Výsledky šampionátu 3letých klisen chladnokrevných plemen

10. 9. 2012 Tisková informace Autor fotek: Ing. I. Petrtýl

V sobotu dopoledne 8. září tradičně proběhl při výstavě Koně v akci v Pardubicích v paddocku šampionát chladnokrevných klisen.

Komise pracovala ve složení Ing. E. Matyšová, Ing. I. Petrýl, J. Anderle, J. Zasadil, Doc. M. Maršálek a Ing. J. Cerman, kterého pro posuzování kolekce norických klisen nahradil MVDr. F. Horník.

A právě klisny z chovu Hřebčína Jeníkov se umístily na prvních dvou místech. Komise se jednoznačně shodla na následujícím pořadí:

První 43/357 Beseda po 946 Tann-Sedrik z 43/515 Berta po Gofun, na místě druhém 43/350 Rada opět po 946 Tann-Sedrik a na místě třetím byla hodnocena klisna 11/519 Bára po 683 Gosun z chovu p. F. Bartoše z Koupě a v majetku Lesní společnosti Trhanov, akciové společnosti.

43/357 Beseda, vítězka N

Také kolekce slezských noriček byla pouze 6členná, když se 3 majitelé na poslední chvíli omluvili. A komise měla opět jednoznačnou vítězku 68/382 Missis po 2827 Gone z 68/604 Miska po Gomur z chovu p. J. Pokorného z Obectova v majetku p. J. Héla z Loštic. Druhá skončila 18/132 Božena po 444 Neugot I-20 chovatele ZEFA Zbytiny s.r.o. v majetku M. Gargulákové z Javorné a třetí byla 67/103 Asanka po 2952 Brys slezský chovatele p. J. Poruby z Bořkova a majitele M. Soldánové z Jindřichova Hradce.

68/382 Missis, vítězka SN

Nejpočetnější byla kolekce klisen ČMB. 10členné pole bylo dle hodnocení komisařů poměrně vyrovnané a zvítězila v něm klisna 5/16 Zora po 2821 Aram z 59/275 Zorka po 2450 Agran chovatele i majitele p. J. Potměšila z Prahy. Na místě druhém pak skončila 46/3 Cedra po 2715 Azur chovatele p. J. Vlacha z Jetřichova a majitele p. R. Grundmanna z Mladých Buků a na místě třetím byla dekorována 59/26 Zuzana po 2821 Aram z chovu i majetku p. J. Dobeše st. z Šemíkovic.

5/16 Zora, vítězka ČMB

Podobné články

Po loňské úspěšné premiéře zve Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. na 2. ročník výstavy norických…

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ve spolupráci s JK Hipo Jihlava pořádá Den chladnokrevných koní.