Barevní plnokrevníci?

29. 8. 2015 Eva Holubcová Autor fotek: © archiv Coloured Thoroughbred, sporthorse-data

Stěží si lze představit konzervativnější svět, než svět nejrychlejších koní planety, ve kterém se od konce 17. a začátku 18. století pravidla víceméně nezměnila... Fádní hnědá? Palomino, strakoš, bělouš, to vše může být plnokrevník!

Plnokrevník je odjakživa definován jen jedním. Kusem břevna v cíli. Jediné objektivní měřítko je tedy to, kdo je nejrychleji v cíli. Jednoduché, přímočaré pravidlo, které umožnilo rozvoj plemene, jež má uzavřenou plemennou knihu. Pravidlo, které se neohlíželo na barvu, postoj končetin či odpovídající model plemene nebo povahu a charakter koně, přesto dokázalo vytvořit koně, který figuruje jako univerzální zušlechťovatel společně s arabským plnokrevníkem.

Oxford Dun ArabianPřesto se najdou v současné době lidé, kteří touží mít A 1/1 ve speciální barvě. Takoví potom ale pracují s omezeným genofondem plnokrevníka.

Většina plnokrevníků má hnědou barvu v nejrůznějším provedení, bavíme se o počtu 70 až 80 % procent a zbytek populace se prezentuje v klasické paletě barev od ryzé, bílé až velmi vzácné vrané. Vzhledem k tomu, že plemenná kniha plnokrevníka je uzavřená a všichni plnokrevníci směřují k zakladatelům, kteří byli využiti v Anglii, možnost, jak „vyrobit" barevného plnokrevníka, je omezena, ale nikoliv znemožněna.

MilkiePalomino

U počátků plnokrevníka stálo mnoho orientálních koní se všeříkajícími jmény jako „Darcy´s Yellow Turk" nebo „The Oxford Dun Arabian". Hlavně díky Darcy´s Yellow Turk se v plnokrevné populaci od počátku úsvitu plnokrevníka vyskytovaly cream dilute geny, a to prakticky u všech plnokrevníků, neboť v rodokmenu Betty Leedes byl Darcy´s Yellow Turk přítomen 4x, a ta přitom dala praděda Eclipse Bartlet´s Childerse. Čas od času bylo k vidění i zbarvení buckskin (např. vnuk legendárního Eclipse jménem Eagle, nar. 1796) nebo palomino (např. Silvertail, nar. 1740).

Všichni „jinak" než obvykle zbarvení plnokrevníci byli ale vždy produktem náhody, nikoliv cíleného chovu. Velkým překvapením jistě byl první americký palomino - v r. 1966 narozený Milkie, u kterého bylo záhadou, odkud svoji barvu převzal, ale nejspíše se jednalo o špatné zapsání barev u jeho předků. Milkie neběhal, ale byl zařazen do chovu pro svoji barvu a jeho pokračovateli se stali palomino Milkie´s Desire či Gold Apollo.

Glitter PleaseTo u jiného palomino, Glitter Please, nar. 1982, byl jako možný původce odhalen otec báby Drawby, který podle své produkce musel být buckskin. Glitter Please to dopracoval až skoro k Grand Prix v drezúře a v chovu založil linii palomino plnokrevných hřebců, známí jsou synové Goldmaker (cremello, více viz jeho FB), Dream In Gold, G. P.'S Krugerrand či Legay in Gold. Stačí si jenom pohledat další informace k nim.

Kros Milkie a Glitter Please je v rodokmenech plnokrevných palomino koní běžná záležitost a můžeme ji nalézt např. u hřebce RFF The Alchemist.
U nás je znám případ klisny Themby II, která se narodila u Kinských a je matkou zakladatele chovu Kinských hřebce Caesar. Málokdo ale ví, že se na Slovensku objevil palomino hřebec Sylfou z linie Djebel, který dával žluté potomky. Objevuje se v rodokmenech KK skrze polobratry Červánek (Almhirt Týnský) a Div Týnský.

Strakoši neboli paint

Nejznámějším a nejlepším strakošem byl Silvery Moon, overo nebo také jako skewbald valach, jenž se umístil v německém Listed dostihu. Valášek, narozený v r. 2011 po strakatém plnokrevném hřebci I Was Framed, je v Německu mimořádně populární a nosí i patřičně odpovídající „strakatý" dres. Jeho otec I Was Framed je jedním ze dvou licentovaných strakatých plnokrevných hřebců v Evropě a pochází z linie velmi nebezpečného hřebce Halo, který svoji povahu dále dědil a potvrzení problematičnosti linie Halo se objevuje i u nás v ČR skrze část potomstva Tiger Café. Regulérně strakatí plnokrevníci se ale poprvé objevují v podstatě až díky Sonny´s Solo Halo, neběhajícího černého syna Halo, který dal spolu s rovněž neběhající vysoce odznakatou ryzkou Patchy Lassy dva pravé bratry Ellusive Quest a Racey Remarque, kteří oba dva byli využiti v chovu jenom z barevných účelů, neboť jinak nepřinášeli rodokmenově ani výkonnostně vůbec nic. Racey Remarque je otcem I Was Framed, který působí v Evropě (napřed v Anglii, nyní ve Francii), zatímco Ellusive Quest má v Austrálii plemeníka Profile In Style a v Německu hřebce Ellusive Look, kterého nabízí Gestüt Falkehorst. Bábou Profile In Style je sabino overo klisna Dance Spot, která je právě matkou I Was Framed.

Silvery Moon

Nepříbuzným je plemeník Blue Eyed Streaker, který zaujme svojí modrookostí a tím, že je nosič frame overo genu a dokonce má na dráze několik obskurních dostihových koní, ale opět byl do chovu vybrán jen díky barvě, neboť na dráze z 25 startů na nejnižším levelu dosáhl jen na jedno třetí místo. Ovšem s jeho synem Koda Chrome se už automaticky počítá do chovu.

„Strakatá" barva je tedy víceméně záležitostí několika jedinců, ale budeme se s ní setkávat častěji. Nedá se počítat ale s tím, že překročí rámec obskurnosti, až na výjimečný případ Silvery Moon.

Top Notch TontoSabino

To tzv. sabino, tj. výrazně odznakatí často zrovna ryzáci, navíc s bílými skvrnami na břiše a jinde, se vyskytují v historii plnokrevníka častěji, než by se zdálo, a nejsou až takovým překvapením. Mezi takové patří např. v USA narozený Moonlark, který měl původ ohodnocený na 625 000 $ a nyní působí na Winning Colours Farm v Austrálii, nebo mezinárodně proslulý špičkový sprinter Top Notch Tonto. Také si možná mnozí čtenáři EQUICHANNELu vzpomenou na ryzáka Juventuse, který čtyřikrát startoval ve Velké pardubické mezi lety 2006 až 2010.

Bílí koně

Prvním bílým koněm oficiálně zaregistrovaným byla klisna White Beauty, nar. 1963, která je prabábou slavné bílé klisny Patchen Beauty, matkou tří bílých hříbat, mezi nimi populárního plemeníka The White Fox. Krásnou fotoreportáž z chovu přinesla věhlasná Barbara D. Livingston.

BuchikoJiný čistě bílý kůň Arctic Bright View si zahrál i ve filmu Osamělý jezdec a jeho bílá barva pocházela od mateřského otce Airdrie Apache, který sám byl sabino a také prověřeným zdrojem předávání bílé. Třetím zdrojem bílé v americkém chovu je mizerně běhající Puchilingui, nar. 1984, který měl bílá hříbata, ale i palomino syna Sato.

Žádný z nich nebyl schopný dosáhnout na stakes vítězství, jiná situace je v Japonsku, kde bílá Yukichan získala tři stakes vítězství a stala se nejlepší starší klisnou roku 2010. Její matka Shirayukihime dala zatím devět bílých koní. Narozdíl od dříve zmíněných strakatých jsou ale bílé klisny připouštěny hřebci typu Thunder Gulch, a tak se možná dočkáme bílého koně i na nejvyšší scéně v USA.

Závěrem

Chov plnokrevníka pro barvu je bohužel nezvyklá atypická móda, dá se snad říci módní vlna, která nemá s tradičními atributy plnokrevníka a jeho výběrem skrze výkonnost vůbec nic společného a snaha odchovat tímto způsobem úspěšného dostihového koně je předem víceméně odsouzena k neúspěchu. Přesto se vyrojila celá řada farem. Za všechny lze zmínit Gestüt Falkhenhorst a v USA True Colours Farm či Patchen Wilkes Farm. Barevné plnokrevníky si můžete prohlédnout i na FB fanpage Coloured Thoroughbred.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…