Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Úvod

Tento atlas má za úkol ukázat a vysvětlit jezdcům, co se děje v těle koně při reakci na jezdecké pomůcky. Ti, kteří se o tuto problematiku zajímají, zde najdou dostatek technického materiálu. Použité obrázky nemají být pouze náčrtky koňské anatomie, ale mnohem důležitější je jejich vizuální stránka.

Schématické obrázky jsou sestavené z vrstveného modelu, který jsem vytvořila a kde jsou jednotlivé kosti a svaly umístěné tak, jako ve skutečnosti. Je důležité vědět, že to NEJSOU kresby, protože počítač propočítal každé políčko nebo pozici lidského a koňského modelu. Kresby jsou obrazem autorovy představivosti a v tomto atlasu nejsou ŽÁDNÉ kresby, pouze fotografie a počítačové modely. Jsou tak anatomicky správné, jak se mi je podařilo udělat, jak je ukazuje počítač a jaká je relativní velikost jednotlivých modelů. Podkladem pro zpracování všech obrázků jsou videozáznamy, fotografie a standardní veterinární pitevní/anatomické manuály.

Čtením těchto stránek jsi přizván k vývoji "rentgenového obrázku", který ti pomůže odpovědět na otázky nebo vyřešit problémy, které vyvstanou při tvé snaze zlepšovat své jezdecké umění. Z pohledu tohoto atlasu jsou problémy pouze příležitostí, jak se více naučit a jak úspěšně dosáhnout harmonie se svým koněm.

Svaly a kosti na obrázcích jsou barevně rozlišené, díky tomu názorně uvidíme, jak se podílejí na rozvíjení drezurních schopností koně během výcviku.

Jsou zde znázorněné a popsané mnohé drezurní výrazy. Velký důraz je kladen především na pojmy jako uvolnění (relaxace), narovnání, chuť jít dopředu, prostupnost, poloviční zádrž a tempo. Představím anatomickou podstatu základních pohybů, jako je ohnutí, popíšu přechody v jejich přirozeném kontextu v rámci jednotlivých chodů. Všechny texty o jednotlivých chodech a přechodech doprovázejí animace a obrázky, které vysvětlují princip diagonálních párů končetin, základ přechodů. Popisuji také, jak správně jezdit přechody.

Probírám zde také méně známá témata, jako je relativní vzpřímení a školní krok (pas d´ecole).

Popisuji také vliv sedlání na pohodlí koně a jeho pohyby. O udidlech je psáno v rámci textu o tělesné stavbě a vlastnostech koní.

V obecné diskusi, která nezní příliš technicky, se zabývám tím, proč jsem použila matematiku a fyziku, abych vyhodnotila narovnání koně, poloviční zádrže, pasáž, prodloužené chody, pružení a další jevy v jezdectví. Například důvodem, proč je narovnání koně tak důležité, je to, že kůň váží skoro půl tuny: jakékoli vychýlení přetěžuje jeho končetiny. To, jak kůň ovládá svoji masu těla během pohybu, ovlivňuje jeho zdraví. Jinými slovy, "Ať žije gravitace!"

Pytel s poštou (na původních stránkách autorky): Prosím, identifikuj se, napiš, zda chceš nebo nechceš, aby tvůj mail byl zveřejněn, a uveď aspoň jednu emailovou adresu a jméno, kterým chceš být oslovován. Pokud bys chtěl vidět animace určité drezurní problematiky, dej mi vědět. Udělám se svým softwarem a hardwarem vše, co bude v mých silách.

Nancy Nicholson, Ph.D.


Pozn. redakce: Odkaz na originální stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…