BEGAN 2008 – pozvánka na zkoušky výkonnosti 5letých a starších koní

9. 6. 2008 Jindřiška Svobodová Autor fotek: Helena Görnerová

Sportovní koně mají KMK, chladnokrevní koně svoji testaci rozšiřují o zkoušky výkonnosti podle modelu osvědčených soutěží. BEGAN 2008 je pokračováním loňského „nultého“ ročníku zkoušek s udílením finančních dotací úspěšným koním. Místo konání Pěčín – Hradčany, datum konání 14. června letos.

Pořadateli jsou hřebčín Hradčany a občanské sdružení Centrum rozvoje chovu slezského norika Hradčany. ZV slouží k propagaci chovu chladnokrevných koní a k jejich testaci.


Podmínky pro koně
Jediným omezením pro složení celých zkoušek je věk pět let, tedy dosažení zralosti k náročnějším prvkům v soutěžích. BEGANa 2008 se může zúčastnit i kůň mladší, v těžkém tahu však nepřekročí limitní hranici kalibrované zátěže. V ovladatelnosti a v zápřahových zkouškách je mu výkon hodnocen. Soutěže v OVL, TT, FORM (zkratky naznačují druh výkonu) mají pravidla, která dovolují samostatné hodnocení disciplíny. Celkovým vítězem ZV BEGAN 2008 se stane kůň, který bude v součtu výsledků nejúspěšnější. Hodnoceni budou i valaši z prověřených rodičovských párů. Odměnou pro chovatele koní po ZV budou finanční dotace na jednotlivé koně a věcné ceny.

Zúčastnění koně budou přeměřeni v základních tělesných mírách, které doloží jejich tělesnou vyspělost.


Další program
V průběhu přestaveb kolbiště se předvedou mladí odchovanci hřebčína Hradčany ve výchovné práci. Letošní narozená hříbata z téhož zařízení oficiálně zastoupí svá „zasloužená“ jména. Příznivcům techniky za koňský potah bude představena jednoduchá pomůcka s velkým účinkem - kolesna do lesních těžeb.

Akce se zúčastní mecenáši chladnokrevných koní, kteří svým postojem a hmotným přispěním do projektů šíří dobré jméno beganů mezi milovníky sametových koňských těl. Mezi diváky bude vyhlášena také anketa na podporu jednotlivých koňských borců. Kdo bude sympatizovat se zúčastněným koněm, na jeho jméno může přispět finančním nebo věcným darem, který mu bude po vyhlášení předán na místě. Ocenění v podobě plakety bude předáno i osobě, jejíž jméno je v tuto chvíli utajeno.

Drobný prodej výstroje a produktů českého venkova zajistí řemeslníci a výrobci. Jedním z produktů jsou biobrikety z biomasy.

Derby v TT párů
Vrcholem BEGANa „nulaosm“ bude těžký tah párových zápřeží, tentokrát bez kalibrovaného břemene. Bude to derby mezi osobnostmi koňskými i lidskými. Na vymezené dráze zátěž v kmenech stromů ukáže odhodlání koní jít až do konce a jejich styl. O tom, že BEGAN je dnes „značkou“ svědčí avízovaná účast „největšího z největších“ v Orlických horách – Franty Fajgla!

Podobné články

Náchodský svaz chovatelů koní z.s. a Chov koní Dvorka zve na Přehlídku teplokrevných a chladnokrevných plemenných koní, která se koná 10. srpna 2024…

Svaz chovatelů českomoravského belgického koně ve spolupráci s JK Hipo Jihlava pořádá Den chladnokrevných koní.