Aktuální informace z CAFK

13. 6. 2018 Tým CAFK z.s. Autor fotek: Gabriela Rotová

Česká asociace fríských koní - CAFK - je občanské sdružení majitelů a chovatelů fríských koní. V České republice zprostředkovává služby nizozemské mateřské plemenné knihy KFPS, pořádá svody, semináře a další akce pro členy. CAFK svým členům souběžně zajišťuje členství i v KFPS, nizozemské organizaci, která spravuje mateřskou plemennou knihu fríských koní.

Plynou běžným majitelům fríských koní konkrétní výhody z členství v České asociaci fríských koní? 

Členství v KFPS je nezbytně nutné pro provádění většiny administrativních úkonů týkajících se chovu i vlastnictví fríských koní: změna majitele, změna v rodokmenu, vystavení rodokmenu a průkazu koně, účast na svodech.

Připouštěcí sezóna je již v plném proudu. Co by měl majitel fríské klisny vědět, pokud se rozhodne svou klisnu připustit?

Všechny potřebné informace naleznou chovatelé na webových stránkách České Asociace fríských koní - CAFK - www.cafk.cz. V případě nejasností nebo dalších dotazů není třeba váhat, kontaktujte CAFK, vaše dotazy rádi zodpovíme.

Důležité je vědět, že každá čistokrevná fríská klisna by měla být registrována v KFPS. KFPS je zkratka pro Královskou plemennou knihu, která je vedena v zemi původu plemene, v Nizozemí. Tato kniha v registru FPS eviduje všechny potomky fríských koní.

Vašemu koni, v rámci registrace, bude vždy vystaven zalaminovaný rodokmen v barvě modro-bílé a evropský očkovací průkaz (tzv. Passport). Většina majitelů fríských koní stále vlastní původní zalaminovaný rodokmen, a to v barvě žluto-zelené. Platné jsou oba typy rodokmenů, nicméně postupně dojde k jejich úplné výměně. 

V rodokmenu vaší klisny naleznete všechny potřebné informace, např: registr, věk klisny, otce, matku, koeficient příbuzenské plemenitby atd. Nejprve se pojďme podívat na jednotlivé registry.

Hlavní registr: do tohoto registru se zapisují potomci z fríských klisen zapsaných v hlavním registru a po fríských plemenných hřebcích také registrovaných v hlavním registru. Plemenného fríského hřebce s licencí FPS poznáte  tak, že za  jeho jménem je uvedeno vždy trojmístné číslo např.: Jasper 366, Norbert 444, Tsjalke 397 atd.  

Vedlejší plemenná kniha FPS BI: do tohoto registru se registrují potomci po tzv. servisních hřebcích. Servisní hřebec je hřebec s omezenou dočasnou licencí, většinou platnou pro konkrétní zemi. Tuto licenci uděluje KFPS. V České a Slovenské republice není momentálně žádný takto licentovaný hřebec.  V minulých letech v České republice působil jako servisní hřebec např. Baron fan Odingastate.

Vedlejší registr FPS BII: v tomto registru se evidují potomci po jakémkoliv hřebci, který nespadá do těchto dvou výše uvedených registrů, tj. po hřebcích, kteří nemají platnou licenci od KFPS. KFPS musí dle evropských pravidel registrovat všechny potomky po prokazatelně fríských rodičích. Tento registr v podstatě supluje naši Ústřední evidenci koní. 

Posledním registrem je registr KFPS - D: tento registr byl speciálně vytvořen pouze pro evidenci potomků po hřebcích s licencí FPZV. FPZV je Německá plemenná kniha fríských koní. V České republice působí hřebec Jurre O., kterému byla udělena licence právě touto plemennou knihou a jeho potomci jsou registrovaní v registru KFPS-D. Je však velmi důležité uvést, že KFPS neručí za kvalitu plemenných hřebců registrovaných v této německé plemenné knize a nikterak neovlivňuje výběr hřebců působících v rámci této plemenné knihy.

Jak vybrat plemenného hřebce? Můžete poskytnout nějaká konkrétní doporučení?

Prvotní výběr hřebce je velmi důležitý! Nebojte se odeslat kopii rodokmenu vaší klisny na e-mail CAFK, velmi rádi poradíme s výběrem. Při výběru hřebce pro vaši klisnu je velmi důležité zohlednit úplně vše, nejen intelkoeficient příbuznosti, ale i stavbu těla nebo charakter. Případný nedostatek klisny lze na jejím potomkovi odstranit výběrem vhodného hřebce.

Jaké mají v letošní připouštěcí sezóně majitelé klisen možnosti?

Cílem CAFK je co nejvíce motivovat chovatele fríských koní k využití inseminačních dávek plemenných hřebců, kteří disponují licencí KFPS. KFPS je při udělování licencí hřebcům velmi, ale velmi přísná.

Vybraní plemeníci mají ten nejlepší možný genetický potenciál, jsou zdraví, a v případě poslední testace pod sedlem a v zápřahu, kterou procházejí v Holandsku, jsou testováni v zátěži jak fyzické tak i psychické. 

CAFK má letos již druhým rokem k dispozici pro zájemce mražené inseminační dávky od celkem 12 plemenných hřebců. V nabídce naleznete plemenného hřebce Nane 492, Julius 486, Alwin 469 a další velmi kvalitní hřebce s licencí KFPS.

Klisnu je možné po domluvě s vaším veterinárním lékařem inseminovat ve vaší stáji. Výhodou pro klisnu je domácí prostředí, jelikož samozřejmě i stres může úspěšnost inseminace ovlivnit. Záleží na tom, jak svou klisnu znáte, jaké jsou její reakce na neznámé prostředí.

Dále je také velmi důležité, jak časově flexibilní jste vy i váš veterinární lékař. V období ovulace je nutné klisnu kontrolovat i dvakrát denně. Je dobré vybrat veterináře na doporučení. Někteří veterináři se totiž ve své praxi zabývají inseminací jen okrajově a nemají tolik praktických zkušeností, což může být bohužel velká nevýhoda.

Další variantou je využít nabídku kliniky zabývající se přímo inseminací. Jedinou nevýhodou kliniky je, že je nutné koně naložit a odvézt na místo. Ovšem veškerý management si klinika hlídá sama. 

Oříškem bývá komunikace s holandskými stájemi. Jste-li alespoň základně znalí německého nebo anglického jazyka, je komunikace poměrně lehká. Může probíhat e-mailem nebo telefonicky. Je však dobré si včas ověřit, zda-li je vámi vybraný hřebec dostupný. Jak jsme již psali výše, KFPS je při udělování licencí plemenným hřebcům velmi přísná. Každý plemenný hřebec má v prvních letech svého působení pouze omezený počet možných klisen. Jejich potomci jsou pak statisticky evidováni v rámci svodů a testací. Kvalita potomků má velký vliv na udělení doživotní licence danému plemennému hřebci.

Z Holandska je možné si nechat zaslat zásilkovou službou dávky chlazeného sperma. Mražené dávky zasílat nelze. V případě zájmu o mražené sperma je tedy nutné se dopravit do hřebčína vozem a vzít s sebou chladicí box s tekutým dusíkem. Doporučujeme tekutý dusík naplnit do kontejneru zde v České republice. Členové CAFK si mohou kontejner u nás zapůjčit. Nejjednodušším řešením pro chovatele ale je využít mražené dávky nabízené CAFK, které jsou k vyzvednutí v Hradištku pod Medníkem.

 

Každý člen KFPS si sám může najít na webu www.kfps.nl veškeré informace o hřebcích. V členské sekci, po zadání hesla, si sami můžete vyzkoušet, jak kvalitní by byla kombinace vaší klisny a vámi vybraného hřebce.

CAFK také již třetím rokem spolupracuje s panem Ing. R. Tolmanem, majitelem reprodukčního centra v Líšné. Máte-li někdo z vás další zkušenosti z jiného reprodukčního centra, neváhejte nám zaslat informace. Rádi poskytneme kontakty ostatním členům. 

Za CAFK přejeme hodně březích klisen!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…