28. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab bude v srpnu

XXVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab již má svůj termín. Konat se bude v sobotu 1. srpna 2020 na dostihovém závodišti CHUCHLE ARENA PRAHA - TMM s.r.o.

Shagya arab je speciální čistokrevné plemeno uznané v roce 1978 mezinárodní konferencí WAHO v Hamburgu. Svaz chovatelů Shagya araba byl založen dne 29. 5. 1993. Kolébkou chovu těchto koní v dřívějším Československu byl hřebčín Topolčianky, kde od roku 1921 bylo chováno nejpočetnější stádo arabských koní. Chov v ČR se rozvíjí na podkladě postupně získaných chovných koní z hřebčína v Topolčiankách (SK).

Plemeno Shagya arab je v ČR chováno na podkladě 13 rodin. Z toho je 12 rodin založeno kmenovými klisnami rakousko-uherských hřebčínů. Jedna rodina je původem z polských chovů, je však ISG (Internationale Shagya-Araber Gesellschaft) akceptována. Organizace ISG byla založena v roce 1978 v Hamburgu. Byl zde rovněž stanoven cíl: Zachovat cenné dědictví chovu arabských koní bývalých rakousko-uherských hřebčínů.

Stalo se tak pod záštitou světové organizace WAHO (World Arabian Horse Organization), během níž delegáti mohli prostudovat 200 rodokmenů koní Shagya arab. Poté byl Shagya arab vyhlášen za speciální čistokrevné arabské plemeno. Tímto rozhodnutím zaniklo dlouho používané označení o.r. 1 (orientální polokrevník). Po téměř dvousetletém chovatelském úsilí, umění a píli tak došlo k oprávněnému uznání jeho čistokrevnosti.

Shagya arab se vyznačuje ušlechtilostí, pevnou až tvrdou konstitucí, dlouhověkostí, pozdním dospíváním až kolem šestého roku, velmi dobrou plodností, výbornou krmitelností, živým až ohnivým temperamentem, učenlivostí a velmi dobrým charakterem (často fixovaný více na jednoho člověka – vlastnost daná obecným vývojem arabských plemen).

Letošní XXVIII. Národní přehlídka koní plemene Shagya arab se bude konat v sobotu 1. srpna 2020 na dostihovém závodišti Chuchle Arena Praha od 9:30 hodin. 

Příznivci plemene tak mají jedinečnou příležitost se seznámit s aktuálním děním v chovu tohoto výjimečného plemene a jsou organizátory přehlídky srdečně zváni!

Podobné články

Když jsem byla malá, byla mým vzorem číslo jedna. Žena, které nechybí odvaha a která navzdory předsudkům jde za svým snem. Tomu pak neváhá hodně…

Chov koní Kinských přinesl pět vítězů Velké pardubické a mnoho věhlasných steeplerů. Tito jedineční koně tvoří nedílnou součást historie čs. chovu a…