Šedesátidenní test nového ročníku chladnokrevných hřebců dokončen

14. 12. 2017 Blahoslav Políček a Josef Našinec Autor fotek: Taťána Havlíčková

Letošní test výkonnosti chladnokrevných hřebců probíhal tradičně v Zemském hřebčinci Tlumačov. Koncem září byl naskladněn rekordní počet hřebců, za dva měsíce pak na ně čekala závěrečná zkouška.

28. září 2017 byl naskladněn rekordní počet 16 hřebců. Kontrolní den se konal 27. října, kdy komise konstatovala, že výcvik probíhá dle plánu. Připravenost hřebců byla dobrá a bylo doporučeno vedoucímu výcviku více se v druhé polovině testu zaměřit na jednospřeží a těžký tah.

Závěr testu proběhl v neděli a pondělí 26. a 27. listopadu 2017. V neděli bylo provedeno kontrolní vážení a posouzení exteriéru, v pondělí hodnocení vlastní výkonnosti, tedy distanční jízda ve dvojspřeží, zkouška ovladatelnosti na vozatajském parkuru, zkouška mechaniky pohybu v jednospřeží a zkouška v tahu.

Zkoušky se zúčastnilo celkem 14 hřebců. Dva hřebci byli v průběhu testu vyřazeni ze zdravotních důvodů.

Výběrová komise letos pracovala ve složení: Josef Anderle – předseda, Jan Blizňák, Tomáš Janda, Mojmír Kubíček, Ing. Miroslav Totušek a Jiří Zasadil.  

Komise kladně hodnotila výživný stav a připravenost hřebců a neměla žádné připomínky k provedení jednotlivých úloh. 

Již tradičně byla na vysoké úrovni kvalita postrojů, ve kterých byli koně předváděni, a všech povozů, které byly ke zkoušce použity.

Test závěrečnou zkouškou úspěšně zakončili tito hřebci:

P.č.

Jméno

Plemeno

Datum nar.

Barva

Otec

Matka

KVP

KVH

OH

Ohol

Hmotnost

1.

50/685

Uran

SN

06.04.

2015

hnědák

1589 Baramis

Klára

172

160

200

24

672

line 419 Bravo - rodina – SM 564 Nela

chovatel – Pharm. Dr. Aleš Berka, Opava; majitel – Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

 

 

2.

 

13/981 Venouš

N

18.04.

2015

hnědák

1155 Vespan

Lucerna

173

162

212

25

685

linie 500 Vogl Vulkan

chovatel – Vojtěch Tomek, Boršov n. Vlt.; majitel – Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

 

3.

68/879 Natan

SN

14.05.

2015

ryzák

2793 Nespan

Barča

168

156

195

23,5

617

linie 1747 Neuwirt Diamant IX

chovatel Jiří Polák, Slavětín; majitel – TVRZ Libušín z.s.

 

4.

67/218 Neros

SN

20.04.

2015

ryzák

2986 Neron

Savana

173

161

202

24

660

linie 1542 Nero Diamant VI

chovatel a majitel – Pavel Reichel, Dolní Benešov-Zábřeh   

 

5.

20/957 Kuba

ČMB

18.04.

2015

sv. ryzák

2758 Sany

Zuzana

172

159

204

24

708

linie Successeur de Bonef

chovatel – Petr Liška, Dolní Bukovsko, majitel ‒ Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

 

6.

69/183

Bary

ČMB

25.05. 2015

tm. hnědák

1960 Barbar

Heaven

173

157

207

24

670

linie Bayard de Heredia

chovatel Libor Novák, Ostrava-Zábřeh, majitel Ludvík Koňařík, Velké Karlovice

 

7.

52/593 Parmas

ČMB

05.04. 215

ryzák

1835 Patriot

Monika

172

162

203

24

678

linie Pandor ‒ rodina – VČ 86 Jesita

chovatel Jaroslav Denk, Bílovice n/Sv.; majitel Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

 

8.

52/575 Morgan

ČMB

10.03. 2015

tm. ryzák

1959 Miran-2

Marika

179

165

214

25

735

linie 26 Miroš ‒ rodina – VČ 86 Jesita

chovatel  ‒ Jiří Müller, Brno-Ivanovice; majitel ‒ Zemský hřebčinec Tlumačov s.p.o.

 

9.

43/693 Nanuk

N

23.03. 2015

hnědák

1441 Nero bečvan

Nasťa

178

167

220

26

696

linie 1542 Nero Diamant VI

chovatel ‒ Hřebčín Jeníkov v.o.s., 508 01 Hořice v Podkrkonoší; majitel – RANOVA s.r.o., Nebužely

 

10.

20/949 Gabriel

SN

22.04. 2015

ryzák

2959 Habas

Carmen

169

157

198

24

647

linie 2934 Hubert Nero IX ‒ rodina – SM 564 Nela 

chovatel  ‒ Zdeněk Dvořák, Košice;  majitel – RANOVA s.r.o., Nebužely

 

11.

61/602 Krosby

ČMB

28.04 2015

ryzák

2696 Korbus

Areta

171

159

212

24

695

linie 50 Corále ‒ rodina – JM 404 Květuše 

chovatel  ‒ Luboš Kučera, Slavkov u Brna; majitel – Petr Měřínský, Hodějice  

 

12.

62/96 Basbur

ČMB

16.03. 2015

ryzák

1314 Baroš

Mila

172

161

202

24,5

659

linie Bayard de Heredia

chovatel  ‒ Antonín Hruška, Moravský Krumlov; majitel ‒ NA HRANICI spol.s r.o., 542 12 Radvanice

 

13.

64/888

Rapan

N

25.03. 2015

hd. skvr. bělouš

2769 Ramnes

Planka-Pamina

178

166

215

25

787

linie Randolf

chovatel  ‒ Zuzana Juráňová, Lomnice u Rýmařova; majitel – Zuzana Jedličková, Bystřice n.Pernš.

 

14.

49/508 Kurt

ČMB

08.04. 2015

ryzák

1953 Kuba

Lanta

177

165

208

25

705

linie 50 Corále

chovatel a majitel ‒ NA HRANICI spol.s r.o., Radvanice

Hodnocení jednotlivých hřebců je následující:

p.č.

jméno

tah

mech.

ovl.

jízda

výcvik

VÝK

Těl. Z.

TYP

celkem

pořadí

4

Uran

9,00

8,10

8,20

8,40

8,65

8,50

8,75

9,00

8,67

1.

10

Venouš

8,80

7,90

8,40

8,80

8,98

8,56

8,38

9,00

8,57

2.

14

Natan

8,80

8,70

7,60

8,20

8,59

8,40

8,50

9,00

8,53

3.

5

Neros

8,20

8,00

8,00

8,00

9,53

8,21

8,75

9,00

8,52

4.

13

Kuba

8,40

7,90

7,60

8,20

9,35

8,20

8,63

9,00

8,47

5.

3

Bary

8,20

7,40

7,80

8,20

9,43

8,08

8,75

9,00

8,46

6.

9

Parmas

8,60

8,20

8,40

8,40

8,33

8,41

8,13

9,00

8,42

7.

11

Morgan

8,00

7,70

8,40

8,20

7,57

8,02

8,63

9,00

8,38

8.

6

Nanuk

9,60

7,50

7,80

7,80

8,55

8,17

8,38

9,00

8,38

9.

7

Gabriel

8,60

8,30

8,00

7,80

8,65

8,26

8,00

9,00

8,30

10.

2

Krosby

8,60

8,30

7,80

7,60

9,43

8,26

8,25

8,00

8,21

11.

8

Basbur

8,80

7,90

8,00

7,80

9,31

8,31

8,00

8,00

8,16

12.

12

Rapan

8,00

6,80

7,00

7,40

7,76

7,42

8,75

8,00

7,96

13.

1

Kurt

7,20

7,40

7,60

7,40

7,33

7,37

8,25

8,00

7,77

14.

Poznámka: Hřebci Uran, Neros, Kuba a Gabriel budou před zařazením do plemenitby přejmenováni tak, aby jejich jméno odpovídalo linii, ke které přísluší.

Závěrem tedy lze konstatovat, že 60denní test stále plní svou nezastupitelnou úlohu. Je sice určitou finanční zátěží pro chovatele (majitele) hřebců, ale vede k získání informací, které není možné získat pouze jednorázovou zkouškou. Součástí výsledné známky je totiž například také hodnocení v rámci výcviku, kdy vedoucí výcviku hodnotí charakter hřebců při jednotlivých vyjmenovaných činnostech, krmitelnost či pracovní ochotu a učenlivost.

Zajímavým ukazatelem v průběhu kontrolního testu je také tělesná hmotnost. Obecně lze říci, že o tom, v jaké „pohodě“ hřebci test absolvovali, nejlépe vypovídá porovnání jejich hmotnosti při naskladnění a vyskladnění. Obvyklý přírůstek je cca 40 kg (letos i 70 kg) u hřebců, kterým výcvik nečiní problémy a jsou na něj např. z testačních odchoven zvyklí. U hřebců soukromých majitelů, lze naopak často pozorovat nejdříve úbytek tělesné hmotnosti a teprve následně, až když se hřebec s pro něj novým řádem vyrovná, lépe přijímá krmivo a test obvykle končí se stejnou nebo jen mírně vyšší hmotností, než kterou měl při naskladnění. Protože v letošním roce ZH Tlumačov pořídil nové digitální váhy, jsme schopni tento ukazatel sledovat s přesností na 1 kg nejen v 60denním testu, ale i v průběhu odchovu.

Fotografie Taťány Havlíčkové naleznete v albech:

Podobné články

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ve spolupráci s JK Hipo Jihlava pořádá Den chladnokrevných koní.

V sobotu 20. května 2023 proběhnou v areálu centra Jezdecká stáj Dolní Jelení kvalifikační soutěže na Mistrovství České republiky chladnokrevných…