Předvádění koní je umění – a je třeba se mu učit

24. 5. 2023 Lenka Gotthardová Autor fotek: Jana Cincibuchová
Soutěžící studenti a komisaři
Soutěžící studenti a komisaři

Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem ve spolupráci s NH Kladruby nad Labem se stala pořadatelem velmi užitečné soutěže v předvádění koní pro studenty středních odborných škol zaměřených na chov koní, jezdectví a dostihy. Akce byla podpořena Asociací svazů chovatelů koní ČR a obcí Kladruby nad Labem.

Předvádění se uskutečnilo ve středu 17. května 2023 v Kladrubech n. L. Garantem této soutěže je pan Jan Tvarůžek, zkušený odborník v oblasti chovu koní a jezdectví a bývalý učitel odborného výcviku v kladrubské škole. První ročník této soutěže proběhl velice úspěšně již v loňském roce. Akci zaštiťuje ředitel SŠCHKJ pan MVDr. František Horák. 

Pod dohledem paní Jany Cincibuchové, vedoucí odborného výcviku SŠCHKJ, bylo připraveno deset starokladrubských koní z NH k předvádění. Na místo se sjeli studenti ze Střední zemědělské školy z Benešova, z České zemědělské akademie z Humpolce, ze Střední školy zemědělské z Přerova, ze Střední školy dostihového sportu a jezdectví z Velké Chuchle a velká skupina byla z místní školy. Celkem se akce zúčastnilo čtyřicet předvádějících, kteří byli rozděleni do čtyř lotů po deseti koních. V komisi posuzovatelů působili za SŠCHKJ Jan Tvarůžek a za ASCHK ČR doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. a Ing. Lenka Gotthardová, CSc.

Správné předvádění koní je třeba nejen při zkouškách výkonnosti jednotlivých plemen, při svodech koní, na kondičních zkouškách v různých jezdeckých disciplínách, ale také v komerční oblasti při prodeji koní. Předvedení koně při zkouškách výkonnosti může ovlivnit jeho bodové hodnocení, následné zařazení do PK a potažmo i o jeho uplatnění v budoucím životě. Kvalita předvedení koně při jeho prodeji často rozhoduje o výši ceny koně. A úplně nejdůležitější důvod, proč by měl být kůň správně převeden, je hledisko bezpečnosti – koně i předvádějícího. 

Čistý, upravený kůň a vhodně oblečený předvádějící (v jezdecké či svazové ústroji) jsou důležitým základem úspěchu. K tomu je nutné připočítat nácvik správného předvádění. Někteří koně jsou velmi vnímaví a po několika opakováních správného vedení se nechají vzorně předvést. Jiným je potřeba se věnovat několikrát v týdnu i dva tři měsíce. Důležité je zachovávat klid a koně pečlivě připravovat.

6.jpg

Komisaři hodnotili přivedení koně předvádějícím, držení otěží, postavení koně do zootechnického postoje, představení koně s jeho původem a jméno předvádějícího, předvedení v kroku a v klusu. Občasnou chybou bylo nesprávné držení otěží, nedodržení zootechnického postoje koně, pomalé následování koně předvádějícím v jednotlivých chodech a ponechání předvedení hlavně na samotném koni. 

Komisaři i zástupci školy velmi pozitivně hodnotili správné oblečení předvádějících – v jezdeckém úboru a vždy s jezdeckou přilbou na hlavě, kompletně pozitivní vztah ke koním – předvádění se obešlo bez nevhodných slov či zásahů vůči koním, všichni předvádějící i přihlížející se chovali příkladně a celou akci lze hodnotit velmi pozitivně. Velký dík patří všem, kteří se na ní aktivně podíleli. 

32.jpg

Na závěr byli odměněni všichni účastníci soutěže. Drobné dárky dostali i ti umístění na 4. – 20. místě. Vítězem se stal student SŠCHKJ z Kladrub n. L. Miroslav Konopa, který mj. v loňském roce vyhrál také Mistrovství republiky juniorů a ml. jezdců ve vytrvalosti ve Slavošově. Druhé místo obsadila jeho spolužačka Nicol Mrázová a třetí místo patřilo Veronice Hořejší z České zemědělské akademie z Humpolce. Jen více takových akcí ve prospěch koní, jejich chovu a využití.

Podobné články
Everdale (Lord Leatherdale x Negro)

WFFS rovná se drezurní schopnosti? Může to tak vypadat, když se podíváte na 36 koní, kteří se v roce 2023 kvalifikovali do jedné z nejprestižnějších…

Jaké to je, být profesionál v oblasti reprodukce koní? A jak se stane, že po hlavě spadnete do oboru reprodukčních biotechnologií? Právě o tom a o…