Noblesní starokladrubští koně mají dávnou historii

4. 5. 2022 Tisková informace Autor fotek: Archiv NHK Zdroj: NHK URL zdroje: www.nhkladruby.cz

Od 1. května do 30. září 2022 je ve výstavním sále zámku Národního hřebčína Kladruby nad Labem k vidění nová výstava s názvem Ušlechtilá krása, která poodhalí návštěvníkům tajemství genetiky a šlechtění koní.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem poodhalí návštěvníkům tajemství genetiky a šlechtění koní

„Výstavu jsme nazvali Ušlechtilá krása a připojili jsme se jí k celorepublikovým oslavám dvousetletého výročí narození významného přírodovědce a zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela,“ uvádí ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Ing. Jiří Machek. „Historie chovu starokladrubských koní sahá do počátků 16. století a kontinuálně probíhá do současnosti s cílem chránit a uchovat toto impozantní plemeno koní pro následující generace,“ pokračuje Machek.

Šlechtění starokladrubských koní v průběhu staletí

Chov starokladrubských koní během téměř poloviny tisícovky let zaznamenal vzestupy i pády. Potýkal se nejen s celospolečenskými vlivy a válečnými událostmi, ale také se šlechtitelskými problémy plynoucími z malé chovné základny. „V současné době je však plemenná kniha vůči importům ostatních plemen uzavřená, chov starokladrubského koně je stabilizovaný a spočívá v udržovacím šlechtění při zachování tradičních chovatelských postupů,“ vysvětluje Ing. Jiří Machek a pokračuje: „Vloni bylo v České republice evidováno 1922 starokladrubských koní, z toho 484 v národním hřebčíně. Bílé stádo naleznete v Kladrubech nad Labem, vrané ve Slatiňanech.“

Unikátní exponáty

„Bez spolupráce s významnými paměťovými institucemi by tato výstava nebyla možná,“ říká kurátorka výstavy Renáta Tetřevová. „Širokou veřejnost jistě zaujmou sofistikovaně zhotovené modely ze sbírek Národního zemědělského muzea, kosterní pozůstatky prakoní z Národního muzea, historické archiválie laskavě zapůjčené Státním oblastním archivem v Hradci Králové a další cenné exponáty z depozitářů Národního památkového ústavu, Orlického muzea v Chocni a muzea v Přelouči,“ zve na výstavu Renáta Tetřevová.

Výstavu můžete navštívit ve výstavním sále zámku Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

www.nhkladruby.cz

Podobné články

Národní hřebčín uspořádal ve dnech 10. a 11. května 2022 výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců.

NHK

Hřebčín Slatiňany je ve dnech 17. – 19. května 2022 z technických důvodů pro návštěvníky uzavřen.