Kontrolní den chladnokrevných hřebečků v Proseči 2010

3. 6. 2010 Josef Pernička Autor fotek: Josef Pernička, Blahoslav Políček, Tomáš Calta

Ten den se Vysočina probudila do zatažené oblohy. Po osmé hodině zaburácely hromy a světla blesků doprovázely proudy vody, padající na nasáklou zem. To však nemohlo zrušit přípravy na testační odchovně u Zdenka Hrnčíře - do gala se daly dvě skupinky adeptů na pokračovatele chovu. Přinášíme vám komentáře, míry a snímky jednotlivých koní.

A snad právě toto počasí přilákalo na jarní kontrolní den v Proseči pod Křemešníkem nevídaný počet návštěvníků z velké rodiny příznivců chladnokrevných plemen. Po půl desaté přestalo pršet a tak již stačilo jen odmést vodu z asfaltového parketu a představení mohlo začít...

Hřebečci nastoupili v dobré výživné kondici, vystrouhaní a vyčesaní. V ročníku 2009 se mělo původně představit 6 hřebečků, ale 18/131 Avalon nebyl pro nemoc předveden. V ročníku 2008 bylo přítomno všech šest hřebečků.

Přinášíme vám kompletní seznam, míry a slovní hodnocení komisařů:

Ročník 2009:

Golem 11/523 - SN, nar. 25.5.2009, ryzák
O: 683 Gospe
M:1/723 Lusi po 2412 Gonet
KVH 143 KVP 154 OHr. 169 OHol. 21

Růst a vývin 3,5 - Exteriér 3.5 - Mechanika pohybu 3

Hřebeček v dobrém typu, růst a vývin je na hranici standardu. Za kontrolní období došlo ke zlepšení vázanosti horní linie, nicméně zhoršily se šířkové rozměry. Mírné exteriérové vady: rozevřený postoj zadních končetin a mírně vytočená pravá přední končetina, čímž je ovlivněna i mechanika pohybu, zkracování kroku.

11/523 Golem

Šumík 13/482 - N, nar. 28.5.2009, ryzák
O: 684 Šum
M: 18/288 Kristýna po 2369 Nugur

KVH 151 KVP 161 OHr. 171 OHol. 22.5
4 - 4 - 4

Hřebeček v dobrém typu, je ve fázi růstu do výšky, zvyšuje se kostnatost, prozatím chybí šířka. Měl by mít delší krk. Největší předností je mechanika pohybu, prostorný krok, výrazný klus.

13/482 Šumík

Soudek 43/355, N, nar. 10.4.2009, tm. hnědák
O: 964 Schifon
M: 43/623 Sonáta po 657 Tango

KVH 150 KVP 161 OHr. 181 OHol. 22.5
4 - 3,5 - 3,5

Hřebeček je líbivého vzhledu, nicméně typu průměrného. Růstem a vývinem je ve standardu. Má výrazně kratší krk, dobré šířkové rozměry. Nepravidelnost pravého předního kopyta, která se projevuje i v nepravidelnosti kroku, lze zřejmě upravit odborným zásahem kováře. Zaškrcená a prohnutá holeň. Lehký a vznosný klus.

Soudek 43/355

Skaut 5/7, ČMB, nar. 26.5.2009, ryzák
O: 851 Sapor
M: 10/516 Oliva po 243 Bragir

146 - 155 - 167 - 21,5
3,5 - 3 - 3

Do typu nezapadá zejména tělesným rámcem (delší), délka těla se odráží i v poněkud volnější horní linii. Do budoucna bude důležité, jak bude splňovat rozměrový standard. V případě exteriéru je průměrné šířky, rozevřený postoj levé přední končetiny a téměř sudovitý postoj zadních končetin. Na pravém předním kopytě jsou známky proběhlého zánětu, na holeni exostoza po zranění. Při posouzení mechaniky pohybu se projevují vady postoje, krok uspokojivý, stejně tak klus.

Skaut 5/7

18/131 Avalon (ČMB) zraněný (vazy v koleni), doporučeno vyřazení z testu.

Agy 56/562, ČMB, nar. 9.4.2009, prokv. ryzák
O: 2881 Agar
M: 56/302 Tereza po 2392 Bosbar

KVH 154 KVP 166 OHr.180 OHol. 23
4.5 - 4.5 - 4

Hřebeček v dobře vyjádřeném typu (typický představitel linie Aglaé). Je kostnatý a dostatečně mohutný. Nemá vážnější exteriérové nedostatky, dostatečně široký s dobrou horní linií. Předností je fundament, i přes mírně prohnutou holeň - u chladnokrevníků běžné a není na závadu. Oproti tělu má poněkud menší kopyta. Mechanika pohybu je mírně nadprůměrná.

Agy 56/562

Zhodnocení ročníku 2009 - nadějnými se jeví hřebci Agi a Šumík, u ostatních bude záležet na jejich dalším vývinu.

Ročník 2008:

Nik 72/212, SN, nar. 1.5.2008, ryzák O: 2415 Hugo
M: 69/379 Duna po 2412 Gonet

KVH 160 KVP 175 OHr. 193 OHol. 24
4 - 4 - 4

Hřebec v dobrém typu - válcovitější trup. Šířkové i hloubkové rozměry byly horší od začátku testu, nicméně se lepší. Výškové rozměry jsou v pořádku, stejně tak kostnatost. Přední kopyta jsou každé jinak utvářené, mírně sevřená pravá přední končetina. Předností hřebce je horní linie, výrazná délka zádě, nicméně působí více teplokrevným dojmem, než je třeba. Krok i klus je pravidelný a vydatný.

Nik 72/212

Aramis 18/40, SN, nar. 24.4.2008, hnědák
O: 2952 Brys Slezský
M: 72/484 Sasanka po 2691 Streimur

KVH 155 KVP 169 OHr. 194 OHol. 23
3 - 3.5 - 3

Hřebec nejasného typu, obvod holeně 23 cm je na spodní hranici standardu. Je celkově malý a dle poměru tělesných proporcí působí hotovým dojmem, což je u slezského norického koně, který má dospívat v pěti letech, velmi brzy. Šířkové i hloubkové rozměry jsou dobré, celkový exteriér je téměř bez vad. Ovšem hlavní slabinou jsou drobivé chody bez prostoru, horší koordinace pohybu.

Aramis 18/40

Gudy 15/782, N, nar. 11.3.2008, ryzák
O: 245 Gosun
M: 210 Galena po Schimmer Vulkan XIV

KVH 158 KVP 170 OHr. 197 OHol. 25,5
4,5 - 3,5 - 3,5

Hřebec patřičně vyjádřeného typu, dosahuje dobrých hodnot růstu vývinu, je dostatečně široký a hluboký. Bez vážnějších vad exteriéru, má o něco kratší krk a masitější hlavu. Hlavním problémem je zbytnělé hlezno po úrazu. Do zkoušek výkonnosti je nutné, aby tato vada zmizela, jinak by to mohla být známka konstituční slabosti. Mechanika pohybu byla méně výrazná, zejména kvůli více vystrouhaným kopytům (pro odlomenou kopytní stěnu), jinak by byla zřejmě lepší.

Gudy 15/782

Rodeo 35/764, N, nar. 15.3.2008, ryzák
O: 2602 Hegot
M: 4/374 Láska po Direktor - 8

KVH 155 KVP 168 OHr. 202 OHol. 24
3 - 3,5 - 4

Hřebec průměrného typu, hodnoty růstu a vývinu jsou ve standardu. Snížila se intenzita růstu, je pravděpodobné, že hřebec se již příliš měnit nebude Je dostatečně široký a hluboký. Má delší a výrazně volnější horní linii, mírně sevřený postoj předních končetin. Jeho předností je mechanika pohybu, pravidelný krok, energický a prostorný klus.

Rodeo 35/746

Aladin 16/720, ČMB, nar. 20.4.2008, ryzák
O: 963 Alda
M: 18/403 Klára po 223 Brahmikán z Nemošic 3

KVH 164 KVP 177 OHr. 196 OHol. 24,5
4 - 3 - 4

Hřebec není v typu. Rozměrové hodnoty i intenzita růstu jsou dobré. Šířka průměrná a malá hloubka. Delší a volnější horní linie, náznak odsazených beder. Oproti tělu malá kopyta - zmenšení kopyt se bohužel v posledních letech u chladnokrevníků vyskytuje. Hlavní předností hřebce je mechanika pohybu, zejména výrazný krok, klus je méně výrazný, ale dobrý.

Aladin 16/720

Bojar 47/732, ČMB, nar. 5.4.2008, ryzák
O: 947 Byron
M: 47/309 Laňka po 276 Arok - 2

KVH 163 KVP 175 OHr. 200 OHol. 24,5
4 - 3 - 3

Hřebec málo vyjádřeného typu. Dosahuje slušných hodnot růstu a vývinu, co se týče rámce, stagnuje v případě kostnatosti. Netypickým je dlouhý a válcovitý trup. Výrazně krátká a strmá lopatka. Rozhazuje pravou přední v kroku i klusu.

Bojar 47/732

Zhodnocení ročníku 2008 - jako nejnadějnější se jeví slezský norik Nik. Příznivě se projevuje i několik dalších. U dvouletých koní se již projevují větší rozdíly, zejména ve vyjádření typu.

Po skončení hodnocení proběhlo školení posuzovatelů ČMBK. V pátek školení plemen N, SN. Pan Doc. Ing. Miroslav Maršálek Csc. po oba dva dny vedl školení, posuzoval, hodnotil a samozřejmě odpovídal na dotazy týkájících se hodnocení.

Závěrem je třeba poděkovat panu Hrnčířovi za vzornou přípravu koní a organizaci kontrolního dne a všem jeho spolupracovníkům. A na podzimním výběru nashledanou.

Slovní ohodnocení před přítomnou chovatelskou veřejností bylo více než přínosné. Pan Ing. Pellar přesně popsal exteriér každého hřebce a každou známku za jednotlivé charakteristiky zdůvodnil. Překvapující bylo zjištění, jak málo hřebců (zejména ve dvouletém ročníku), je typickým zástupcem daného plemene. Hůře vyjádřený typ je velkou slabinou v chovu zejména českomoravského belgického koně. Prohnutá nebo zaškrcená holeň by u chladnokrevníků neměla být běžnou vlastností. Nicméně zůstává faktem, že tato vada zde zejména u belgických koní byla, je a zřejmě i zůstane. Kvalita chovu chladnokrevných koní se může zlepšit pouze řádnou selekcí a sledováním všech důležitých specifických vlastností pro každé plemeno. Výběr plemenných zvířat by se neměl jednostranně zaměřovat na jednu užitkovou vlastnost (například kostnatost) a tím pádem upřednostňovat hřebce nevyjádřeného typu, volné horní linie apod.

Ing. Martina Kosová

Podobné články

V minulém článku jsme si na chladnokrevná plemena koní posvítili z hlediska jejich temperamentu a dnes si bod po bodu probereme i další slasti a…

Šlechtitelský program a Řád plemenné knihy pro norické koně byl počátkem listopadu oficiálně poslán ke schválení na MZe ČR. Před jeho odesláním…