie příliš obsazena. Svodu se zúčastnila pouze tři hříbata. V této kategorii se šampiónkou stala klisnička Vanessa van Moravia v majetku paní Renaty Koníčkové, která získala 1. premii. Přestože hříbat bylo málo, všechna z nich byla velmi kvalitní a typově velice pěkná.

Šampionka kategorie hříbat, Vanessa van Moravia

V kategorii ročních a dvouletých klisen se stala šampiónkou klisna Mia van de Gela ve vlastnictví pana Šilhánka. V kategorii čtyřletých a starších klisen nezapsaných do hlavní plemenné knihy byly letos uděleny pouze dvě třetí prémie. Šampiónkou této kategorie se stala klisna Gianna fan Harns majitelky paní Magdaleny Jakubíčkové.

*Další byla kategorie tříletých klisen čekajících na zápis do hlavní plemenné knihy. Zúčastnilo se jí celkem 7 klisen, z toho 5 získalo zápis do hlavní plemenné knihy. Šampiónkou této kategorie se stala klisna Jameela R.C., která je v majetku AGRO M.P.

V další kategorii, čtyřletých a starších klisen zapsaných do hlavní plemenné knihy, se předvedlo celkem 9 koní. Byly zde uděleny tři tituly Ster s 2. prémií a tři třetí prémie. Šampionkou se stala klisna Ina od Bílých Skal v majetku paní Martiny Křížalové. V kategorii čtyřletých až šestiletých Ster klisen se stala šampionkou Annelies Fan'e Skans v majetku pana Šilhánka a klisna Vera van de Zonnehoeve, taktéž v majetku pana Šilhánka, se stala šampionkou sedmiletých a starších Ster klisen. V kategorii klisen s titulem Kroon se stala vítězkou opět klisna pana Šilhánka, a to Amalia van de Wisselplaats.

Po této kategorii přišli na řadu valaši. Zde se krásně předvedl valach Arnoldus T. v majetku pana Jana Synka, který získal titul Ster s 2. prémií a stal se následně i šampionem kategorie Ster valachů.

Poslední kategorií, která je divácky vždy velmi atraktivní a na kterou se všichni velmi těšili, byla kategorie hřebci. Té se letos zúčastnilo celkem 6 koní, z čehož dvěma z nich komisaři udělili titul Ster. Šampiónem této kategorie se stal hřebec Irving van Dupaumolen v majetku paní Kateřiny Šálkové a pana Jana Betky. Komisaři v celkovém hodnocení vyzdvihli hlavně jeho úžasný klus, za který získal 9 bodů. Z dříve pořádaných seminářů, které vedli sami KFPS komisaři, víme, že takto vysoké hodnocení není příliš časté. Jedná se tedy o velmi nadějného hřebce. Účast hřebců není bohužel na svodech příliš častá, což je veliká škoda. Z letošních výsledků je ale opět vidět, že i v Čechách lze mít kvalitní hřebce s dobrým potencionálem. Pevně tedy doufáme, že v příštích ročnících se svodů zúčastní i další majitelé fríských hřebců.

Šampion kategorie hřebci, Irving van Dupaumolen

Po předvedení hřebců zbývalo již jen vyhlásit nejlepšího koně svodu 2014. V boji o celkového šampiona svodu se nakonec proti sobě, stejně jako v roce minulém, opět utkaly dvě klisny pana Šilhánka. Jemu tedy patří největší úspěch a také gratulace. Letos přivezl na svod 4 koně a všichni se umístili na vrcholných příčkách ve svých kategoriích. Letos proti sobě stály Amalia van de Wisselplaats a Vera van Zonnehoeve. Amalia se minulý rok stala reservní šampiónkou a Vera zase získala první místo ve výkonnostních zkouškách v letošním roce. Bylo tedy velmi napínavé, která klisna nakonec uspěje. Po společné konzultaci obou komisařů se nakonec celkovou šampiónkou stala klisna s číslem 40 - Amalia van de Wisselplaats a Vera van Zonnehoeve si ke svému vítězství v IBOP mohla připsat ještě titul reservního šampiona svodu 2014.

Šampionka svodu, Amalia van de Wisselplaats

Kategorie hříbatKomisaři ohodnotili svod velmi kladně. Stejně jako v roce minulém nám kladli na srdce, že majitelé musí naučit své koně stát v klidu a také se naučit respektovat cizího vodiče. V případě, že se kůň nedokáže dostatečně dobře chovat, může mu to výrazně snížit jeho celkové hodnocení a v některých případech ho komisaři ani nemusejí posoudit. Dále se také vyjádřili k pohybu některých koní. Mnoho koní mělo, z hlediska exteriéru, vše, co by ideální fríský kůň měl mít. Velmi dobrý plemenný typ, dlouhé linie, správné proporce a v případě starších koní i dlouhou kvalitní hřívu i ocas. Byly tam ale nedostatky v síle pohybu, a to jak v kroku tak v klusu. Nejhůře letos dopadla, z hlediska hodnocení, kategorie tříletých koní. Komisaři ale byli přesto optimističtí, jelikož tato kategorie bývá hůře hodnocena i v samotném Holandsku. Někteří koně dozrávají až později a dobrá hodnocení získají až jako čtyřletí nebo pětiletí. Několik koní, kteří se zúčastnili letošního svodu, jsou toho důkazem. Kůň, který nebyl minulý rok příliš dobře ohodnocen, letos získal titul Ster s 2. prémií. Pokud by tedy majitelé opravdu zapracovali na pohybu svých koní, mohli bychom se v příštím roce těšit z dalších prémií a titulů Ster.

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat všem dobrovolníkům, kteří značně pomohli s organizací v průběhu samotného svodu. Rádi bychom zmínili několik lidí jmenovitě: Martin a Jana Pražákovi a jejich tým, Petra a Roman Pickovi, Antonín Cedidlo, Petr Šafránek, Martin Cihelka, tým anglické školy LITE a mnoho dalších. Děkujeme i manželům Půlpánovým za poskytnutí jejich krásného areálu a za jejich vystoupení v polední pauze. Děkujeme i paní Vendule Šponarové a Stáji Kořenov, kteří předvedli své krásné hřebce také v polední pauze. Děkujeme fotografce Katce Kollárové, která podstatnou část svodu zachytila ve svých fotografiích a velké díky patří i všem sponzorům, bez kterých by tato akce nemohla být tím, čím je.

Další fotografie Katky Kollárové najdete v galerii: Svod fríských koní

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…