Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR: přihlášky do pátku!

Dne 8. listopadu 2019 proběhne na Mendelově univerzitě v Brně seminář „Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR“. Na semináři budou s odborníky diskutována témata týkající se chovu a šlechtění koní, situace ve státních chovatelských organizacích, problematiky dostihového sportu, veterinárních otázek, legislativy, podkovářství a další. Pozor, přihlášky posílejte do pátku!

Přihlásit se na seminář (jméno, kontaktní adresa, email a telefon) můžete nejpozději do 25. 10. 2019 na poštovní adresu: Oddělení chovu koní, Ústav chovu a šlechtění zvířat, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno nebo na telefonu 723 498 799 nebo e-mailem: evaso@post.cz.

Program:

9:00 - 9:05 - Úvodní slovo zástupce Mendelovy univerzity v Brně

9:05 - 9:35 - Současná situace a perspektivy chovu koní v ČR - MVDr. Jaroslav Dražan a doc. Drahoslav Misař, CSc.

9:35 - 10:05 - Hřebčín v Kladrubech nad Labem jako součást světového dědictví - Ing. Jiří Machek

10:05 - 10:35 - Současné dění v Zemském hřebčinci Písek - Ing. Hana Štěrbová, Ph.D.

10:35 - 11:05 - Aktuální dění v Zemském hřebčinci Tlumačov - Ing. Ondřej Mamica, Ph.D.

11:05 - 11:30 - Přestávka

11:30 - 12:00 - Informace z ÚEK - Ing. Alena Dvořáková

12:00 - 12:30 - Jockey Club ČR a jeho postavení v Evropě - JUDr. Ing. Jiří Charvát

12:30 - 13:00 - Distanční optimum ve šlechtitelské praxi anglického plnokrevníka - Ing. Ondřej Plachý

13:00 - 13:30 - Chov koní na Slovensku - prof. Ing. Marko Halo, PhD.

13:30 - 14:30 - Oběd

14:30 - 15:00 - Lusitano, an ancestral horse - Antonio Correia de Mendonça

15:00 - 16:00 - Rány končetin koní - Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

16:00 - 16:20 - Přestávka

16:20 - 16:50 - Co mohou společně udělat veterináři, chovatelé a podkováři pro prevenci a léčbu špalkového kopyta - Ing. Jindřich Vinčálek

16:50 - 17:20 - Skokové indexy v chovatelské praxi - Ing. Alexandra Novotná, Ph.D.

17:20 - 17:50 - Řešení pojištění koní a spojených rizik - Mgr. Denisa Kittnerová

 

Účastnické poplatky:

  • účast na semináři včetně sborníku referátů,  oběda a občerstvení - 500,- Kč
  • účast na semináři pro studenty zemědělských škol včetně sborníku referátů, oběda a občerstvení - 360,- KČ
  • účast na semináři pro studenty zemědělstkých škol - 100,- Kč
  • účast na společenském večeru - 300,- Kč

Přihláška je potvrzena po zaplacení účastnického poplatku na účet č. 1601260363/5500, variabilní symbol 212, poznámka - jméno účastníka.

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…