Jarní třídění teplokrevných hřebečků testační odchovny ZH Tlumačov – hříbárna Buňov

23. 5. 2022 Vedení ZH Tlumačov Autor fotek: Nikol Barošová Zdroj: ZH Tlumačov URL zdroje: www.hrebcinec-tlumacov.cz

V úterý 17. května 2022 proběhlo jarní třídění teplokrevných hřebečků plemene ČT testační odchovny Zemského hřebčince Tlumačov na hříbárně Buňov a v sídle a areálu hřebčince v Tlumačově.

Hodnocení jednotlivých hřebečků zajistila komise ve složení Ing. Petr Rydval, Pavel Holešovský a Ing. Leopold Mamica. Celkem bylo předvedeno 36 hřebečků 3 ročníků. Nejmladší ročník 2021 představil 16 hřebečků, starší ročník 2020 předvedl 11 hřebečků a v posledním nejstarším ročníku 2019, který byl ke zhlédnutí na dvoře sídla hřebčince v Tlumačově, se ukázalo celkem 9 hřebečků. Tři hřebci byli ze zdravotních důvodů z testační odchovny vyřazeni. Seznámena s touto skutečností byla jak komise, tak to bylo zaneseno do zápisu včetně přiložených veterinárních zpráv. Jednalo se o hřebce 90/899 CALIMERO z nejmladšího ročníku 2021 a dále o dva hřebce 90/772 SAGAN po otci 2626 Sahib Kubišta a 90/776 CODET po otci 2225 Cola. Komise ocenila dobrý výživný stav všech hřebečků, připravenost a předvedení.

Nejstarší ročník 2019 je v současné době připravován ve výcviku na zkoušku základního výcviku (ZZV) a při třídění byl předveden jak na ruce, v kroku a klusu, tak ve skoku ve volnosti.

Tříletí hřebci ročníku 2019 byli předmětem většího zájmu než všichni ostatní hřebečci, a to z pochopitelných důvodů, poněvadž tito hřebci jsou již obsednuti a připraveni ke zkoušce a je na jejich jak exteriéru tak pohybu co vidět.
Komise ohodnotila nejvyššími známkami a „vítězem“ jarního třídění se stal hřebec 90/754 QUO VADIS po otci 1871 Quidamo z tlumačovské matky 90/160 Ornesca po 1949 Cascalo. Za exteriér obdržel hřebec známku 9 a za mechaniku pohybu, zvláště klus a skok ve volnosti, známku 9,5. Na tomto hodnocení se vzácně shodli všichni 3 komisaři. Mimo jiné je tento hřebec předvybrán jako plemeník do plemenné knihy Slovenského teplokrevníka CS. Pro rok 2022 získal prémii a je zařazen do nabídky inseminace ZH Tlumačov pro připouštěcí sezónu 2022 – viz nabídka na web. stránkách hřebčince.

Výrazným způsobem také oslovili nejen komisi, ale i přihlížející diváky další dva hřebci, kteří společně získali od komise stejné ohodnocení a obsadili tak pomyslné „druhé“ místo jarního a pro tento ročník posledního třídění v rámci testační odchovny. Jednalo se o hřebce 90/756 CICERO po otci 2225 Cola z matky 54/991 Jiskra po 1850 Cannavaro a 90/752 CHINASKI po otci 1746 Chico´s Boy a opět z tlumačovské matky 73/604 Tamara po 968 Edminton. Za exteriér obdrželi hřebci známku 9 a za mechaniku pohybu známku také 9.
Na „třetím“ místě celkového hodnocení skončil a nutno dodat, že i pro hřebčinec trochu za očekáváním, hřebec 90/755 QUANTANAMO po otci 1871 Quidamo z tlumačovské matky 54/983 Optima po Cannavaro. Tento tlumačovský odchovanec za exteriér obdržel známku 9 a za mechaniku pohybu 8,5 bodu. Tento hřebec je zároveň předvybrán do 70denního testu v ZH Písek a doufáme, že jeho čas ještě přijde a že se pro test dobře připraví.     

Zveme chovatele na Základní zkoušky výcviku (ZZV) mladých 3letých hřebečků plemene ČT testační odchovny ZH Tlumačov, hříbárny Buňov, které se uskuteční ve středu 25. května od 9 hodin na hlavním dvoře areálu ZH Tlumačov.
Celá akce bude tradičně vysílána online prostřednictvím equitv.cz s odkazem na www.jezdci.cz. Již nyní je na těchto stránkách patřičná upoutávka https://www.equitv.cz/info.html.  

Z 9 předvedených hřebečků bude po vykonání ZZV:

  • 1 hřebec 90/755 Quantanamo připravován na 70denní test v ZH Písek a bude dále v hřebčinci ponechán pro další sportovní testaci v rámci KMK
  • 1 hřebec 90/754 Quo Vadis připravován na 80denní test CS a dále bude v hřebčinci ponechán pro další sportovní testaci v rámci KMK
  • 2 hřebci 90/756 Cicero a 90/749 Collys zůstávají v hřebčinci a budou připravováni ke sportovní testaci ve sportovní disciplíně spřežení
  • 2 hřebci 90/752 Chinaski a 45/773 Cedr-K byli nabídnuti k prodeji jízdní policii Zlín
  • 3 hřebci 90/748 Compromis, 90/762 Charlie-Ř a 90/753 Hidalgo budou nabídnuti široké veřejnosti k prodeji formou elektronické aukce, která bude vypsána do 20. května 2022 a termín jejího ukončení bude ve středu 1. června 2022. Všichni potenciální zájemci se mohou k aukci přihlásit na web stránkách UZSVM a to www.nabidkamajetku.cz.
Podobné články
Quidam de Revel II Z

Klonování – měl to být velký průlom v chovu koní. Výborní hřebci (jako Quidam de Revel) by mohli žít věčně, skvělí valaši (jako Rusty, Gem Twist a ET…

Výzkumy doložily, že se jezdci při základní přípravě koně k ježdění – při čištění – dostanou průměrně do šesti nebezpečných situací způsobených…