Umíme své koně správně a bezpečně před jízdou vyčistit?

29. 6. 2022 Christa Lesté-Lasserre, Gabriela Rotová Autor fotek: Jonáš Dušánek Překladatel: Gabriela Rotová Zdroj: The Horse URL zdroje: thehorse.com

Výzkumy doložily, že se jezdci při základní přípravě koně k ježdění – při čištění – dostanou průměrně do šesti nebezpečných situací způsobených vlastními chybami.

Jste dobrý ošetřovatel? Statistiky, které byly nedávno zveřejněny, naznačují, že dost možná nejste. Přestože většina jezdců přisuzuje základní péči o koně velký význam, realita je taková, že koně ošetřují takovým způsobem, že jim je péče ošetřovatele nepříjemná nebo je pro ně i nebezpečná, uvedli francouzští vědci.

Základní péče o koně (čištění srsti, péče o hřívu a ocas, ošetřování kopyt) není jen jednorázová záležitost; je to něco, co s našimi koňmi děláme pravidelně po celý jejich život. A proto je skutečně potřeba, abychom to dělali správně,“ řekla Léa Lansade, PhD, z Francouzského institutu pro koně a jezdectví a oddělení vědy o chování v Národním institutu pro zemědělský výzkum v Tours.

Je to důležité nejen pro koně, ale i pro nás,“ dodala. Jedna čtvrtina všech návštěv nemocnic souvisejících s jezdectvím je výsledkem nehod, které se staly jezdci na zemi. „Tato zranění nejsou o nic méně závažná než zranění, která jezdci utrpí při pádu – ve skutečnosti jsou tyto typy úrazů často ještě více nebezpečné, a to i smrtelně,“ dodává Léa Lansade.

0K0X4216.JPG

V nedávno publikované studii Lansade a její kolegové systematicky sledovali 69 jezdců – zastupujících všechny výkonnostní úrovně – jak čistí a připravují své koně před jízdou. V rámci této studie zaznamenali u jezdců doslova „alarmující“ počet chyb.

Překvapivě celých 100 % jezdců vykazovalo alespoň jedno nebezpečné chování během jedné přípravy koně k jízdě. Někteří jezdci vykazovali až 19 nebezpečných způsobů chování v rámci jedné přípravy. Průměrně bylo zaznamenáno více než šest nebezpečných způsobů chování během jedné přípravy k jízdě,“ řekla. Mezi nejčastější projevy nebezpečného chování jezdců bylo pokleknutí jezdce na jedno koleno vedle koně nebo chůze za koněm, aniž by si jezdci drželi koně v zorném poli.

Pokud jde o koně: téměř polovina sledovaných koní se chovala agresivně nebo projevovala známky diskomfortu či bolest – klopili uši dozadu, vyhrožovali a snažili se kousnout nebo kopnout. V devíti případech se jezdci jen stěží vyhnuli vážné nehodě. „Zuby nebo kopyto koně se dostaly do vzdálenosti 10 centimetrů od hlavy nebo těla jezdce,“ sdělila Lansade. „Přičemž většina jezdců si hrozící nebezpečí vůbec neuvědomila!“

0K0X2975.JPG

Pouze 5 % koní vykazovalo pozitivní chování během přípravy a čištění – opětování péče nebo snaha o navázání bližšího kontaktu s jezdcem, dodala Léa Lansade.

Je zajímavé, že mezi jezdci různých úrovní nebylo nalezeno mnoho rozdílů. Bez ohledu na zkušenosti zůstal počet chyb při ošetřování přibližně stejný. A navzdory rizikům pouze 7 % jezdců nosilo při přípravě koně helmu.

Také jsme si všimli, že 88 % jezdců provádělo takové pohyby, které mohly ve svém důsledku vést k poranění jejich těla, nejčastěji zad, a to zejména při zvedání kopyt nebo při sedlání, přestože existují snadno aplikovatelné postupy, které tato rizika eliminují,“ sdělila dále Lansade. Jako příklad uvedla, že jezdci by si mohli před sedláním jednoduše vytáhnout třmeny, namísto toho, aby je nechali ze sedla volně viset – to je technika, kterou mnoho jezdců zná, ale nedělá ji, protože spěchají nebo si nechtějí poškrábat kůži sedla třmeny.

Tato studie odhalila, že základní péče je pro koně mnohem více zdrojem nepohodlí než dobrého welfare,“ doplnila Lansade. „Navíc nebyl nalezen žádný důkaz, že s více zkušenostmi jezdce se dostavuje zlepšení – to pravděpodobně souvisí se skutečností, že v současné době neexistuje žádné velké povědomí o existenci tomto problému. Je ale jisté, že tyto statistiky pomáhají osvětlit, proč je na zemi kolem koní tolik závažných nehod a úrazů.“

0K0X4398.JPG

Je možné, že vaše zkušenosti jsou jiné než závěry, které dodala tato francouzská studie. Přesto ale i u nás, v České republice, je procento úrazů, které se odehrají okolo koní (a ne na nich) velmi vysoké. Připomeňme tedy alespoň základní pravidla, která s bezpečností kolem koní souvisí.

  1. Při kontaktu s koňmi vždy nosíme vhodnou obuv. Na práci kolem koní pevné, ideálně kotníkové boty, do sedla pak boty jezdecké (hladká podrážka, boty bez „jazyků“). Do stáje a ani do sedla nepatří sandály, žabky, kroksy nebo balerínky. Samozřejmou součástí výstroje jezdce a ošetřovatele by měly být kalhoty s dlouhými nohavicemi, trika a košile s dlouhým rukávem, obzvláště pak pokud se účastníte jezdeckých lekcí v sedle. Ruce při manipulaci s koňmi, při ošetřování, ježdění a lonžování chráníme rukavicemi. Všechny části oděvu by měly být přiléhavé, tak aby se minimalizovala možnost, že se váš oděv o něco zachytí. Pozor především na šály, šátky, volné bundy, kabáty nebo haleny. V žádném případě by ženy a dívky neměly chodit ke koním v dlouhých sukních, hrozí zášlap části oděvu kopytem i při základní manipulaci. Omezíme výrazné šperky, jehlice do kravaty umisťujeme vždy horizontálně anebo šikmo, nikdy ne vertikálně. Pokud nosíme brýle, měli bychom se poradit o nejbezpečnějším vhodném typu.
  2. I když máme dostatek zkušeností, používáme při základní manipulaci s koňmi – obzvláště nezkušenými a mladými – nebo při veterinárních zákrocích, podkování a reprodukci ochrannou přilbu
  3. V blízkosti koní neběháme, neprovádíme prudké a překvapivé pohyby, vyvarujeme se náhlých, překvapivých a hlasitých zvuků. I ostřílený provozní kůň může reagovat nestandardně nebo rychleji, než byste očekávali, a způsobit vám nebo i sobě vážné zranění.
  4. Nikdy nepřistupujte ke koni zezadu ani pokud si myslíte, že kůň o vaší přítomnosti ví (koně před tím, než se k němu přiblížíme, vždy oslovíme, a tak na sebe upozorníme). Zásadně preferujte kontakt s koněm ze strany! Nikdy nestůjte přímo před nebo přímo za koněm, a to ani když čistíte zadní končetiny, ocas nebo přední část těla koně. I při běžné manipulaci je vhodné dodržovat určitý odstup, není-li přímý fyzický kontakt s koněm žádoucí nebo nezbytný. Vždy koně jasně a srozumitelně informujte o svých úmyslech – používáme povely: stůj, ustup, nohu…
  5. Při čištění kopyt a ošetřování spodní části končetin si nikdy neklekejte a ani si nesedejte – vždy se k nohám ohýbáme a to tak, abychom mohli bezpečně ustoupit, pokud by kůň uskočil, ukročil, kopl.
  6. Nikdy nepodceňujte fyzickou sílu koně. I malý pony disponuje dostatkem síly k tomu, aby odvláčel dospělého muže. Nesnažte se tedy držet koně za každou cenu proti jeho vůli. Jestliže kůň přestává být pod vaší kontrolou, pusťte ho! V opačném případě hrozí, že budete vláčeni nebo pošlapáni. Pamatujte, že kůň je skutečně mnohem silnější než vy. Koně se nakonec vždy podaří odchytit a vaše bezpečnost je to nejdůležitější. Pokud vás kůň povalí a šlápne na vás, obvykle nevyváznete bez zranění.
  7. Nikdy koně nedržíme rukou za ohlávku. Vaše ruka může v ohlávce uvíznout, když kůň hodí hlavou anebo se lekne překvapivého podnětu. Při vedení koně vždy používáme vodítko. Volný konec vodítka přidržujeme a snažíme se, aby se vodítko příliš neprověšovalo a kůň si na něj nemohl šlápnout. Tento typ chyb většinou spustí řetěz nepříjemných událostí! Vodítko se tedy vždy snažíme držet oběma rukama – jednou rukou držíme vodítko asi deset centimetrů od karabiny, druhou přidržujeme volný konec.
  8. Vodítko byste si měli při manipulaci s koněm do vhodné délky překládat, a nikoliv točit do smyček. V ruce ho vždy držíme volně poskládané. Vodítko (otěž, součást postroje) nikdy neupevňujeme ke svému tělu a mimořádnou pozornost vždy věnujeme svým prstům. Toto pravidlo dodržujeme bezpodmínečně. Koně si opravdu za žádných okolností nikdy neuvazujeme k pasu, když popásáme nebo ho vedeme do výběhu. Takové jednání má za následek nejen smrtelný úraz! Vodítko vždy držíme volně a tak, aby v případě prudkého pohybu koně nedošlo k zachycení nohy, ruky nebo prstů. Totéž samozřejmě platí i při lonžování! Prst prudce sevřený smyčkou lonže může být překvapivě snadno oddělen od vaší ruky nebo rozdrcen tak drasticky, že nemusí být jiná možnost než jeho amputace!
  9. Kdykoli jste nuceni vést koně úzkými průchody nebo dveřmi, ujistěte se, že máte dostatek volného prostoru. Technické parametry stájí by měly odpovídat požadovaným normám, tak tomu ale nemusí být vždy a všude. Nikdy tedy s koněm nevstupujte tam, kde není dostatek místa. Typickým zraněním při střetu s koněm v úzkém profilu jsou zlomeniny klíčních kostí, prstů na nohou a rukou, zhmoždění ramenních a kyčelních kloubů. Nepodceňujte ani nakládání koní do přepravníku. Tato činnost by měla být vyhrazena proškoleným osobám nebo by jí měly být přítomny!
  10. Pokud koně uvazujeme, vždy bychom ho měli vázat bezpečnostním uzlem, pomocí nějž koně v případě nouze odvážete jediným zatáhnutím. Nebo si ověřte, že vodítko nebo ohlávka disponují bezpečnostními prvky. Samo úvaziště by mělo být pevné a procházet pravidelnou revizí. Je mimořádně nebezpečné, když se kůň utrhne i s částí úvazu a v panice vláčí část úvaziště s sebou. V zásadě platí, že koně nikdy neuvazujeme za otěže a důsledně dbáme, aby otěže nikdy nikde a za žádných okolností volně nevisely. Pokud si kůň šlápne do otěží, hrozí zranění jak koni, tak i vám. Sedíte-li v sedle, platí toto tvrzení samozřejmě dvojnásob. Délku otěží tedy musíme mít pod kontrolou jak při manipulaci s koněm, tak i při nasedání, sesedání, ježdění a také při lonžování.

Pokud je pro vašeho koně typické nevhodné chování při čištění nebo sedlání, ujistěte se, že je po zdravotní stránce v pořádku. Nemalé procento majitelů a jezdců nevěnuje projevům averze koní při čištění a sedlání žádnou zvýšenou pozornost, a to ani když je kůň ve svých náznacích averze poměrně progresivní. Pokud se váš kůň čištění, sedlání a dotahování sedla brání, je možné, že používáte nevhodný kartáč, používáte příliš mnoho tlaku, dotýkáte se citlivých/bolestivých oblastí jeho těla, dotahujete příliš rychle podbřišník a koni je daný postup nepříjemný. Ne za vším je přecitlivělost, špatné návyky koně anebo nepřiměřený přístup člověka. Nevhodné chování koní při čištění nebo sedlání může korelovat s bolestí/diskomfortem. Pokud nedokážeme identifikovat příčinu (blokáda obratlů, disfunkce svalů, akutní úraz, špatně padnoucí sedlo, ...) anebo se vzdor při čištění a sedlání objevil náhle či se objevuje občas a nepravidelně, vždy bychom měli konzultovat stav koně s veterinárním lékařem a ideálně i s chiropraktikem. Projevy averze při čištění a sedlání mohou být nespecifickým klinickým příznakem a případná diagnóza by měla být vyloučena dřív, než si na tyto projevy koně „zvykneme“.

0K0X7348.JPG

Jestliže si nejste jisti, že s koňmi manipulujete bezpečně, doporučujeme přečtení těchto článků s danou tematikou. A na to, jak koně správně, a hlavně bezpečně, ošetřovat, se podíváme příště.

Podobné články

Prázdniny a léto. Přišel čas, kdy do sedel usedají i ti, kteří v něm pravidelně nepobývají, a i množství organizovaných jezdeckých akcí s každým dnem…

Ať již jste čerstvým majitelem koně, docházíte na jezdecké lekce či hledáte klub nebo prázdninový pobyt u koní pro své dítě, vždy se obloukem…