Biomechanika ježdění a drezúry - Atlas jezdce: Část 1. - Biomechanika drezurního sedu

6. 12. 2002 Nancy Nicholson

Pokud jezdec sedí správně za kohoutkem, může působit na svaly, které jsou důležité pro výkonnost koně. Sedlo by mělo být umístěné tak, aby nerušilo činnost listů lopatek a aby podbřišník nesvíral nebo nedráždil prsní (pektorální) svaly. Špatně padnoucí sedlo bude omezovat pohyb hrudních končetin. Pokud sedlo příliš dotahujeme, vyrobíme si koně citlivého na podbřišník. Na dráždění prsních svalů reaguje kůň klopením uší a házením hlavou, což jsou příznaky této citlivosti. Kůň, který je vyloženě pohoršen uspěchaným a hrubým dotažením podbřišníku, může jezdce i kousnout.

Příznakem podráždění hlubokého prsního svalu (m. pectoralis profundus, světle modrý sval u kotníku jezdce) je žlábek viditelný ze strany. Koně s dobře vyvinutými prsními svaly budou mít žlábek, který jde od hrudníku dozadu k břichu. Jemné pohlazení těchto svalů by nemělo odhalit žádné boule nebo tuhá místa (křeče nebo dokonce poškození svalových vrstev). Zdravý sval má konzistenci velmi tuhé želatiny a je pružný.


Obrázek č. 1 ukazuje, jak jezdcův sed a holeně působí na určité svalové skupiny, aby řídily koně v základních chodech a přechodech.

Holeň na konkávní, tedy vnitřní straně ohnutého koně je obvykle umístěná asi 10 cm před vnější holení.

Pánev jezdce spočívá na "latu" (nejširší hřbetní sval - m. latissimus dorsi), jeho holeně udržují kontakt s hrudní částí pilovitého svalu (m. serratus). Sval, který je nad pilovitým svalem a jehož vlákna jdou stejným směrem, je řemenovitý sval (m. splenius). Paty jezdce jsou schopné se dotknout v místě za loktem koně hlubokého prsního svalu (m. pectoralis profundus). Otěže se drží tak, aby podporovaly směr vláken krční části pilovitého svalu.

Barvy textových bloků odpovídají barvám částí těla na obrázku:

Pilovitý sval se nachází mezi hrudním košem a listy lopatky, skládá se ze série segmentů, které se stahují postupně po nebo proti směru hodinových ručiček vzhledem k hrudní končetině. Je to příklad TOČIVÉHO MOMENTU SÍLY.

Svaly spojující jazyk a dolní čelist s předloktím jezdce mají světlejší modrou barvu. Tyto svaly se překrývají s hlubokými prsními svaly a kotníkem jezdce. Všimněte si kritického umístění JAZYLKY.

Kontrahovaný levý lat (nejširší sval hřbetní), spojený s pažní kostí, ukončil tažení paže koně dozadu, v čemž mu pomáhal hluboký sval prsní a hrudní část pilovitého svalu (nejširší sval hřbetní). Tmavší barva indikuje kontrahovaný sval.

Relaxovaný střední hýžďový (= glut) (povázky, které spojují laty a gluty nejsou znázorněné). Podívejte se níže, jak svaly pracují při pohledu shora. Tato barva indikuje relaxovaný sval.

Jazylka je důležitou součástí koňského těla z hlediska reakce jazyka a čelisti. Má tvar kolébky nebo "čelisti v čelisti", ramena jazylky směřují doředu a jsou uložená v bázi jazyka. Jazylkou prochází hrtan a štítná chrupavka spočívá na jejích kratších ramenech, směřujících dozadu.

Další obrázek ukazuje při pohledu shora diagonální páry končetin a některé důležité svaly, které je kontrolují (kůň je ve stejné fázi klusu jako na obrázku při pohledu ze strany). Černé kroužky ukazují místa, kde jezdec sedí:


Obrázek č. 2 ukazuje při pohledu shora diagonální páry končetin a některé důležité svaly, které je kontrolují.


Lebka se při pohledu shora pohne po horizontále mírně doleva. Kůň musí být velice šikovný, aby pohnul POUZE kloubem mezi lebkou a prvním krčním obratlem. Stupeň naklonění lebky vůči krčním obratlům je výsledek vyrovnaných pomůcek sedem, holeněmi a otěžemi.

Černé kroužky ukazují místa, kde jezdec sedí a může cítit kontrakce (tmavě růžové) a relaxace (světle růžové) těchto svalů ve všech chodech. Jezdec sedí nad laty, ale lze cítit i povázky, které je spojují s gluty a umožňují jejich kontrakce a relaxace.

Když je končetina na zemi, začnou se stahovat svaly, které kontrolují její pohyb směrem dozadu (retrakci), takže tlačí tělo koně dopředu. Zde vidíte svaly ve fázi vznosu, kde podpůrný diagonální pár končetin právě ukončil fázi podpěru a druhá diagonála je právě před ukončením fáze kmitu a chystá se došlápnout na zem (světle růžové).

Elastický kruh, kombinovaný s některými svaly, je znázorněný na spodním obrázku. Více o jeho funkci a jak na něj působí pomůcky jezdce, se dočtete v kapitole Ježdění elastického kruhu.


Obrázek č. 3 - Elastický kruh

Vazy

Končetiny a pánev

Hrudní koš

Spojení předloktí jezdce s jazykem a čelistí koně prostřednictvím jazylky

Kloněný sval (vepředu) a přímý sval břišní

Nancy Nicholson, Ph.D.

MVDr. Dominika Švehlová


Pozn. redakce: Odkaz na stránky Dr. Nancy Nicholson naleznete v každém díle v úvodní hlavičce, kliknutím na název zdroje.

Podobné články

Od spuštění nového systému až do dnešního dne se v seriálu americké autorky Nancy Nicholson, Ph. D. nezobrazovaly obrázky, čímž toto ojedinělé dílo…

Pokud zrovna dnes nemáte potřebu jít jezdit, nevadí, můžete se se svým koněm zabavit jinak. Stačí trochu šikovnosti, něco fantazie a máte postaráno o…