Ping pong s koňmi z Muráně

11. 4. 2023 Lenka Gotthardová Autor fotek: Archiv Lenky Gotthardové

Hřebčín na Velké Lúke u Muráně byl založen v roce 1950. Jednak se tím zachraňoval chov huculského koně na Slovensku, plnily se potřeby lesního hospodářství a zakladatelé vybrali nádherná místa v oblasti zvané Horehronie, o kterém zpívá Kristina Peláková velmi úspěšnou píseň.

Do mediální sféry se hřebčín dříve dostával buď z hlediska odborného – v článcích o chovu a využití koní v lese nebo jako pozvánka na hezký výlet do krásné přírody v okolí Dobšinské ledové jeskyně. V minulém pracovním týdnu se do hledáčku médií dostal kvůli přehazování financování a zodpovědnosti za chov koní mezi ministerstvy zemědělství a životního prostředí. 

Pokud byste si chtěli přečíst odborné publikace, které se váží k dané tématice, mohu doporučit knihu pana Ing. Michala Duruttyi, Ph.D., s názvem Koně od Muráňa. I v československých publikacích, například v knize Chov koní v Československu od pana doc. Ing. Jaromíra Duška, CSc., a v dalších knihách naleznete informace o tomto chovu.

Sama jsem toto místo několikrát navštívila v rozmezí asi třiceti let a musím říci, že mě také velice oslovilo. Vím, že se tam v průběhu let řešily koncepční otázky chovu koní a také několikrát došlo ke změně chovného cíle. Vybrala jsem pro vás několik zpráv ze slovenských zdrojů, které si můžete níže přečíst k lepšímu pochopení dnešní problematiky.

IMG-7916.JPG

V čem je problém

Celé území okolo Muráně (hradu i obce) je od roku 1997 vyhlášeno Národním parkem s názvem Muráňská planina. V uplynulém období byly řešeny majetkové vztahy mezi Ministerstvem zemědělství SR a jemu podřízenými Lesy SR a mezi Ministerstvem životního prostředí a jemu podřízené Správě Národního parku. Byla prováděna takzvaná delimitace, což se kdysi dělo i v kladrubském hřebčíně. 

Z níže uvedených článků lze vyčíst: MZe, potažmo Lesy SR, vědí, že na provoz koní je potřeba dost peněz a nabízená částka z druhého resortu se jim zdála nízká, takže sdělily, že část koní bude odvezena do Topolčianek. Což samozřejmě vyvolalo nejenom v tisku mnoho reakcí. Dále z níže psaného vyplývá, že se snad obě ministerstva budou snažit dohodnout.

Nicméně je důležité, že slovenská ani česká či jiná zahraniční veřejnost nezůstala lhostejná a okamžitě reagovala vyjádřením na petičních stránkách (peticie.com). Reagovali také představitelé obce Muráň a okolních obcí, včetně zastupitelů kraje. I když to na první pohled vyhlíží, že se obě ministerstva snad nakonec dohodnou, je třeba, aby jejich zástupci viděli, že speciálně hipologické veřejnosti to rozhodně není jedno a že stojí za zachováním chovu norických koní přímo v oblasti Muráně. 

Kdo jste ještě nepodepsali petici (viz výše), můžete tak učinit. Osud koní na Muráni všem leží na srdci stejně jako například zachování Hřebčína v Napajedlích, fiakristů na Staroměstském náměstí či koní a stáje v Akademickém jezdeckém klubu ČZU v Praze na Brandejsově statku na Starém Suchdole.

IMG-7975.JPG 

K výše zmíněným textům:

Na webových stránkách Lesů Slovenské republiky (www.Lesy.sk) naleznete mimo jiné tyto základní informace.

Hřebčín na Velké Lúce

Chov koní na Muráni datuje svůj začátek k roku 1950, kdy byl z podnětu Oblastního ředitelství státních lesů v Bratislavě a vojenských orgánů založen na Velké Lúce u Muráně hřebčín. Hlavním záměrem tohoto chovu byla potřeba produkce koní horského typu pro lesní hospodářství a armádu. V letech 1950–1956 byla postupně kromě střediska na Velké Lúce vybudována další čtyři střediska, v současnosti je chov soustředěn pouze na Dobšiné a Velké Lúce. Pro měnící se požadavky se postupně přecházelo od chovu huculů v čistokrevné formě, přes zmohutňovací proces křížením hucula s jinými plemeny (fjord, hafling, norik - pozn. aut.), až se v polovině 80. let minulého století přistoupilo k chovu zaměřenému na norika v čistokrevné formě, který plně vyhovuje požadavkům lesního provozu. V roce 1995 byl uznán šlechtitelský chov norika muráňského rázu a od roku 1997 byl vyhlášen chov genové rezervy norika muráňského. Středisko chovu koní Dobšiná je zaměřeno na chov chladnokrevných koní plemene norik muráňského rázu (formou pastevního odchovu), kvalitních, snadno ovladatelných koní, použitelných v lesním provozu, zemědělství a agro a lesoturistice. Norik je kůň středně velkého rámce s dobrým osvalením, je pracovitý a dobře ovladatelný, dobře živitelný, s dobrým temperamentem a dobrým charakterem. Chov norika muráňského na Velké Lúce zajišťuje státní podnik Lesy Slovenské republiky, Odštěpný závod Revúca.

Server www.aktuality.sk, 4. dubna 2023 – tento a řada dalších médií převzaly informace z tiskové zprávy slovenského ministerstva zemědělství.

Resort zemědělství připravuje přesun stáda norika muráňského rázu z Velké Lúky na Muráňské planině do Národního hřebčína v Topolčiankách.

Když jedno ministerstvo kritizuje druhé

V úterý 4. dubna okolo poledne o tom informovalo Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR s tím, že Ministerstvo životního prostředí SR po převodu majetků do Správy národního parku Muráňská planina nepřevzalo koně ani zaměstnance, kteří se o ně starají.

Protože ani v dodatečné lhůtě zabezpečené dodatkem k delimitačnímu protokolu nedošlo k podpisu dohody a právních úkonů umožňujících státnímu podniku Lesy Slovenské republiky využívat pozemky a stavby na Velké Lúce, připravujeme přesun stáda norika muránského z Velké Lúky (Muráňská planina) do Národního hřebčína v Topolčiankách. Jde celkem o 43 hřebců a valachů,“ uvádí resort zemědělství.

Ministerstvo argumentuje, že chce zajistit adekvátní péči o noriky tak, aby byl zachován genotyp tohoto, na Slovensku vyšlechtěného, pracovního koně. Celý přesun koní ministerští úředníci koordinují s Lesy SR a Národním hřebčínem pod dohledem veterinárních autorit.

"Pokud se MŽP SR rozhodne převzít odpovědnost za chov norika ve Velké Lúce, budeme spolupracovat," uzavírá resort zemědělství.

IMG-7906.JPG

Lesmedium, 7. dubna. 2023

Samosprávy z okolí Muránské planiny nesouhlasí s přesunem stáda koní plemene norik muráňského rázu z Velké Lúky do Národního hřebčína v Topolčiankách. Zachování chovu na území národního parku žádá i Banskobystrický samosprávný kraj (BBSK). Na tiskové konferenci v obci Muráň to včera uvedli místopředseda BBSK Roman Malatinec společně se starosty a primátory z regionu. Informaci zveřejnila agentura TASR.

Oficiální stránky MŽP SR, 4. dubna. 2023

Ministerstvo životního prostředí SR (MŽP SR), i Správa Národního parku Muráňská planina postupovaly při delimitaci části nemovitostí ve správě státního podniku Lesy SR ve smyslu zákona a delimitačního protokolu. Součástí delimitačního protokolu je i dohoda, že chov norika muráňského (150 zvířat) zůstává odpovědností státního podniku Lesy SR. Hlavní stáje tohoto chovu jsou v Dobšiné, tedy mimo území národního parku. Část stáda (přibližně 43 koní) se ale obměňuje v celoročním volném chovu na území Národního parku Muráňská planina.

MŽP SR i Správa Národního parku Muráňská planina podporují pokračování celoročního chovu norika muráňského rázu na Muráňské planině, který je důležitý i z hlediska druhové ochrany. Proto národní park převzal do správy stáje a zavázal se je opravit a bezplatně poskytovat státnímu podniku Lesy SR na celoroční chov norika muráňského. Na udržení chovu norika muráňského má Správa Národního parku Muráňská planina přispívat státnímu podniku Lesy SR i finančně, a to částkou 200 tisíc eur ročně.

Takovou pravidelnou finanční podporu na chov norika muráňského dosud Lesy SR nikdy nedostávaly. Správa Národního parku Muráňská planina souhlasila s takovými požadavky proto, že chce, aby chov norika muráňského v prostředí národního parku pokračoval. Ale státní podnik Lesy SR svůj požadavek zvýšil až na částku přibližně 500 tisíc eur, což podle nás nemá věcné opodstatnění. Správa Národního parku Muráňská planina nemá na dodatečné zvýšené požadavky státního podniku Lesy SR krytí v rozpočtu.

Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova SR (MPRV SR) dnes oznámilo, že se rozhodlo vyřešit problém tím, že koně, kteří se pasou extenzivně na Velké Lúce na Muráňské planině, přemístí do stájí Národního hřebčína v Topoľčiankách.

IMG-7955.JPG

Správa Národního parku Muráňská planina to nepovažuje za dobré řešení. I nadále má (spolu s MŽP SR)  zájem, aby se chov norika na Muráňské planině uchoval i do budoucnosti. Proto budeme pokračovat v komunikaci s MPRV SR a státním podnikem Lesy SR s cílem přehodnotit dnes medializované stanovisko MPRV SR.

Norik muráňský je součástí historie Muráňské planiny i národního parku. Stal se součástí lokální biodiverzity a součástí potenciálu Muráňské planiny z hlediska rozvoje agroturismu. Navíc volný chov a pastva jsou v tomto případě mimořádně důležité pro vývoj a udržení plemene.

MŽP SR, 6. dubna. 2023

Ministerstvo životního prostředí SR obdrželo stanovisko poslance NR SR a bývalého ministra zemědělství a rozvoje venkova Jána Mičovského, které si vám dovolujeme zprostředkovat.

Patří na Muráň!

Mezinárodně uznaný chov norika muráňského je již desetiletí živou součástí historie naší země. Tento houževnatý koník činí nejen neocenitelné služby v lesnictví, ale zároveň je unikátní ozdobou slovenské přírody. Rozhodnutí resortu zemědělství o přemístění jeho chovu z domovské Muráňské planiny do Topoľčianek nemohu hodnotit jinak, než především jako neúctu vůči samotnému zvířeti, které je neoddělitelně spojeno s touto krásnou planinou. Potvrdí mi to snad každý, kdo měl možnost potkat na slovenských prériích stáda těchto ušlechtilých zvířat, vychovávaných pro potřeby lesnictví polodivým způsobem. Je to zážitek, na který se nezapomíná. Důvody k nepřemístění jsou však i ryze praktické – koníka, který má pracovně zvládnout horskou nepohodu, není vhodné vychovávat v nížinách. Proto věřím, že místo meziresortního neporozumění, které zavání zlomyslností, nastoupí respekt ke generacím lesníků, kterým vděčíme za vznik a zachovávání této unikátní živé památky Slovenska. Tato patří do svého muráňského rodiště a musí tam i jednoznačně zůstat. Děkuji resortu životního prostředí, že tuto samozřejmost uznává a prosazuje.“ Ján Mičovský

Podobné články

2. Plzeňská výstava shetland pony, v rámci které proběhnou i speciální výstavní třídy a sportovní soutěže, se bude konat ve dnech 19. - 21. července…

Náchodský svaz chovatelů koní z.s. a Chov koní Dvorka zve na Přehlídku teplokrevných a chladnokrevných plemenných koní, která se koná 10. srpna 2024…